PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 Rozwój i Regiony | 5--10
Tytuł artykułu

Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovativeness of the Polish Economy in the Context of Socioeconomic Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dotychczasowy model rozwojowy Polski względnie dobrze przyczyniał się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym kraju. Pozwolił on na wyraźne zmniejszenie dystansu rozwojowego, dzielącego Polskę od wysoko rozwiniętych państw zachodnioeuropejskich. Mogłoby się wydawać, że hurtowy import technologii pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój gospodarki, jednak to, co dla nas jest dzisiaj innowacyjne i nowoczesne, dla wielu państw stanowi przestarzałą technologię. To właśnie innowacyjność na skalę międzynarodową jest fundamentalnym źródłem przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw i całych regionów na europejskiej arenie. Aktualnie Polska znajduje się w fazie rozwojowego dryfu, w czasie, kiedy przez Europę przechodzi fala kryzysu dotykającego z różną siłą poszczególne państwa. Potrzebny jest więc nowy model społeczno-gospodarczy, który pozwoli przełamać rozwojowy impas, zapewniając jednocześnie wzmocnienie potencjału innowacyjności i trwałej konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
The current Polish development model has contributed relatively well to the improvement of the socioeconomic situation in our country. It has allowed to reduce significantly the development gap between Poland and highly developed western European countries. It seems that the wholesale import of technologies will allow for further dynamic development of the economy, but what is innovative and modern for us today, for many countries is outdated technology. The internationally recognized innovation is a fundamental source of competitive advantage of Polish companies and the whole regions in Europe. Poland is currently in the development phase while a wave of crisis is passing through Europe affecting with a different force individual countries. Thus we need a new model of socioeconomic development that will break the development impasse, ensuring at the same time the strengthening of innovation and sustained competitiveness. (original abstract)
Rocznik
Strony
5--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 1. Bojar E., (2006), Doświadczenia wybranych regionów słabo rozwiniętych w wykorzystaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i funduszy unijnych, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 • 2. Domańska-Szaruga B., (2010), Źródła finansowania projektów badawczo-rozwojowych [w:] Teczke J., Czekaj J., red. Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, tom 2., Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka.
 • 3. Eurostat (2011), Key figures on Europe, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • 4. Gaczek W., Rykiel M., (2000), Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny [w:] Klamut M., Cybulski L., red. Polityka regionalna i jej rola w podwyższaniu konkurencyjności regionów, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego.
 • 5. Geodecki T. i inni, (2011), Kurs na innowacje, Kraków: Fundacja GAP.
 • 6. GUS (2011), Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • 7. INNOVATION UNION SCOREBOARD 2010, The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation, European Commission, Brussels, 1 February 2011.
 • 8. Kleiber M., (2011), Mądra Polska. Dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości, Warszawa: PAN.
 • 9. Korenik S., (2007), Budowa Gospodarki Opartej naWiedzy w przekroju regionów jako wyzwanie dla procesów integracji krajów Unii Europejskiej [w:] Innowacyjny jednolity rynek - wyzwaniem dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • 10. Kukliński A., (2003), O nowym modelu polityki regionalnej, "Studia Regionalne i Lokalne", Nr 4 (14).
 • 11. Mazurek J., (2009), Wiedza a gospodarka, "CEO. Magazyn Top Menedżerów", listopad.
 • 12. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Stan Unii innowacji w 2011, Bruksela, 2.12.2011, KOM(2011) 849 wersja ostateczna.
 • 1. Dług publiczny Polski, stan na dzień 03.11.2012, dane z serwisu internetowego http://dlugpubliczny.org.pl, [03.11.2012].
 • 2. E-wydanie Dziennika Gazeta Prawna, 2 luty 2011, http://gazetaprawna.pl, [30.10.2012].
 • 3. Oficjalna strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, http://poig.parp.gov.pl/index/more/20489, [31.10.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.