PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 7 (45) Metody ilościowe | 271--292
Tytuł artykułu

Analiza oddziaływania systemu dotacji publicznych w inwestycjach środowiskowych na wybrane czynniki demograficzno-ekonomiczne mikroregionów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of the Environmental Public Subsidies System on Selected Demographic and Economic Factors in the Micro-region Scale
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska z chwilą wejścia do Unii Europejskiej stała się najważniejszym, spośród nowych członków Unii, beneficjentem systemu dotacyjnego. Znaczna część wsparcia dotyczyła modernizacji i rozbudowy systemu ochrony środowiska. Pozyskane na inwestycje środowiskowe środki finansowe mogą potencjalnie stanowić bodziec do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy kondycji finansowej jednostek publicznych, poprawy wskaźników jakości życia oraz rozwoju rynku usług ochrony środowiska. W artykule przeanalizowano możliwość oddziaływania systemu dotacji unijnych na wybrane aspekty społeczno-gospodarcze: demografię, rynek pracy, kondycję finansową jednostek terytorialnych w skali mikroregionu. Badano też, czy istnieje związek pomiędzy kwotą pozyskanych na inwestycje środków finansowych a zmianą wartości statystyk podawanych przez Główny Urząd Statystyczny. Pomiar dokonywany był na poziomie mikroregionów.(abstrakt oryginalny)
EN
From its accession to the European Union Poland became the most important beneficiary of the grant system among the new EU countries. A significant part of the support concerned the modernization and expansion of the system of environmental protection. Funds earned for environmental investments could potentially provide an impulse for the development of entrepreneur- ship, improving the financial condition of the public entities, improving indicators of life quality and development of environmental services market. In this paper we analyze the possibility of influencing of the system of EU subsidies on selected socio-economic aspects such as demographics, labor market, and financial condition of territorial units in the micro-region scale. We analyze whether there is a relationship between the amount of gained funds and the change of value of the statistics provided by the Central Statistical Office of Poland, and the measurement is made for micro-regions.(original abstract)
Rocznik
Strony
271--292
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Bradley J., Zaleski J., Tomaszewski P., Zembaty M., Wojtasik A., Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na łata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN KJO, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2006.
  • Dyjak R., Krok-Baściuk I., Nadolny M., Puzio-Literska A., Ocena jakości i potencjalnego wpływu projektów konkursowych oraz wybranych projektów z listy indywidualnej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (dz. 1.1) na osiągnięcie zakładanych wskaźników docelowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
  • Dyjak R., Krok-Baściuk I., Nadolny M., Puzio-Literska A., Szacowanie i ocena efektów gospodarczych projektów wodno-ściekowych i odpadowych na przykładzie wybranych projektów Funduszu Spójności 2000-2006, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009.
  • Dyjak R., Krok-Baściuk I., Nadolny M., Puzio-Literska A., Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej POIiS, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010.
  • Dyjak R., Krok-Baściuk I., Nadolny M., Puzio-Literska A., Komplementarność przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska w POIiS (priorytety I-V) z projektami środowiskowymi realizowanymi w ramach 16RPO, WPR, WPRyb. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2012.
  • Dyjak R., Krok-Baściuk I., Nadolny M., Puzio-Literska A.,Ocena osiągniętych efektów ekologicznych w ramach osi I-VProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz porównanie nakładów finansowych poniesionych na ich osiągnięcie z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi z innych źródeł finansowych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013.
  • Ocena Szacunkowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Kantor Doradcy w Zarządzaniu sp. z o.o., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
  • Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych, Krajowa Jednostka Oceny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
  • Realizacja założeń Strategii Unii Europejskiej dla Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: obszary osiągnięć POIiS, opracowanie zbiorowe, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171375505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.