PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu | 18--23
Tytuł artykułu

Aksjologiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Axiological Basics of Functioning of Social Enterprises and Socially Responsible Enterprises (CSR)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych oraz przedsiębiorstw realizujących zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Uwaga jest skoncentrowana na sferze podstawowych wartości, które wyznaczają cele funkcjonowania analizowanych podmiotów. Wartości te są wyrazem potrzeby pomnażania różnych form kapitału (kapitał: ekonomiczny, ludzki, społeczny). Takie przedstawienie w założeniu pozwoli na ukazanie adekwatności (lub nieadekwatności) apriorycznego umiejscowienia analizowanych przedsiębiorstw na osi, której bieguny wyznaczają dwa typy: misja społeczna oraz rynek. Typy te mogą być jednocześnie traktowane, jako wartości autoteliczne i/lub instrumentalne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents similarities and differences in the functioning of social enterprises and the enterprises that implement the corporate social responsibility rules. The main focus is on the core values, which define the objectives of the operation of the analysed enterprises. These values express the need to multiply different forms of the capital, i.e. economic, human and social one. This kind of a presentation, by assumption, allows showing the adequacy or inadequacy of the location of the analysed enterprises, a priori, on the axis with two poles: a social mission and a market. These types may be simultaneously treated as autotelic and/or instrumental ones. (original abstract)
Rocznik
Strony
18--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Alter K. S., (2008a), Przedsiębiorstwo społeczne w szerszym kontekście [w:] Wygnański J. J. red., Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia Kluczowych Tekstów, Warszawa: FISE.
 • 2. Alter K. S., (2008b), Rodzaje przedsiębiorstw społecznych [w:] Wygnański J. J. red., Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia Kluczowych Tekstów, Warszawa: FISE.
 • 3. Anheier H. K., Mertens S., (2006), Sektor non-profit w perspektywie międzynarodowej i europejskiej: dane, teoria, statystyka [w:] Wygnański J. J. red., Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora - wybór tekstów, Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • 4. Bosch G., (2010), System zarządzania zrównoważonym rozwojem [w:] Kronenberg J., Bergier T., red., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków: Fundacja Sendzimira.
 • 5. Bourdieu P., (1986), The Forms of Capital [in.:] Richardson J. G., eds., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York: Greenwood.
 • 6. Bourdieu P., (2004), Męska dominacja, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • 7. Defourny J., (2008a), Od trzeciego sektora do przedsiębiorstwa społecznego [w:] Wygnański J. J. red., Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia Kluczowych Tekstów, Warszawa: FISE.
 • 8. Defourny J., (2008b), Rola europejskiej spółdzielczości i przedsiębiorstw społecznych w gospodarce rynkowej i polityce publicznej [w:] Chodura P., Leś E., Ołdak M., red., Obszary gospodarki społecznej. Doświadczenia Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Tu jest praca, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski.
 • 9. Dymowski J., (2006), Jak rozumiemy rolę CSR w TP [w:] Jędrzejowska M., red., Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsiębiorcami, Warszawa: Grupa BOSS.
 • 10. Dymowski J., (2011), Społeczna odpowiedzialność a biznes [w:] Bonikowska M., Grewiński M., red., Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, Warszawa: WSP TWP.
 • 11. Fukuyama F., (1997), Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 12. Fukuyama F., (2000), Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa: Bartelsmann.
 • 13. Griffin R. W., (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 14. Hockerst K., (2010), Źródła możliwości powstania i działania przedsiębiorstw komercyjnych o celach społecznych [w:] Mair J., Robinson J., Hockerst K., red., Przedsiębiorczość społeczna, Warszawa: WSP, TWP.
 • 15. Jędrzejowska M., red., (2006), Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsiębiorcami, Warszawa: Grupa BOSS .
 • 16. Juraszek-Kopacz B., Tyrowicz J., (2008), Zmierzyć niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego [w:] Poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, Warszawa: Klon/Jawor.
 • 17. Komisja Europejska: Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KOM (2011) 681, Bruksela 25.10.2011, s. 4, dokument dostępny na stronie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-COM:2011:0681:FIN:PL:PDF [15.09.2012].
 • 18. Kronenberg J., Bergier T., red., (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków: Fundacja Sendzimira.
 • 19. Leś L., (2008), Koncepcje gospodarki społecznej w rozwoju lokalnym i nowej polityce społecznej [w:] Leś E., Ołdak M., red., Podstawy kształcenia z zakresie przedsiębiorczości społecznej. Pakiet edukacyjny, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • 20. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, (2007), Warszawa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013.
 • 21. OECD, (2001), The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital, Paris: OECD.
 • 22. Pacut A., (2012), Kontynentalny model ekonomii społecznej [w:] Fraczek M., Hausner J., Mazur S., Wokół ekonomii społecznej, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • 23. Putnam R. D., (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków - Warszawa: Wydawnictwo Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • 24. Putnam R. D., (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • 25. Sztompka P., (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • 26. Tittenbrun J., (2010), Własność siły roboczej a spółdzielnie socjalne jako mechanizm walki z wykluczeniem społecznym [w:] Tittenbrun J., red., Spółdzielnie socjalne skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka?, Poznań: Nakom.
 • 27. Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 roku Dz. U. Nr. 94, poz. 651.
 • 28. Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku, (2012), Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Katowice: Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.
 • 29. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, (2010), Kraków: Fundacja Sendzimira.
 • 30. Young S., (2006), Czy kapitalizm może być etyczny? [w:] Jędrzejowska M., red., Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsiębiorcami, Warszawa: Grupa BOSS.
 • 31. Żylicz T., (2010), Elementy teorii zrównoważonego rozwoju [w:] Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków: Fundacja Sendzimira.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.