PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | z. 6 | 248--253
Tytuł artykułu

Specjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie wojewódzkim

Autorzy
Warianty tytułu
Regional Specializations in the Field of Bio-Economy in Poland Comparative Study for Provinces
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem badań była identyfikacja i analiza specjalizacji regionalnych w zakresie wybranych branż biogospodarki w polskich województwach na podstawie wskaźnika specjalizacji Florence'a. W opracowaniu badaniem objęte zostały: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; produkcja artykułów spożywczych, wyrobów tekstylnych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, papieru i wyrobów z papieru oraz działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów i odzysk surowców. W toku badań wykazano, że w 2012 roku do regionów charakteryzujących się specjalizacją w największej liczbie branż związanych z biogospodarką można zaliczyć: województwo wielkopolskie i lubuskie, a także kujawsko-pomorskie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper identifies and makes an analysis of regional specializations within chosen branches of bio-economy in Poland regarding regions there were identified the components of bio-economy to enable region's endogenous potential quantifying and its branch specialization. Survey regards as follows; agriculture, forestry, hunting and fishery, the production of agri-food products, textiles, wood, cork, straw and wicker products, paper and paper products as well as an activity concerning collecting, processing and disposing of wastes and raw materials recovery. Carried survey showed that in 2012 the greatest number of branches specializing in bio-economy one can find in the following regions; Wielkopolskie, Lubuskie, Kujawsko- Pomorskie, Łódzkie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie and Zachodniopomorskie. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
248--253
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl, dostęp 20.05.2014.
 • Biuletyn statystyczny województwa... IV kwartał 2013. 2014: Urząd Statystyczny w...
 • Bogdan A., Istudor N., Gruia R., Toba G.F., Bulz N., Gaf-Deac I., Chelmu S., Gavan C., Prica I., Pasalau C. 2014a: New holistic approach of bioeconomics and ecoeconomics theories, practical bridging from the green economy to blue economy, trough new integrated and innovative paradigm about "bio-eco-geoeconomy", Procedia Economics and Finance, no. 8, 83-90.
 • Bogdan A., Istudor N., Gruia R., Toba G.F., Chelmu S., Craciun N., Stegaroiu I., Gavan C., Serea R., Pasalau C. 2014b: Developing Georgescu-Roegen›sbioeconomicsconcept with a new smart approach, from "fiat panis" to "habemuspanis", based on a new economic theory for globalised biopower through more agrifood and seafood, Procedia Economics and Finance, no. 8, 91-99.
 • Godlewska-Majkowska H., Komor A. 2014: Biogospodarka a zarządzanie marketingowe w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 23-36.
 • Godlewska-Majkowska H., Komor A. 2014: Regionalna konkurencyjność jako czynnik rozwoju biogospodarki, [w:] Godlewska-Majkowska H., Buszko A. (red.), Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 56-60.
 • Gołębiewski J. 2013: Zrównoważona biogospodarka - potencjał i czynniki rozwoju, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa, http://kongres.pte.pl/kongres/publikacje-kongresowe.html, 1-13, dostęp 02.06.2014.
 • Gwosdz K., Ciechowski M., Micek G., 2010: Ekonomiczne podstawy funkcjonowania i rozwoju gospodarki miast, [w:] Domański B., Noworól A. (red.), Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Spraw Publicznych UJ, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 123.
 • Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. 2012: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2012) 60, Brussels, http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable _growth, 3, 30.05.2014.
 • Johnson T.G., Altman I. 2014: Rural development opportunities in the bioeconomy, Biomass and Bioenergy, no. 63, 341-344.
 • Maciejczak M., Hofreiter K. 2013: How to Define Bioeconomy?, Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 4, 245-246.
 • McCormick K., Kautto N. 2013: The Bioeconomy in Europe: An Overview, "Sustainability", No. 5, 2589-2608.
 • Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku. 2013: Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin, 66-67.
 • Ratajczak E. 2013: Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa, http://kongres.pte.pl/kongres/publikacje-kongresowe.html, 1-9, dostęp 02.06.2014.
 • Rocznik statystyczny przemysłu 2013. 2014: GUS, Warszawa, 213-214.
 • Sheppard A.W, Gillespie I., Hirsch M., Begley C. 2011: Biosecurity and sustainability within the growing global bioeconomy, Current Opinion in Environmental Sustainability, vol. 3, 410.
 • Strahl D. (red.). 2006: Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 88-89.
 • The European Bioeconomy in 2030. Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challenges. 2011: BECOTEPS-Bio-Economy Technology Platforms, http://www.plantetp.org/images/stories/stories/documents_pdf/brochure_web.pdf, dostęp 20.05.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.