PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4(8) Biznes to nie tylko biznes | 13--19
Tytuł artykułu

Profesjonalizacja dobroczynności w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Professionalization of Charitable Actions in Company Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przytacza podnoszone już wcześniej w literaturze głosy krytyczne odnośnie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Uwaga autorki zwrócona jest na niejednoznaczność definicyjną terminu wyrosłą na fundamencie grup teorii instrumentalnych i normatywnych CSR. Ilustrując branżę społecznej odpowiedzialności, autorka wskazuje na popularność terminów i koncepcji pokrewnych wyrosłych na bazie CSR. Analizie poddane zostaną również inne "parametry" społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: standardy, wytyczne, kodeksy etyczne, rynek inwestycji odpowiedzialnych społecznie etc. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zjawisko "parametryzacji" społecznej odpowiedzialności, która staje się obecnie wręcz osobną branżą w gospodarce. (abstrakt oryginalny)
EN
The article points out the critical voices related to the notion of corporate social responsibility (CSR) that has been explored in the literature so far. The author focuses on the semantic ambiguity of the term, which has evolved on the basis of instrumental and normative CSR theories. What is more, the author illustrates the CSR sphere as well as indicates the popularity of CSR-related terms and notions. The analysis includes also other parameters of socially responsible actions such as: standards, principles, codes of conduct, socially responsible investing etc. The aim of the article is to draw attention to the phenomenon of a sort of a "parameterization" of corporate social responsibility, which recently has become an entirely separate industry. (original abstract)
Rocznik
Strony
13--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Adamczyk J., (2009) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 2. Banasiewicz K., (2009) Rola interesariuszy prywatnych i instytucjonalnych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności organizacji [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 42.
 • 3. Berle A., (1931) Corporate Powers as Powers in Trust, "Harvard Law Review" Vol. 44, No. 7.
 • 4. Berle A., (1932) For Whom Corporate Managers Are Trustees: A Note, "Harvard Law Review" Vol. 45, No. 8.
 • 5. Berle A., Means G., (1932) The Modern Corporation and Private Property, Piscataway: Transaction Publishers.
 • 6. Castka P., Bamber J.Ch., Bamber J.D., Sharp M.J., (2004) Integrating Corporate Social Responsibility CSR into ISO Management Systems - in Search of a Feasible CSR Management System Framework, "The TQM Magazine" 16/3 [za:] Hąbek P., Szewczyk P., (2010) Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 7. Cochran L.P., Wood A.R., (1984) Corporate Social Responsibility and Financial Performance [w:] "Academy of Management Journal" 27.
 • 8. CSR 2.0 http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/o-nas/nasze-dzialania/aktualne-projekty/CSR-2-0.html [28.03.2013].
 • 9. Dessler G., (1985) Management Fundamentals, Reston: Reston Publishing.
 • 10. Dymowski J., (2011) Respect Index - oczekiwania, doświadczenia badawcze i kierunki ewolucji dotyczące pierwszego indeksu zrównoważonego rozwoju notowanego na GPW w Warszawie [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., red., Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • 11. Farmer N.R., Dickerson-Hogue W., (1973) Corporate Social Responsibility, Chicago: Science Research Associates.
 • 12. Friedman M., (1993) Kapitalizm i wolność, Warszawa: Wydawnictwo Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita.
 • 13. Gasparski W., (2011) Przyczynek do Zasad Dobrej Praktyki Bankowej, www.cebi.pl/texty/zbp01.doc [20.03.2011].
 • 14. Hayek F.A., (1969) The Corporation in a Democratic Society: In Whose Interests Ought It and Will It Be Run?, Ansoff Harry Igor, red., "Business Strategy" Harmondsworth: Penguin.
 • 15. It's Raining Ratings! (Rankingi wyrastają jak grzyby po deszczu!), blog Murninghan Post, http://murninghanpost.com/2010/10/06/it%E2%80%99sraining-ratings/ [4.05.2011].
 • 16. Jedynak T., (2011) Kontrowersje wokół efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych, Zeszyty Naukowe nr 11, Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Jedynak.pdf [28.03.2013].
 • 17. Kopeć K., (2012) Pozabudżetowe finansowanie kultury w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, niepublikowana praca doktorska, Kraków: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
 • 18. Kulawczuk P., Bąk M., Bednarz P., Rataj R., Szcześniak A., Zając P., (2007) Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach [w:] Kulawczuk P., Poszewiecki A., red., Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Gdańsk: Uniwersytet Gdański, http://www.iped.pl/publikacje/podrecznik_zfp_2007.pdf [8.06.2009].
 • 19. Orlitzky M., Schmidt F., Rynes S., (2003) Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis [w:] "Organization Studies" 24, London: Sage Publications Ltd.
 • 20. Pava M., Krausz J., (1996) The Association between Corporate Social Responsibility and Financial Performance: The Paradox of Social Cost [w:] "Journal of Business Ethics" 15.
 • 21. Stanny D., (2011) Odpowiedzialność społeczna w zarządzaniu, Kawalec P., Błachut A., red., Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce. Skrypt dla studentów Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • 22. The Desirability and Feasibility of ISO Corporate Social Responsibility Standards (2002) raport końcowy Consumer protection in the Global Market Working Group of the ISO Consumer Policy Committee (COPOLCO) [za:] Hąbek P., Szewczyk P., (2010) Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 23. Verschoor C., (2003) More evidence of better financial performance [w:] "Strategic Finance" Vol. 85, Issue 5.
 • 24. Waddock A.S., Mahon F.J., (1991) Corporate Social Performance Revisited: Dimensions of Efficacy, Effectiveness, and Efficiency, Post E. James, red., "Research in Corporate Social Performance and Policy" 12, Greenwich: JAI Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.