PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(166) | 57--78
Tytuł artykułu

Ludzie bardzo starzy - niewidoczna grupa docelowa polityki społecznej?

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Oldest Old in Poland - an Invisible Target Group for the Social Policy?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie tych problemów lokalnej polityki społecznej, które wynikają ze specyficznych potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych subpopulacji osób bardzo starych, a zwłaszcza tych, które są w świetle prognoz demograficznych w pełni przewidywalne. (...) Drugim celem opracowania jest wskazanie, jak niewielkie zmiany poziomu umieralności prowadzą w relatywnie krótkim okresie do znacznych zmian liczby osób dożywających zaawansowanej starości. (fragmenty tekstu)
EN
The next decades will see a sharp increase in the number of the oldest old in Poland. The increase in the number of people aged 80 years and more will be caused both by the cohort factors, as well as by a decrease in the probability of dying at advanced and very advanced age. The paper is focused on the results of official population forecasts for the oldest old and on the related challenges that should be treated as important by social policy decision makers. Particular attention is paid to surviving to the age of eligibility for receiving long-term care services, changes in health status of the oldest old, factors affecting the range of family care, and to circumstances of death.
Rocznik
Numer
Strony
57--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Abramowska-Kmon A., 2011, O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności, "Studia Demograficzne", nr 1/159, 3-22.
 • Beck U., Beck-Gernsheim E., 2013, Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, WN PWN, Warszawa.
 • Błędowski P., 2012, Potrzeby opiekuńcze osób starszych, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 449-466), Termedia, Warszawa.
 • Eurostat, 2014, Deaths by age and sex, zasób internetowy, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_magec&lang=en (dostęp z dn. 15.03.2015).
 • GUS, 1939, Małżeństwa, urodzenia i zgony. 1931, 1932, "Statystyka Polski", seria c, z. 102.
 • GUS, 2009, Prognoza ludności na lata 2008-2035, ZWS GUS, Warszawa.
 • GUS, 2011, Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., ZWS GUS, Warszawa.
 • GUS, 2013a, Ludność. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. Cz. I. Ludność, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, ZWS GUS, Warszawa.
 • GUS, 2013b, Ludność. Stan i struktura społeczno-demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, ZWS GUS, Warszawa.
 • GUS, 2014a, Baza Demografia, zasób internetowy, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ (dostęp z dn. 15.03.2015).
 • GUS, 2014b, Prognoza ludności na lata 2014-2050, ZWS GUS, Warszawa.
 • GUS, 2014c, Rocznik Demograficzny 2014, GUS, Warszawa.
 • INED, 2015, Table de mortalité 2010-2012, zasób internetowy, http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/mortalite-cause-deces/table-mortalite/ (dostęp z dn. 15.03.2015).
 • Kalbarczyk-Stęclik M., Nicińska A., 2013, Ostatni rok życia Polaków w świetle danych SHARE: analiza porównawcza, "Studia Demograficzne", nr 1/163, 53-72.
 • Kałuża D., 2006, Migracje seniorów w Polsce, [w:] J.T. Kowaleski (red.), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku (s. 151-174), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kędelski M., 1995, Koniunktura demograficzna w Polsce w latach 1948-1994, t. 1, Szacunki statystyczne struktury wieku i trwania życia ludności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Krzyszkowski J., 2011, Osoby starsze, [w:] R. Szarfenberg (red.), Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji (s. 153-192), WRZOS, Warszawa.
 • Kurek S., 2008, Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, WN AP, Kraków.
 • Pennec S., Gaymu J., Monnier A., Riou F., Aubry R., Pontone S., Cases Ch., 2013, In France, where do people live in their last month of life and where do they die?, "Population", vol. 68, no. 4, 503-532.
 • Rajska-Neumann A., Wieczorkowska-Tobis K., Mossakowska M., Skalska A., Ślusarczyk P., Świech M., Grodzicki T., 2012, Farmakoterapia u osób starszych w Polsce, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 379-390), Termedia, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska B., 2012, Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 419-448), Termedia, Warszawa.
 • Szukalski P.,2004, Osoby bardzo stare w Polsce i w krajach Unii Europejskiej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, "Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ", nr 142, 5-33.
 • Szukalski P.,2006, Populacja osób bardzo starych w społeczeństwie polskim - stan obecny i perspektywy, [w:] J. T. Kowaleski (red.), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku (s. 115-150), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szukalski P.,2007, Przyczyny zgonów osób bardzo starych w Polsce, "Gerontologia Polska", t. 15, nr 4, 97-103.
 • Szukalski P., 2010, Składowe zmian trwania życia według grup wieku w Polsce w latach 1950-2008, "Przegląd Epidemiologiczny", t. 64, nr 3, 425-430.
 • Szukalski P., 2012, Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szukalski P.,2013a, Ludzie bardzo starzy we współczesnej Polsce, "Przegląd Socjologiczny", t. 62, nr 2, 33-54.
 • Szukalski P., 2013b, Małżeństwo: początek i koniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szweda-Lewandowska Z., 2009, Popyt na miejsca w domach pomocy społecznej wśród seniorów w Polsce w perspektywie 2035 roku, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 231, 243-254.
 • Vaupel J. W., 2010, Biodemography of human ageing, "Nature", vol. 464, 536-542.
 • Walsh F., 2011, Families in later life: challenges, opportunities, and resilience, [w:] M. McGoldrick, B. Carter, N. Garcia-Preto (eds.), The expanded family life cycle: Individual, family, and social perspectives (s. 261-277), 4th ed., Allyn&Bacon, Boston.
 • Wieczorowska-Tobis K., 2011, Specyfika pacjenta starszego, [w:] K. Wieczorowska-Tobis, T. Kostka, A. M. Borowicz (red.), Fizjoterapia w geriatrii (s. 18-27), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Wolfer T.A., Runnion V.M, 2008, Dying, death, bereavement in social work practice. Decision cases for advanced practice, Columbia University Press, New York.
 • Wróblewska W., 2009, Teoria przejścia epidemiologicznego oraz fakty na przełomie wieków w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 1/155, 110-159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171375439

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.