PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 374 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka | 9--18
Tytuł artykułu

Sprawozdawczość środowiskowa w świetle nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Environmental Reporting in the Light of the New Directive of the European Parliament and Council
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rozważania na temat nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności. Analizie poddane zostały regulacje dotyczące ujawniania informacji środowiskowych. Zaprezentowano istotę sprawozdawczości środowiskowej i przedstawiono obowiązujące regulacje prawne dotyczące tej kwestii. Wskazano zmiany, jakie wprowadza Dyrektywa 2014/95/UE w aspekcie ujawnień informacji środowiskowych dokonywanych przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Celem artykułu jest ukazanie zakresu informacji środowiskowych wprowadzonego nową Dyrektywą 2014/95/UE w sprawozdawczości niektórych jednostek. Przy pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę i wnioskowanie. Niezbędna była szczegółowa analiza przepisów Dyrektywy 2014/95/UE, regulacji z zakresu sprawozdawczości środowiskowej oraz literatury poświęconej tej tematyce.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a reflection on the new Directive of the European Parliament and Council concerning the disclosure of non-financial information and information concerning diversity. Regulations on disclosure of environmental information have been analyzed. The article shows the essence of environmental reporting and presents legal regulations on this matter. It indicates the changes introduced by Directive 2014/95/EU in terms of environmental disclosures made by some large entities and groups. The aim of the paper is to show the scope of environmental information which is entered by new Directive 2014/95/EU of the reporting of certain entities. When writing the article, the following research methods were used: literature studies, analysis and inference. A detailed analysis of the provisions of Directive 2014/95/EU regulations regarding environmental reporting and the literature about this subject was required.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adams R., Coulson A., Mueller K., Sturm A., Bartel C., 2002, Accounting and financial reporting for environmental costs and liabilities, United Nations Conference on Trade and Development, Geneva.
 • Arndt H.K., Günther O., 2006, Environmental Reporting of Organizations - Extending the XMLbased Standardization Using Topic Maps, http://bauhaus.cs.uni-magdeburg.de:8080/miscms.nsf/ 4e5cefa594537df5c125743e00705200/2dc8d6f4d32b1a15c12574d50028dfc2/$FILE/IFU04.pdf, dostęp: 10.12.2014.
 • Commission Recommendation of 30 May 2001 on the recognition, measurement and disclosure of environmental issues in the annual accounts and annual reports of companies, 2001/453/EC, Official Journal of the European Communities L 156/33.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek z dnia 26 czerwca 2013 r., DzU L 182 z 29.06.2013.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy z dnia 22 października 2014 r., DzU L 330 z 15.11.2014.
 • Kamela-Sowińska A., 2014, Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnieniu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 4 (265), s. 70.
 • Koskela M., Vehmas J., 2012, Defining eco-efficiency: a case study on the finnish forest industry, Business Strategy and the Environment, vol. 21, s. 546.
 • Krukowska M., 2014, CSR obowiązkowy (tylko) w raportach, http://csr.forbes.pl/czy-firmyrzeczywiscie- beda-rozliczane-za-csr-,artykuly,174996,1,1.html, dostęp: 12.12.2014.
 • Lassaad B.M., Khamoussi H., 2013, Communication about environmental information: what drives the effect on income smoothing as proxy of earnings quality?, "Journal of Behavioral and Applied Management", s. 173.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A., 2011, Raportowanie ekologicznych aspektów działalności w przedsiębiorstwach energetycznych i chemicznych, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s.299.
 • Stępień M., Pramanik A.K., 2006, Sprawozdawczość środowiskowa - przegląd rozwiązań w różnych krajach, Zeszyty Naukowe nr 702 Akademii Ekonomicznej w Krakowie s. 97.
 • Szadziewska A., 2013, Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szczypa P., 2012, Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Węgrzyńska M., 2013, Zielona rachunkowość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań s. 118.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171375051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.