PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 | 45--49
Tytuł artykułu

Z prawnej problematyki obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł obejmuje problematykę obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy z 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592). Dla obrotu nieruchomościami rolnymi praktyczne znaczenie mają zwłaszcza ustawowe definicje, według których ustalane są przesłanki do skorzystania przez uprawnione podmioty z ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości rolnej (dzierżawcę oraz Agencję Nieruchomości Rolnych) oraz prawa nabycia (Agencja Nieruchomości Rolnych). Chodzi zwłaszcza o prawne pojęcia nieruchomości rolnej według UKR i Kodeksu cywilnego, które w zestawieniu z formalnym pojęciem nieruchomości w rozumieniu ustawy o księgach wieczystych i hipotece nasuwają wątpliwości interpretacyjne. Mimo kilkuletniego obowiązywania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003r. i wprowadzanych nowelizacji ustawy, ustawodawca nie doprecyzował przepisów, zaś pewne rozwiązania w tym zakresie niesie praktyka. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Musiał, Suchecka i Partnerzy w Poznaniu
Bibliografia
 • http://www.anr.gov.pl/web/guest/stanowisko-krajowej-rady-notarialnej-i-agencji-nieruchomosci-rolnych-ukur2.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 09.04.2009r., II SA/Sz 865/08, Opubl. Legalis.
 • Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z 1984-12-14, III CZP 78/84, Opubl: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rok 1985, Nr 10, poz. 149, Legalis.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.11.1964r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia ich współwłasności i dziedziczenia gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 45, poz. 394).
 • K. Stefańska, Normy obszarowe jako kryterium określenia pojęć "nieruchomość rolna" i "gospodarstwo rolne" (zagadnienia wybrane), "Łódzki Biuletyn Notarialny" 2005, nr 8.
 • R. Michałowski, Normy obszarowe w obrocie nieruchomościami rolnymi, Studia Iuridica Agraria 2007 Tom VI.
 • Ustawa z 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poza. 817).
 • Opinia z dnia 21.05.2007r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw(RL-0303-49/07), Przegląd Legislacyjny, Kwartalnik Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów Rok XV Nr 2 (64)/2008.
 • Z. Truszkiewicz, Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część I), Rejent Wrzesień 2003 Nr 9 (149), Rok 13.
 • Art. 61 ust. 1 pkt 4 UoPiZP.
 • Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.07.2009r., I OSK 1032/08, Opubl. Legalis.
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 147).
 • Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 30.05.2007 r., IV CSK 56/07, Opubl. Legalis.
 • Wyrok z dnia 30.10.2003 r. (IV CK 114/02, OSNC 2004, nr 12, poz. 201).
 • Z. Truszkiewicz, Wpływ planowania przestrzennego na pojęcie nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Studia Iuridica Agraria 2007 Tom VI.
 • Stanowisko Krajowej Rady Notarialnej i Agencji Nieruchomości Rolnych (UKUR), zamieszczone na stronie http://www.anr.gov.pl/web/guest/stanowisko-krajowej-rady-notarialnej-i-agencji-nieruchomosci-rolnych-ukur.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15.05.2009r. , II CSK9/09, LEX nr 518109.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.