PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4(8) Biznes to nie tylko biznes | 20--27
Tytuł artykułu

Rola zasobów ludzkich w organizacjach pozarządowych w Polsce na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Human Resources in the Non-governmental Organizations on the Example of the Polish Scouting Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest prezentacja spojrzenia na Związek Harcerstwa Polskiego jako organizacji pozarządowej pełniącej ważną misję społeczną, która dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi. Artykuł wprowadza w problematykę funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych w rozumieniu organizacji opartych na spójnych i efektywnych działaniach ludzi, którzy są ich główną silą napędową. Prezentacja zawiera analizę różnych ról pełnionych przez osoby działające na rzecz polskich organizacji non-profit oraz uwarunkowania strategiczne ZHP i podejmowane przez Związek działania w odniesieniu do kadry instruktorskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is a presentation of the viewpoint to Polish Scouting and Guiding Association (PSGA) as a non-governmental organization having an important social role, which administers suitable human resources. The article is an introduction into the issues connected with the functioning of the Polish nongovernmental organizations - the organizations based on coherent and effective actions conducted by people who are their main lifeblood. The presentation includes the analysis of various roles fulfilled by people acting for the Polish non-profit organizations, strategic determinants of PSGA and the actions taken by PSGA in relation to the supervising staff. (original abstract)
Rocznik
Strony
20--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Adamiak P., Przewłocka J., Zając A., (2012) Raport: Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • 2. Dudkiewicz M., Rymsza M., (2011) Współczesne oblicza wolontariatu, "Trzeci sektor", 23, s. 3.
 • 3. Król H., Ludwiczyński A., (2006) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 4. Krzyżak A., (2012) Znaczenie wizerunku organizacji dla skuteczności jej działania, "Trzeci sektor" 27, s. 78.
 • 5. Miś A., Pocztowski A., (2000) Analiza zasobów ludzkich w organizacjach, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • 6. Pawlak Z., (2003) Personalna funkcja firmy: procesy i procedury kadrowe, Warszawa: Poltext.
 • 7. Pocztowski A., (2003) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 8. Pocztowski A., Wiśniewski Z., red., (2004) Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • 9. Przewłocka J., (2012) Fakty o NGO w lżejszej formie, Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor, http://civicpedia.ngo.pl/wiadomosc/831578.html, [25.01.2013].
 • 10. Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2010 - 31.12.2010 r. (2011) Poznań: Chorągiew Wielkopolska ZHP.
 • 11. Statut ZHP (2012) Warszawa: Główna Kwatera ZHP, http://dokumenty.zhp.pl/1_strona_glowna-i._statut,_decyzje_zjazdowe, [20.02.2013].
 • 12. Strategia rozwoju ZHP na lata 2012-2017 (2012) Warszawa: Główna Kwatera ZHP.
 • 13. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (2003) Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 • 14. Więch M., (2010) Zatrudnienie pracowników w organizacjach pozarządowych - szanse i zagrożenia, "Trzeci sektor" 20, s. 86.
 • 15. Chorągiew Wielkopolska ZHP, www.zhp.wlkp.pl.
 • 16. Polski portal organizacji pozarządowych, www.ngo.pl [25.01.2013].
 • 17. Słownik języka polskiego - Wydawnictwo Naukowe PWN, www.sjp.pwn.pl [5.02.2013].
 • 18. Związek Harcerstwa Polskiego, www.zhp.pl [15.01.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.