PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | z. 3 | 245--249
Tytuł artykułu

Przestrzenna analiza zróżnicowania regionalnego województw w Polsce ze względu na poziom nawożenia

Warianty tytułu
Spatial Analysis of Regional Differences of Polish Provinces Caused by Fertilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule analizowano zróżnicowanie województw Polski ze względu na intensywność nakładów mierzoną poziomem nawożenia mineralnego. Praca jest kontynuacją badań własnych, które dotyczyły zmian w nawożeniu w latach 1992-2009. Celem pracy było określenie, czy intensywność produkcji mierzona poziomem nawożenia mineralnego ma wpływ na zróżnicowanie regionalne na poziomie województw (NUTS 2). Ze względu na agregację danych, analizę przeprowadzono tylko dla jednego roku. Dane dotyczyły 2009 roku i pochodziły z GUS. W analizie statystycznej wykorzystano współczynnik autokorelacji Morana, globalny i lokalny. Stwierdzono zróżnicowanie regionalne ze względu na intensywność produkcji, co wykazał dodatni współczynnik autokorelacji, czyli poziom nawożenia różnicował badane regiony. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper analyzed the differentiation of Polish provinces, reason for the intensity of production measured by fertilization level. The work is a continuation of their studies, which focused on changes in fertilization in the years 1992 to 2009. The data come from Central Statistical Office of Poland. In the research spatial analysis: autocorrelation Moran's coefficient were used. Regional differences were found due to the intensity of production as shown by the autocorrelation coefficient is positive, which differentiates the intensity of fertilization investigated regions. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
245--249
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Anselin L. 1995: Local Indicators of Spatial Association - LISA. Geographical Analysis, 27(2).
 • Getis A., Mur J., Zoller H. (red.). 2004: Spatial Econometrics and Spatial Statistics. Palgrave Macmillan, New York.
 • Gołębiewska B. 2003: Regionalne zróżnicowanie efektywności wykorzystania nakładów i zasobów w rolnictwie. [W:] Regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. t. 1, 13-21.
 • Gołębiewska B. 2007: Organizacja i zasoby gospodarstw rolniczych o zróżnicowanym poziomie nakładów zewnętrznych. Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1, 126-130.
 • Harasim A. 2006: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNG-PIB Puławy.
 • Kopczewska K. 2007: Ekonometria i statystyka przestrzenna. CEDEWU.PL, Warszawa.
 • Krasowicz S., Kopiński J. 2006: Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Raporty PIB, IUNG-PIB Puławy, 3, 81-99.
 • Kuś J., Krasowicz S., Igras J. 2009: Perspektywiczne kierunki zmian produkcji rolniczej w Polsce. Studia i Raporty. IUNG-PIB, z. 17, 74-92.
 • Pietrzykowski R. 2010: Przestrzenne ujęcie rynku nieruchomości mieszkaniowych w latach 2007-2010. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 616 (29), 97-107.
 • Pietrzykowski R., Wicki L. 2010: Dynamika zmian dysproporcji regionalnych rolnictwa mierzona poziomem nawożenia. Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 3, 317-323.
 • Suchecki B. (red.). 2010: Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wicki L. 2009: Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce. Rocz. Nauk. Rol., seria G, t. 96, z. 4, 226-237.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171374713

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.