PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 169 Podejście procesowe w organizacjach | 255--265
Tytuł artykułu

Ocena jakości procesu motywacyjnego w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
Evaluating the Quality of Motivation Process in a Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wskazano te właściwości procesu motywacyjnego, które stanowią o jego jakości z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Mając na uwadze interesy pracodawcy, do najważniejszych obszarów oceny procesu motywacyjnego zaliczono: poziom realizacji zadań, społeczne środowisko pracy, ruchliwość pracowniczą (poziom fluktuacji kadr). Przyjęto, że pracownik może oceniać proces motywacyjny przez pryzmat: kształtowania wymagań wobec pracowników, zapewnienia przez kierownictwo warunków realizacji zadań, sposobów nagradzania personelu. Na tym tle przedstawiono także potencjalne sposoby oceny jakości procesu motywacyjnego w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the properties of the motivational process that directly impact the quality evaluation from the viewpoint of both the employer and the employee. From the perspective of the employer's interests, the most important areas of motivational process evaluation include: the level of task realization, social environment at workplace, employee mobility (personnel fluctuation level). From the viewpoint of the employee, the motivational process is evaluated through: forms of influencing the expectations towards employees, provision of proper conditions for task realization on the part of company management, as well as forms of employee remuneration. Potential methods of qualitative evaluation of company motivational process are presented.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2000.
 • Bartkowiak G., Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Beech N., McKenna E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.
 • Biznes. Tom 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Biblioteka Gazety Wyborczej, PWN, Warszawa 2007.
 • Bukowska U., Interesariusze a zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 711, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 • Cierniak-Emerych A., Pietroń-Pyszczek A., Rozpoznawanie interesów pracowniczych - przesłanki i sposoby, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, t. 1, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010.
 • Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 • Guest D.E., The psychology of employment relationship: An analysis based on the psychological contract, "Applied Psychology an International Review" 2004, vol. 53, no. 4.
 • Hewitt Associates, Badanie Najlepsi Pracodawcy 2009, http://was2.hewitt.com/bestemployers/europe/poland/polish/pages/baza_wiedzy.ht, 30.05.2011.
 • Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników poprzez zaufanie, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 • Kaczyńska-Maciejowska R., Pytanie o zdanie, "Personel i Zarządzanie" 2003, nr 11.
 • Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2010.
 • Lipka A. i in., Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko, Difin, Warszawa 2010.
 • Mierzwińska L., Człowiek w organizacji - przegląd klasycznych i współczesnych koncepcji teoretycznych, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2008.
 • Mikuła B., Potocki A., Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1998.
 • Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2007.
 • Pietroń-Pyszczek A., Pracownicy jako interesariusze przedsiębiorstwa, [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 • Przytuła S., Psychologia zarządzania. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2008.
 • Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa 1979.
 • Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008.
 • Smejlis A., Jedność i różnorodność motywowania. Przypadek firmy NOVARTIS, [w:] Motywować skutecznie, red. S. Borkowska, IPiPS, Warszawa 2004.
 • Spik A., Klincewicz K., Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Vebber A.M., Danger - Toxic Company, "Fast Company" 1998, no. 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.