PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 152 Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania | 288--302
Tytuł artykułu

Uwarunkowania rozwoju lokalnego w kontekście działalności instytucji religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła katolickiego

Warianty tytułu
Conditions of Local Development in the Context of Religious Institutions Activity with Particular Emphasis on the Catholic Church
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono istotę i mechanizm rozwoju lokalnego, uwzględniając w szczególności znaczenie instytucji Kościoła katolickiego, którego rola we współczesnej gospodarce lokalnej staje się nie do przecenienia. Jest to o tyle istotne, że samorząd terytorialny jako kreator rozwoju lokalnego wymaga wsparcia społecznego i poparcia podejmowanych inicjatyw. Kształtowanie takiego rozwoju poprzez akceptację społeczną wymaga zatem nie tylko współpracy, ale przede wszystkim pokonywania wszelkiego rodzaju barier, które tkwią głęboko w świadomości lokalnego społeczeństwa. Budowanie symbiozy znaczenia instytucji publicznych i religijnych kreujących nowe wartości w lokalnych przestrzeniach społeczno- -gospodarczych winno stać się wiodące w nadawaniu nowych impulsów co do realizacji misji, do jakich zostały powołane, a wartości moralne powinny być najistotniejszym czynnikiem rozwoju lokalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the nature and mechanism of local development, particularly taking into account the importance of the institution of the Catholic Church. The activity of the Catholic Church is placed not only in the world but most of all in a local socio-ecomomic area, where problems are deeply identified. In the times of contemporary economy globalization this area has more strategic role and is a rare good. The problems which are discussed about understanding and accomplishing the tasks of local development by public institutions and the Catholic Church concentrate on the mission that these institutions have fulfilled through the centuries. The Church as an institution fulfils a platform function between the state (and its elements as local governments) and society where the main task to accomplish is the creation of a common good. These subjects through the proper understanding of their area of administration and mutual relations have to become exceptionally effective in overcoming basic barriers and at the same time disposing the specific social activity norms. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bardecki A., Kościół epoka dialogu, Społeczny Instytut Wydawniczy, Kraków 1966.
 • Brol R., Praktyka planowania strategicznego w skali lokalnej-studium przypadku, [w:] M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 734, Wydawnictwo AE, Wrocław 1996.
 • Chądzyński J., Nowakowska, Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Gorzelak G., Strategie i instrumenty rozwoju regionalnego, [w:] Gmina, przedsiębiorczość, promocja, Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1992.
 • Klasik A., Zarządzanie rozwojem lokalnym, [w:] F. Kuźnik (red.), Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych, Wydawnictwo AE, Katowice 1996.
 • Klasik A., Kuźnik F., Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] S. Dolata (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 • Kogut-Jaworska M., Znaczenie głównych barier w rozwoju lokalnej gospodarki (na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w gminach województwa zachodniopomorskiego), [w:] B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe nr 501, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Korenik S., Rozwój lokalny wobec nowych wyzwań na progu XXI wieku, [w:] B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe nr 501, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Krucina J., Wznoszenie wartości podstawowych, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiece-zjalnej, Wrocław 2007.
 • Krucina J., Wyzwolenie społeczne, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1995.
 • Łuczyszyn A., Bezpieczeństwo publiczne jako czynnik rozwoju lokalnego, [w:] D. Korenik (red.), Przekształcenia w polskim systemie ekonomiczno-społecznym ze szczególnym uwzględnieniem systemu finansowego, Zeszyty Naukowe nr 25, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Nowacka E., Osoba i państwo w poglądach Benedykta XVI, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2007.
 • Pięta-Kanurska M., Najnowsze tendencje zachodzące w przestrzeni społeczno-ekonomicznej z uwzględ-nieniem miast, [w:] M. Łyszczak, K. Wilk (red.), Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1087, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
 • Sztando A., Interwencjonizm samorządowy-obszary i instrumenty oddziaływania samorządu teryto-rialnego na gospodarkę, [w:] M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 785, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171375493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.