PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3(7) Zmiany XXI wieku - technologia, kultura, gospodarka | 11--16
Tytuł artykułu

Polska w drodze do strefy euro

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Poland on its Way to the Eurozone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca dotyczy przystąpienia Polski do strefy euro. W artykule przedstawione zostały rozważania teoretyczne związane z przyjęciem wspólnej waluty. Na wstępie zaprezentowano etapy integracji i zarys historii unii walutowej. Kolejno poruszono także kwestie korzyści i kosztów przystąpienia do strefy euro. Następna część pracy opisuje warunki Traktatu z Maastricht i analizuje na jakim etapie spełnienia jego kryteriów znajduje się Polska. Na przykładzie Narodowego Banku Polskiego opisano proces dostosowywania krajowych instytucji do wymogów obowiązujących w Unii. Na koniec publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczące opinii podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, na temat szans i zagrożeń wynikających z akcesji Polski do strefy euro. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the Polish accession to the Eurozone. It presents the theoretical considerations related to the adoption of the common currency. The introduction presents the stages of integration and an outline of the history of the monetary union. It also raises the issues of costs and benefits of the accession to the Euro zone. Next part of the paper describes the conditions of the Treaty of Maastricht and analyzes the stage at which Poland is at present. The example of the Polish National Bank depictures the process of adapting of the national institutions to the requirements of the Union. At the end the publication presents the results of surveys taking into considerations the opinions of the people running their own companies on the opportunities and risks of the accession of Poland to the Euro zone. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • 1. Borowski J., red., (2004) Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy EURO, Warszawa: NBP.
 • 2. Bukowski S.I., (2007) Unia monetarna. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin.
 • 3. Kitowski J., red., (2010) Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • 4. Krajewski P., red., (2012) Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe, Warszawa: Polskie wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 5. Lech A., red., (2009) Przystąpienie Polski do unii ekonomiczno-monetarnej. Perspektywy i uwarunkowania, Łódź: Instytut Ekonomii UŁ.
 • 6. Ostaszewski J., red., (2008) Polska w strefie Euro. Szanse i zagrożenia, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • 7. Pacho W., red., (2009) Europejska integracja od a do z, Warszawa: NBP.
 • 8. Pronobis M., (2008) Polska w strefie euro, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 9. Raport o konwergencji, www.ecb.int [25.03.2013].
 • 10. Sobol M., (2008) Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do Euro, Warszawa: CeDeWu.
 • 11. Ustawa o Narodowym Banku Polskim Dz. U. z 2005 Nr 1, poz. 2 z późn. zm.
 • 12. www.nbportal.pl.
 • 13. www.polskawue.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.