PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 169 Podejście procesowe w organizacjach | 127--138
Tytuł artykułu

Podejście procesowe w zarządzaniu wartością relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami rynkowymi w ujęciu strategiczno- koncepcyjnym

Warianty tytułu
Process Attitude in Relationship Value Management of an Enterprise with Market Stakeholders from the Strategic- -Conceptual Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ujęciu strategiczno-koncepcyjnym na zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami rynkowymi składają się podstawowe procesy kształtowania wartości oraz otaczające je subprocesy, będące procesami interakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a market stakeholders. Na główne procesy kształtowania wartości relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami składają się: definiowanie, kreacja, dostarczanie oraz ocena wartości. Subprocesami interakcji na płaszczyźnie firma - interesariusze rynkowi są działania mające na celu ich pozyskanie, usatysfakcjonowanie, zatrzymanie lub zerwanie stosunku, jeśli nie przyczynia się on do optymalizacji wartości portfela relacji. Przejawem zarządzania wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami jest przyjęcie przez organizację tzw. orientacji totalnej wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
From the strategic-conceptual perspective, relationship value management of an enterprise with market stakeholders consists of both basic processes of creating the value and surrounding subprocesses being the processes of relations between the enterprise and market stakeholders. The main processes of relationship value management of an enterprise with market stakeholders are composed of value defining, value creating, value supplying, and value assessment. Whereas subprocesses of relations between the company and suppliers, buyers, consumers, cooperating firms consist of activities which goal is to gain an attractive stakeholder, his satisfation, keeping or potential leaving if the stakeholder does not contribute to the optimization of a relations portfolio value. Adopting by the organization so-called total value orientation ought to be the indication of relations' value management of an enterprise with market stakeholders in strategic terms.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Ansoff I., Corporate Strategy, McGraw-Hill, New York 1965.
 • Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17.
 • Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Borowiecki R., Rojek T., Współcześni inicjatorzy przełomów w zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
 • Borys K., Nogalski B., Wartość dodana jako niematerialna determinanta produktywności, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Bower M., Garda R., The role of marketing in management, "McKinsey Quarterly", Autumn.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2002.
 • Burns M., Woodruff R., Delivering value to consumers: Implication for strategy development and implementation, [w:] Marketing Theory and Applications, eds. C. Allen i in., American Marketing Associacion, Chicago 1992.
 • Byramjee F., Bhagat P., Klein A., The moderationg role of relationship quality in determining total value orientation, "Global Journal of Business Research" 2010, vol. 4, no. 2.
 • Cyfert S., Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Dobiegała-Korona B., Wartość klientów a wartość firmy, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 • Duraj J., O istocie kontrolingu komunikacyjnego przedsiębiorstwa, [w:] Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź - Spała 2001.
 • Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2001.
 • Garver G., Gardial S., The role of the salesperson in delivering customer value: A situational analysis, [w:] Expanding Marketing Horizons Into the 21st Century, ed. D. Moore, Association of Marketing Theory and Practice, Syracuse - New York 1996.
 • Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 • Hamel G., Prahalad C., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 • Hughes H., Goodwill in accounting: A history of the issues and problems, Business Pub. Division, College of Administration, Georgia State University, Atlanta 1982.
 • Jabłoński M., Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu, [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Katedra Ekonomiki i Organizacji przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Jensen M., Value Maximization. Stakeholder theory and the corporate objective function, "Business Ethics Quarterly" 2002, vol. 12, issue 2.
 • Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Krupski R., Zarządzanie okazją, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, oprac. M. Morawski, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2003.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2006.
 • Krupski R., Rodzaje zasobów stanowiące differentia specifica organizacji. Badania empiryczne, [w:] R. Krupski, J. Niemczyk., E. Stańczyk-Hugiet, Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Lenik K., Szymonik W., Kapitał intelektualny i wartość przedsiębiorstwa, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami, red. J. Pyka, TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2008.
 • Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • McWilliams A., Gray S., Understanding quasi-intergration, "Journal of Business Strategies" 1995, vol. 12.
 • Mikołajek-Gocejna M., Wyzwania na szczeblu przedsiębiorstwa - imperatyw kształtowania wartości, [w:] Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, red. C. Suszyński, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Normann R., Ramírez R., From value chain to value constellation: Designing interactive strategy, "Harvard Business Review" 1993, vol. 71, issue 4.
 • Normann R., Ramírez R., Designing Interactive Strategy: from Value Chain to Value Constellation, John Wiley & Sons, Chichester 1994.
 • Nowosielski J., Modelowanie procesów gospodarczych w literaturze i praktyce, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 • Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 • Payne A., Holt S., Diagnosing Customer Value: Integrating the Value Process and Relationship Marketing, "British Academy of Management" 2001, vol. 12.
 • Piwoni-Krzeszowska E., Partnerstwo w analizie klientów, [w:] Najnowsze instrumenty opisu organizacji, tom 2, oprac. W. Cieśliński, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2002.
 • Piwoni-Krzeszowska E., Strategie zarządzania wartością relacji przedsiębiorstwa z klientami, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami, oprac. J. Pyka, TNOiK Oddział w Katowicach, Katowice 2009.
 • Poppo L., Zenger T., Testing alternative theories of the firm: Transaction cost, knowledge - based and measurement explanations for make - or - buy decisions in information services, "Strategic Management Journal" 1998, vol. 19.
 • Reicheld F., The Loyalty Effect, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Romanowska M., Przełomy w praktyce zarządzania - przesłanki i przyczyny, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
 • Ross J. i in., Intellectual capital. Navigating the new business landscape, Mcmillan Business, London 1997.
 • Sanchez R., Heene A., Thomas H., Dynamics of Competence - Based Competition: Theory and Practice in the New Strategic Management, Elsevier, Oxford 1996.
 • Stabryła A., Przełomy w teorii zarządzania, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
 • Stalk G., Evans P., Schulman L., Competing on Capabilities: the New Rules of Corporate Strategy, "Harvard Business Review" 1992, no. 70 (2).
 • Sveiby K., The New Organizational Wealth, Berett-Koehler Publishers, San Francisco 1997.
 • Szymonik W., Hermeneutyka i strategia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Problemy konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej, red. W. Kowalczewski, Zeszyty Naukowe WSDG nr 7, 2001.
 • Teece D., Pisano G., Shuen A., Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18.
 • Wilson D., Jantrania S., Understanding the Value of a Relationship, "Asia - Australia Marketing Journal" 1994, no. 2 (1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.