PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 28 Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008 | 311--332
Tytuł artykułu

Kierunki dyskusji nad kapitałem ludzkim w naukach społecznych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcjami operującymi hasłami kapitałów różnego rodzaju - ludzkiego, społecznego, intelektualnego - jako tych w sposób nierozerwalnie związanych z człowiekiem, w odróżnieniu od kapitału ekonomicznego czy infrastrukturalnego - interesują się szczególnie silnie w ostatnich dziesiątkach lat przedstawiciele nauk społecznych. Głównie z dziedzin ekonomii, zarządzania, socjologii, a także psychologii, choć przedstawiciele tej ostatniej większy nacisk kładą na "samego człowieka", ekonomiści z kolei - na wartości jakie przynieść może - zarówno przedsiębiorstwu, jak i gospodarce inwestowanie w kapitał ludzki, czyli jakie jest przełożenie inwestycji w kapitał ludzki na wzrost gospodarczy. Socjologowie z kolei - choć także kapitał ludzki jest dla nich istotny - bardziej "eksploatują" kapitał społeczny, innymi słowy - "nie to, co ludzie mają w głowach", ale to jak potrafią z tego korzystać we wspólnym działaniu z innymi. Akcenty padają na inne elementy, perspektywa oglądu jest w różnych dziedzinach różna, natomiast bodaj najwięcej zainteresowania przekładającego się na niemały dorobek teoretyczny i empiryczny mają ekonomiści. Analiz dotyczących kapitału ludzkiego w warunkach globalizacji dokonuje się w skali mikroekonomicznej (jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku), jak również w skali makroekonomicznej (jako stosowaną politykę gospodarczą promującą wydatki na rozwój kapitału ludzkiego, kształcenie, badania naukowe itp.; (...) a "wyposażenie w kapitał ludzki z odpowiednimi kwalifikacjami pozawala krajom wiodącym przodować w kreacji kierunków rozwoju współczesnej techniki i cywilizacji". "Więcej edukacji i nauki, to podstawowy postulat teoretyczny koncepcji kapitału ludzkiego, a więcej nakładów na te cele to główna jej dyrektywa praktyczna." W kontekście nasilonego zainteresowania regionami, jako jednostkami będącymi szczególnym źródłem rozwoju, także odnaleźć można w literaturze zagadnienia kapitału ludzkiego jako warunkujące rozwój tych pierwszych.(fragment tekstu)
EN
Scientists and practitioners for many years have been repeating that investing in human capital is crucial to the growth in the economy. Lately, we have been dealing with the pressure on a kind of investing in human capital. The article contains the main directions of deliberations on social sciences concerning human capital. These directions of the contemporary discussion about human capital were presented at three levels: micro, mezzo and macro instruction. The article concludes with two issues - rarely brought up in deliberations - influencing practical abilities of effective investing in human capital; i.e. firstly, the problem of human mentality, and secondly, the problem of ill-considered investing in human capital(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, ABC, Kraków 2000;
 • Bartkowiak G., Proces postrzegania strategii personalnej przez kadrę kierowniczą i pracowników [w:] Kożusznik B. (red.), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005;
 • Cichy K., K. Malaga, Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Uniwersytet Warszawski, Scholar, Warszawa 2007;
 • Czyszkiewicz R., M. Molewicz, Kapitał ludzki - czynnik rozwoju regionalnego, Tom IV Roczników rozwoju samorządów województwa zachodniopomorskiego 2003-2004, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania, Instytut Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2006
 • Danilewicz D., Zastosowanie nowoczesnych programów szkoleniowych. Metody pomiaru efektywności [w:] M. Juchnowicz (red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2004;
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993;
 • Gierczycka J., Rola kapitału ludzkiego w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w dobie globalizacji [w:] F. Piontek (red.), Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katowice 2003;
 • Graniewska D., Kapitał ludzki jako cel polityki strategicznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 1999;
 • Herbst M., Kapitał ludzki, dochód i wzrost gospodarczy w badaniach empirycznych [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Uniwersytet Warszawski, Scholar, Warszawa 2007;
 • Jamka B., Kierowanie karierą pracowników instrumentem stabilizacji kadr [w:] M. Rybak (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003;
 • Jarecki W., Koncepcja kapitału ludzkiego [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003;
 • Leszczyński M., Inwestowanie w kapitał ludzki. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007;
 • Makowski K., Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie, Monografie i opracowania, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000;
 • Malik K., Rozwój kapitału ludzkiego przez realizację koncepcji SD w wymiarze regionalnym [w:] K. Heffner, K. Malik (red.), Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makroi mikroekonomiczne, Politechnika Opolska, Opole 2005;
 • Matusiak M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach [w:] E, Kryńska (red.), Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach - przystosowania do technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych, badanie w ramach projektu Inicjatywy Wspólnotowej Equel Partnerstwo na rzecz Rozwoju Kompetencji Informatycznych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2007;
 • Matusiak M., Kapitał intelektualny [w:] K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, wydanie drugie poprawione, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007;
 • Miś Wł., Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej. Podstawy koncepcji kapitału ludzkiego w historii myśli ekonomicznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2007;
 • Orczyk J., System edukacyjny a jakość kapitału ludzkiego [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004;
 • Rybak M., Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje [w:] M. Rybak (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003;
 • Sajkiewicz A., Kreacja kapitału ludzkiego przez kulturę [w:] M. Rybak (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003;
 • Sopińska A., P. Wachowiak, Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie? www.e-mentor.edu.pl, 12.01.2008;
 • Spychalski G.B., Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1999;
 • Stankiewicz J., R. Kwiatkowski, Polityka personalna a rozwój wiedzy w organizacji [w:] J. Stankiewicz (red.), Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003;
 • Strużyna J., Zawiłość relacji kapitał ludzki przedsiębiorczość [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004;
 • Zieliński M., Wykorzystanie zasobów pracy w małych przedsiębiorstwach [w:] K. Heffner, K. Malik (red.), Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makroi mikroekonomiczne, Politechnika Opolska, Opole 2005;
 • Zieliński M., Związki między strategiami personalnymi a rynkiem pracy [w:] Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.