PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2-3 | 63--67
Tytuł artykułu

Czytając standard PN-ISO 9836:1997

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oddawanego do pozwolenia na budowę powołuje standard PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. W informacjach prasowych można znaleźć wiele opisów, opinii i komentarzy na temat tego standardu, pisanych przez prawników, redaktorów i inżynierów budownictwa. W gąszczu tych informacji jednak nie znalazłem miejsca w prasie czy portalu, w którym była umieszczona informacja napisana lub autoryzowana przez jednego z nas, czyli przez członka KT 232 ds. Projektowania Budowlanego w PKN (Polski Komitet Normalizacyjny). Wspomniany standard jest wg zakresu merytorycznego przypisany do KT 232 i od kilku lat uczestniczę w jego pracach. Komitet ten jest odpowiedzialny za tłumaczenie standardu na język polski oraz zgodność z oryginałem stworzonym w ISO (International Organization for Standardization), który publikuje standardy w 3-4 językach (polski do nich nie należy). Mamy również wpływ na wersję pierwotną aktywnie uczestnicząc w pracach TC 59/SC 3w ISO. Kontrowersji wokół tego standardu jest wiele, a wynikają one nie z samego standardu, czy jego treści, tylko sposobu funkcjonowania tego Źródła wiedzy technicznej w polskiej przestrzeni społecznej i prawnej. W społeczeństwie ciągle utrzymywanym w przekonaniu o nadrzędnej roli państwa, standardy, będące konsensusem społecznym grup dostawców i odbiorców produktu, mają nader niekorzystne środowisko dla prawidłowego funkcjonowania. Zatem, aby mimo wszystko wiedza w nich zawarta służyła powszechnemu pożytkowi, jest wymagane wyjaśnienie praktycznego funkcjonowania standardów w prawie, jak i istotnych szczegółów dotyczących tego konkretnego Źródła wiedzy technicznej. W zakresie wspomnianego standardu największego wyjaśnienia wymagają istotne zwroty wynikające z prawa własności do nieruchomości. Koniecznym wstępem do szczegółowych rozważań jest wyjaśnienie, kiedy i w jaki sposób funkcjonuje standard w przepisach prawa. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
Bibliografia
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462.
 • Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji, Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386.
 • Ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim, Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999.
 • Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, M.P. 2012 nr 0 poz. 58.
 • PKN-CENELEC/GUIDE 3:2006 "Wzajemne relacje między przepisami i normami. Część 1: Powoływanie się na normy. Główne sposoby stosowania. Część 2: Harmonizacja przepisów i powołań na normy".
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.
 • Gedliczka Adam, "Atlas miar człowieka, Dane do projektowania i oceny ergonomicznej" - Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszaw 2001.
 • PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Część 1: Terminy ogólne.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach, Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawny, Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.