PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 Kultura i Gospodarka | 38--42
Tytuł artykułu

Kultura organizacji jako determinanta budowania przewagi konkurencyjnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Organizational Culture as a Factor Determining the Competitive Advantage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przewaga konkurencyjna jest czynnikiem umożliwiającym organizacjom biznesowym przetrwanie i rozwój, dlatego też jest przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Procesy globalizacji, rozwoju technicznego i technologicznego, brak ustruktualizowania otoczenia spowodowały konieczność dokonania rewizji i umiejętnego wykorzystania wszystkich czynników określających pozycję rynkową przedsiębiorstwa. W tym kontekście na znaczeniu zyskały niematerialne czynniki konkurencyjności, do których należy kultura organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie roli kultury organizacyjnej w procesie budowania przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
A competitive advantage is a factor enabling the market organizations to survive and develop, and thus it is a subject of interest of both theoreticians, and management practitioners. The process of globalization, technical and technological development, non-structuralized economic environment caused a necessity of revision and competent utilization of all the factors determining the market position. Thus the non-material competitive factors such as organizational culture have become important. The main aim of the article is to present the role of the organizational culture in the process of gaining of the competitive advantage. (original abstract)
Rocznik
Strony
38--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Aniszewska G., red., (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 2. Barczak B., Bartusik K., (1999), Wybór strategii działania przedsiębiorstwa, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • 3. Bukowska U., Kulczycka L., (2003), Satysfakcja z pracy w kontekście kultury organizacji, Zeszyty Naukowe nr 597 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo AE Kraków.
 • 4. Cameron K.S., Quinn R.E., (2006), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana model wartości konkurujących, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • 5. Chrzanowski A., (2010), Nowe koncepcje rozwoju organizacji, Zarządzanie Zmianami Biuletyn POU, maj.
 • 6. Faulkner D., Bowman C., (1996), Strategie konkurencji, Warszawa: Wydawnictwo Gebethner & Ska.
 • 7. Godziszewski B., (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • 8. Hamel G., Prahalad C.K., (1999), Przewaga konkurencyjna jutra: strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Warszawa: Business Press.
 • 9. Hofstede G., (2000), Kultury i organizacje, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 10. Kołodziej-Durnaś A., (2005), Terenowe badania kultury organizacji - studia wybranych firm i instytucji, Szczecin: Wydawnictwo Economicus.
 • 11. Konecki K., (2002), Odporność na zmianę. Główne czynniki zmian tożsamości organizacyjnej w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych [w:] Socjologia Gospodarki. Rynek, instytucje zarządzanie, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej.
 • 12. Konecki K., (2002), Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno-badawcze [w:] Konecki K., Tober P., red., Szkice z socjologii zarządzania, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 13. Konecki K., (2007), Nowi pracownicy a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Studium folkloru fabrycznego, Przegląd Socjologii Jakościowej, Monografie, Tom 3, no 1.
 • 14. Kostera M., red., (2007), Kultura organizacji - badania etnograficzne polskich firm, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 15. Kozioł L., Wojtowicz A., (2005), Kulturowe aspekty implementacji strategii, Zeszyty Naukowe nr 673 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo AE Kraków.
 • 16. Machaczka M., Machaczka K., (2005), Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 673 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo AE Kraków.
 • 17. Malewska K., (2006), Wykorzystanie podejścia zasobowego do zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, Management Forum 2020.
 • 18. Markiewicz P., (2005), Kultura organizacyjna jako determinanta wyboru strategii konkurencji, Zeszyty Naukowe nr 673 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo AE Kraków.
 • 19. Nogalski B., (1998), Kultura organizacyjna duch organizacji, Bydgoszcz: TNOiK Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 • 20. Obłój K., (1998), Strategia sukcesu firmy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 21. Obłój K., (2007), Strategia organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 22. Palka J., Winkler R., (2006), Bariery budowy kultury zaufania, Zeszyty Naukowe nr 715 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo AE Kraków.
 • 23. Pierścionek Z., (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 • 24. Pocztowski A., red., (2001), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • 25. Pomianek T., (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
 • 26. Porter M.E., (1994), Strategia konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 27. Prahalad C.K., Hamel G., (1990), The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May - June.
 • 28. Purgał-Popiela J., (2002), Zmiana kultury organizacyjnej a zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe nr 607 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków: Wydawnictwo AE Kraków.
 • 29. Schein E.H., (2004), Organizational Culture and Leadership, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • 30. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.JR., (2001), Kierowanie, Wydanie II zmienione, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 31. Sułkowski Ł., (2002), Kulturowa zmienność organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 32. Szarucki M., (2009), Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Nauka i Gospodarka, 10 Kwiecień.
 • 33. Thompson J.L., Richardson B., (1996), Strategic and Competitive Success: Towards a Model of the Comprehensively Competent Organization, "Management Decision", nr 2.
 • 34. Tyrańska M., (2012), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa: Difin.
 • 35. Wiernek B., (2000), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Kraków: Oficyna Wydawnicza "TEXT".
 • 36. Zbiegień-Maciąg L., (2005), Kultura w organizacji - identyfikacja kultur znanych firm, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.