PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 171 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość | 57--68
Tytuł artykułu

Nadzór finansowy w uniach kredytowych na świecie i w Polsce

Warianty tytułu
Supervision of Credit Unions in the World and in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakres nadzoru finansowego w uniach kredytowych jest różny, od jego braku, przez rozwiązania pośrednie (nadzór największych instytucji lub nadzór delegowany) do państwowego nadzoru bezpośredniego. W artykule dokonano analizy przesłanek wprowadzania nadzoru finansowego w uniach kredytowych, a także analizy typów nadzoru unii kredytowych. Przeprowadzono również przegląd rozwiązań w zakresie nadzoru w wybranych systemach finansowych. Scharakteryzowano obowiązujący i proponowany w ustawie o SKOK model nadzoru nad SKOK w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych analiz podkreślono nieuchronność zmian modelu nadzoru polskich unii kredytowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The range of financial supervision in credit unions is different from its absence, through intermediate solutions (supervision of the largest institutions or the delegated supervision) to the direct government supervision. This article analyzes the reasons for the introduction of financial supervision of credit unions, as well as the analysis of the types of supervision of credit unions. There are also revised supervisory arrangements in selected financial systems. The article describes the existing and proposed model on supervision of credit unions in Poland. On the basis of the analysis the inevitability of changes in the model of supervision of the Polish credit unions is emphasized. PN-(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Branch B., Grance D., Technical Guide: Credit Union Regulation and Supervision, World Council of Credit Unions, Madison 2008.
 • Cioch H., Nadzór nad spółdzielczymi kasami de lege lata i de lege ferenda, [w:] Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, red. J. Ossowski, Biblioteka kwartalnika naukowego "Pieniądze i Więź", Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych - Instytut Stefczyka, Sopot 2010.
 • Cuevas C., Fischer K.P., Regulation and Supervision of Cooperative Financial Institutions Issues in Governance, Regulation, and Supervision, World Bank Working Paper 2006 no 82.
 • Evidence to the enterprise, trade and investment committee at the Northern Ireland assembly, ILCU 2008, www.creditunion.ie/ufiles/u_05200849441611ETI Evidence.doc.
 • Ferguson Ch., McKillop D.G., An Industry Approach to Classifying Credit Union Develompment, John Wiley and Sons, Chichester 1997.
 • Fonteyne W., Cooperative banks in Europe - Policy Issues, IMF Working Paper 2007 no 159.
 • Glass J.C., McKillop D.G., Rasaratnam S., Irish credit unions: Investigating performance determinants and the opportunity cost of regulatory compliance, "Journal of Banking and Finance" 2010 no 34.
 • Golec M., Istota spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jako instytucji rynku usług finansowych, [w:] Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe charakterystyka, rozwój, otoczenie, red. J. Ossowski, Biblioteka Kwartalnika Naukowego "Pieniądze i Więź", Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2007.
 • Golec M.M., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Guide to International Credit Union Legislation, World Council of Credit Unions, Madison 2005, http://www.woccu.org/bestpractices/legreg.
 • Jedliński A., Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa - zagadnienia konstrukcji prawnej, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych Biblioteka Kwartalnika Naukowego "Pieniądze i Więź", Sopot 2001.
 • Kuchciak E., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wyzwania nadzorcze, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. A. Janc, Zeszyty Naukowe nr 140, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010.
 • McKillop D.G., Wilson J.O., Credit Unions: A Theoretical and Empirical Overview, Working Papers Series 2010, http://ssrn.com/abstract=1702782.
 • Model Regulations for credit unions, WOCCU 2008, Madison, http://www.woccu.org/publications/modellaw, 12 stycznia 2011 r.
 • Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008, http://www.knf.gov.pl/Images/skoki_17.10.08_tcm20-9110.pdf .
 • Ryder N., Credit union legislative frameworks in the united states of America and the United Kingdom - a flexible friend or a step towards the dark side?, "Journal of Consumer Policy" 2008 no 31.
 • Szczepańska O., Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, "Bezpieczny Bank" 2005 nr 1.
 • U.N. Expert Group Meeting - Regulation and legislation of Cooperative banks and Credit Unions, WOCCU, Madison 2009, http://www.woccu.org/bestpractices/legreg/regnet
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.