PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu | 11--17
Tytuł artykułu

Wpływ koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie na koszty pozyskiwanego kapitału - zarys problemu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of the Concept of CRS Company on the Costs of the Obtained Capital - the Outline of the Problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto próbę wykazania, w jaki sposób niedoskonałość rynków finansowych (asymetria informacji, dylematy związane z teorią agencji) może być minimalizowane przez implementację strategii polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zasadniczą tezą pracy jest twierdzenie, że konsekwencją neutralizowania ryzyk wynikających z niepełnej wiedzy kapitałodawcy o kapitałobiorcy oraz możliwych konfliktów między źle zdefiniowanymi celami interesariuszy jest nie tylko łatwiejszy dostęp do kapitału, ale również jego mniejszy koszt. (abstrakt oryginalny)
EN
The article tries to present in what way the financial market failure (information asymmetry, dilemmas related to the agency theory) may be minimized by implementing of the CSR strategies. The major thesis of this work is a statement that if the risks related to the insufficient knowledge of the contributor about the recipient, and possible conflicts arising out of wrongly defined aims of stakeholders are minimized, then the access to the capital is not only easier but also it is less expensive. (original abstract)
Rocznik
Strony
11--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • 1. Akerlof G. A., (1970), The market for "Lemons": quality uncertainty and the market mechanizm, "Quarterly Journal of Economics", vol. 84.
 • 2. Altman E., Gande A., Saunders A., (2006), The informational role of bank loan rating, "Journal of Financial Research", Vol. 29.
 • 3. Chen H., Kacperczyk M., (2007), Do non-financial stakeholders affect agency costs of debt? Evidence from unionized workers, Working paper, University of British Columbia.
 • 4. Dennis S., Nandy D., Sharpe I., (2000), The determinants of contract terms in bank revolving credit agreements, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 35.
 • 5. Duliniec A., (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWN.
 • 6. Gasiński T., Pijanowski S., (2011), Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • 7. Goss A., Roberts G., (2011), The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans, "Journal of Bankinkg&Finance", 35.
 • 8. Jerzemowska M., (2002), Nadzór korporacyjny, PWE: Warszawa.
 • 9. Kałużny R., (2009), Pomiar ryzyka kredytowego banku. Aspekty finansowe i rachunkowe, Warszawa: PWN.
 • 10. Korenik D., (2009), O roli służebnej banków komercyjnych, Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 • 11. Manokha I., (2004), Corporate social responsibility: a new signifier? An analysis of business ethics and good business practice, "Politics" 24 (1).
 • 12. Marcinkowska M., (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstw: nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • 13. Marcinkowska M., (2008), Wpływ władztwa korporacyjnego na tworzenie wartości przedsiębiorstwa, [w:] Rudolf S., red., Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 14. Marek M., Stenek-Kowalczyk A., (2012), Sektor finansowy w budowaniu zrównoważonego rozwoju, "Gazeta Bankowa", nr 10.
 • 15. Mesjasz Cz., (2000), Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • 16. Mesjasz Cz., (1999), Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego, "Bank i Kredyt" nr 3.
 • 17. Mesjasz Cz., (2004), Teorie nadzoru korporacyjnego [w:] Rudolf S., red., Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 18. Mikołajewicz G., (2010), Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe. Rozprawa doktorska, Poznań.
 • 19. Mittelman J., (2000), The Globalization Syndrom; Transformation and Resistance, Princeton.
 • 20. Rudnicka A., (2012), CSR - otoczenie relacji społecznych w firmie, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business,.
 • 21. Saczuk K., (2003), Wybrane zagadnienia ekonomii informacji a rynek pracy, "Bank i Kredyt", nr 5.
 • 22. Sharfman M., Fernando C., (2008), Environmental risk management and the cost of capital, "Strategic Management Journal", Vol. 29.
 • 23. Skoczylas W., (2007), Ogólne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa [w:] Skoczylas W., red., Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 • 24. Solarz J., (1997), Zarządzanie strategiczne w bankach, Warszawa: Poltex.
 • 25. Wąsowski W., (2005), Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, DIFIN: Warszawa.
 • 26. Wiatr M., (1993), Metodyka oceny zdolności kredytowej - elementy teorii i praktyki [w:] Czerwińska E., red., Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa. Materiały na konferencje, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • http://bloomberg.com/professional/esg.
 • http://www.responsibleresearch.com.
 • http://www.pfcg.org.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.