PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1-2 | 16--24
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój czy efektywność ekonomiczna - wybrane aspekty realizacji inwestycji w "zielone dachy" w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Development or Investment Efficiency - Selected Problems of "Green Roofs" Investments in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano charakterystyki wybranych aspektów na rynku inwestycji w "zielone dachy" w Polsce. Ukazuje on swoisty dysonans pomiędzy realizacją zasad rozwoju zrównoważonego a efektywnością ekonomiczną na tym rynku w Polsce. W pierwszej części przedstawiono istotę zagadnienia, odnosząc się zarówno do aktów prawnych, jak i literatury przedmiotu. Następnie wskazano na potencjalne korzyści z zastosowania tych technologii o charakterze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. W ostatniej części wyszczególniono wybrane problemy w realizacji inwestycji w zielone dachy w Polsce, w szczególności wynikające z obowiązujących rozwiązań prawnych oraz analizy efektywności ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
 • R PILCH Pracownia Projektowa Roman Pilch
Bibliografia
 • Adriaens, P., Clark, C., Talbot, B., 2008, Green roof valuation: Aprobabilistic Economic Analysis of Environmental Benefits, Environmental Science and Technology, Vol. 42, No. 6, s. 2155-2161.
 • Brenneisen, S., 2013, Substantial, environmental and legal aspects of green roofs and living walls concept in Switzerland, w: Konferencja inauguracyjna pt. Ogród nad głową, Kraków, 18 stycznia 2013r., http://www.ogrodnadglowa.pl/images/stories/konferencja_18_01_2013/prezentacje/03_Stephan_BRENNEISEN_Merytoryczne_ekologiczne_i_prawne_aspekty_idei_zielonych_dachow_i_zyjacych_scian_w_Szwajcarii.pdf [dostęp: 09.03.2013].
 • Burszta-Adamiak, E., 2012, Gospodarowanie wodami opadowymi na dachu zielonym, Wodociągi - Kanalizacja, nr 7/2012 (101-102), s.28-31.
 • Centre for indigenous environmental resources (CIER), 2003, Development of Green Roof Strategy for the City of Winnipeg, Manitoba, http://www.cier.ca/WorkArea/showcontent.aspx?id=648[dostęp: 03.10.2012].
 • European Comission, 2008, The use of differential VATrates to promote changes in consumption and innovation - final raport, http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/ch16wa-rev.pdf [dostęp: 22.11.2012].
 • Favre, D., 2013, Swiss contribution to Poland, w: Konferencja inauguracyjna pt. Ogród nad głową, Kraków, 18 stycznia 2013r., http://www.ogrodnadglowa.pl/images/stories/konferencja_18_01_2013/prezentacje/01_D._FAVRE_Szwajcarski_Program_ Wspolpracy.pdf[dostęp 09.03.2013].
 • Gedge, D., 2010, Popularyzacja dachów zielonych w Wielkiej Brytanii, Dachy Zielone, nr 2, s. 6-11.
 • Kożuchowski, P., Piątek-Kożuchowska, E., 2009, Dach zielony - skuteczna metoda zabezpieczenia pokryć hydroizolacyjnych, Inżynier budownictwa, nr 5 (62), s. 65-69.
 • Makarewicz, R., 2008, Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem, http://www.poznan.pl/mim/public/wos/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=20632&lang=pl&id=45890[dostęp: 11.03.2013].
 • Mioduszewska, M., 2010a, Naturalnie i ze szwajcarską precyzją, dachy zielone w Zurychu i Bazylei, Dachy Zielone, nr 1, s. 6-11.
 • Mioduszewska, M., 2010b, Fitoremediacja niezbadane możliwości roślin, Dachy Zielone, nr 3, s. 60-61.
 • Nawrot, K.A., Nawrot, Ł., 2012a, Management of Tourism Development and Competitiveness of Agricultural Areas, In K.Roy, S.Kar (Eds.) Development Management in the Twenty-First Century, Nova Science Publishers, New York.
 • Nawrot, Ł., 2012b, Biomas energy investment in rural areas - possible application in tourism industry, Actual Problems of Economics, No 7, Vol.2.
 • Piątek-Kożuchowska, E., 2010a, Wprowadzenie, Dachy Zielone, nr 1, s. 3.
 • Piątek-Kożuchowska, E., 2010b, Dach zielony jako teren biologicznie czynny, Dachy Zielone, nr 1, s. 46-47.
 • Pluta, P., 2010, Wyspa ciepła, Dachy Zielone, nr 1, s. 48-51.
 • Rabiński, J., 2011, Dachy zielone - zagadnienia formalno-prawne, Zieleń Miejska, nr 9, s. 50-52.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-wiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U., nr 75, poz. 690.
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wód i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Dz.U., nr 127, poz. 886.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U., nr 56, poz. 461.
 • Ryńska, E., 2006, Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" (SGPSEC), 2013, Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian. Poradnik dla gmin. http://psdz.pl/publikacje/2013.01.21%20ZASADY%20PROJEKTOWANIA%20I%20 WYKONYWANIA%20ZIELONYCH%20DACH%C3%93W%20I%20%C5%BBYJACYCH%20%C5%9ACIAN.pdf[dostęp: 09.03.2013].
 • Ślusarek, J., 2010, Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów, tarasów i dachów zielonych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Tomalty, R., Komorowski, B., 2010, The Monetary Value of the Soft Benefits of Green Roofs, Smart cities research services, Montreal, prepared for Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) http://www.greenroofs.org/resources/Monetary_Value_of_Soft_Benefits_of_Green_Roofs.pdf[dostęp: 15.10.2012].
 • Tomalty, R., 2012, Carbon in the bank: Ontario's greenbelt and its role in mitigating climate change, David Suzuki Foundation, http://www.davidsuzuki.org/publications/downloads/2012/DSF_Ontario_carbon_greenbelt_August_13.pdf[dostęp: 15.10.2012].
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2001, nr 62, poz. 627.
 • Ustawa z 18 lipca 2001r., Prawo wodne, Dz. U. 2001, nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, Dz.U.2004, nr 92, poz. 880.
 • Wachter, S., 2005, The determinants of neighborhood transformations in Philadelphia. Identification and analysis: The New Kensington pilot study. University of Philadelphia, http://kabaffiliates.org/uploadedFiles/KAB_Affiliates.org/Wharton%20 Study%20NK%20final.pdf[dostęp: 18 września 2012r.].
 • Weber-Siwirska, M., Zemiak, E., 2010, Zielone dachy portów lotniczych, Dachy Zielone, nr 1, s. 66-69.
 • Zakład Dróg Miejskich w Poznaniu (ZDM), 2013, http://zdm.poznan.pl/zkd/?page=/oplaty
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374389

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.