PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 16 | z. 6 | 268--273
Tytuł artykułu

Wiedzochłonność produkcji rolniczej jako wyzwanie dla kształcenia zawodowego w Polsce

Warianty tytułu
The Knowledge-Intensive of Agricultural Production As the Challenge for the Agricultural Education System in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęto rozważania związane z rosnącym popytem na wiedzę polskiego rolnictwa oraz nad źródłami jej podaży. Wskazano na konieczność nadrabiania luki rozwojowej jaka dzieli rolnictwo krajowe od intensywnego rolnictwa wielu państw UE i świata. Podkreślono, że sposobem na pobudzenie wiedzochłonności samego sektora jest sprawnie działający system edukacji zawodowej. Celem opracowania była zatem diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego, w tym rolniczego, w Polsce. Diagnozując ten złożony obszar badawczy wykorzystano metodę badania źródeł zastanych, co pozwoliło na uzyskanie przybliżonego obrazu sytuacji systemu szkolnictwa zawodowego. System ten zmienia się stopniowo, chociaż zmiany te określić można jako zbyt wolne w stosunku do dynamiki zmian konkurencyjnego otoczenia, zwłaszcza techniczno-technologicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article raise the questions related to the growing demand for knowledge of Polish agriculture and the sources of supply of this knowledge. It was indicated at necessary to complete development gap separating them from agriculture of many EU states and even world ones. It was emphasized that the way to stimulate knowledge-absorbing capacity of the sector is a workable system of vocational education. Purpose of the study is the evaluation of vocational education (including agriculture) in Poland. Diagnosing this complex research area the deck research method was used. It allowed to obtain approximate situation of the vocational education system. This system changing gradually, although this changes can be described as too slowed in relation to dynamics changes of competitive environment, especially in techno- technological field. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
268--273
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Elstrand E. 1970: Norvegian experience from extension work in farm management, Zesz. Prob. Postępy Nauk Rolniczych, t. 98(18).
 • Furmanek W. 2010: Wyzwania edukacji wobec kolejnych przemian cywilizacyjnych, Edukacja-Technika- Informatyka, nr 2/2010, 13-27, dostęp on-lin: www.ceeol.com, dostęp 2.10.2014.
 • Galor Z. 2006: Własność a stadia rozwoju ekonomicznego i dezorganizacja społeczna w pracy W.I. Thomasa, F. Znanieckiego: Chłop polski w Europie i Ameryce, [w:] B. Goryńska- Bittner (red.), Między minionym a obecnym, z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych, nr 8.
 • Hejłasz E., Arciszewska B. 2013: Kształcenie zawodowe i ustawiczne - Vademecum Poradnik opracowany w ramach projektu "Szkoła zawodowa szkoła pozytywnego wyboru", KOWEZiU, Warszawa, cz. 1-3, dostęp on-line: http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/ksztalcenie-zawodowe/983-ksztacenie-w-zawodach-rolniczych-po-1-wrzenia-2012-roku-cz-1-3.
 • Informacje MNiSW http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inwestycje-w-obszarze-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego, stan na 12.09.2014.
 • Jemielniak D. 2008: Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji higt-tech, WAiP, Warszawa, 22-25.
 • Kołoszko- Chomentowksa Z. 2008: Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie, Acta Scientarum Polonorum Oeconomia, nr 7(4), 87-95.
 • Kozera M. 2014: Czy samodegradacja? Pozytywny i negatywny kapitał ludzki, [w:] Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, S. Kalinowski (red.), Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta, Wyd. Societas Pars Mundi Publishing, Bielefeld, 201-2012.
 • Krzyworzeka P. 2014: Wiedzochłonne organizacje, E-mentor, dostęp on-line, www.e-mentor.edu.pl/artykul/ numer/35/id/758, stan na 2.10.2014.
 • Kwiatkowski S. 2000: Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa.
 • Panasiuk J. 1998: O zmienności stereotypów, Język a kultura, Lublin, 85-98.
 • Pracujący w gospodarstwach rolnych, Powszechny spis rolny 2010, 2012: GUS, Warszawa, 44-46.
 • Rogut A., Piasecki B. 2008: Technologie przyszłości, Wyd. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Delphi, Łódź, 15-18.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz.U. z 2012 r. poz. 7.
 • Sondij-Korulczyk M. 2013: Diagnoza potrzeb oświaty rolniczej w Polsce i w regionie wielkopolskim, kierunku rozwoju szkolnictwa resortowego, Materiały MRiRW, Warszawa.
 • Toffler A. 1986: Trzecia fala, PIW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.