PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(166) | 79--95
Tytuł artykułu

Status rodzinny i nieformalne nierodzinne sieci wsparcia a zamieszkiwanie w instytucjach opiekuńczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Family Status, Informal Support Network and Residential Care Facilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie statusu rodzinnego seniora oraz nierodzinnych, nieformalnych sieci wsparcia osób oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej. Aby osiągnąć powyższy cel, zostały przeprowadzone wywiady kwestionariuszowe z pracownikami socjalnymi, którzy kompletowali dokumenty niezbędne do umieszczenia osoby starszej (w wieku 60 lat i więcej) w domu pomocy społecznej (DPS), tj. przeprowadzali wywiady środowiskowe z klientem i jego rodziną. (fragment tekstu)
EN
The majority of countries, including Poland, face a phenomenon of population ageing. Therefore, providing care for elderly persons becomes a crucial challenge for the societies. A decline in the care-giving potential of families and the rapid increase of numbers of seniors create a need for development of institutional assistance for the elderly. The population of seniors is heterogeneous. Thus, there are different reasons for providing public assistance, and different paths of accessing institutional assistance. The aim of the article is to present the family status of seniors, who wait for a place in a residential care, and their non-familial, informal support networks. To achieve this objective we conduct a survey among 221 social workers who assist seniors and their families through the admittance process for residential care in Łódź - a city with advanced ageing (22.3% of people aged 60+). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baker B., 2007, Old age in a New Age. The Promise of transformative nursing homes, Vanderbilt Uni. Press, Nashville, 7-9.
 • Blackbury J.A, Dulmus C.N. (red), 2007, Handbook of Gerontology. Evidence-based Approaches to Theory, Practice, and Policy, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
 • Bojanowska E., 2008, Opieka nad ludźmi starszymi, [w:] P. Szukalski (red.), To idzie starość. Postawy osób w wieku przedemerytalnym. Raport z badania, ZUS, Warszawa, 88-92.
 • Carstensen L.L, Social and Emotional Patterns in Adulthood: Support for Socioemotional Selectivity Theory, "Psychology and Ageing" 1992 (7), 331-338.
 • Grotowska-Leder J., 2006, Osoby w wieku sędziwym a materialne wsparcie rodzinne (na przykładzie podopiecznych łódzkiej pomocy społecznej), [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenia jednostek i zbiorowości ludzkich (s. 159), Zakład Demografii UŁ Łódź.
 • GUS, 2009, Prognoza ludności na lata 2008-2035, zasób internetowy http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf (data dostępu 16.02.2014).
 • GUS, 2013, Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2012 r., Kraków, 103.
 • GUS, 2013, Prognozy ludności Polski do 2035 roku, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_prognoza_ludnosci_ogolem.xls, dane dostępne (data dostępu18.02.2013).
 • GUS, 2014, Ludność według grup wieku i płci, baza danych, zasób internetowy www.stat.gov.pl, (data dostępu 16.02.2014).
 • Jurek Ł, 2012, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa, 113.
 • Kotowska I. E., 2002, Zmiana modelu rodziny. Polska - kraje europejskie, "Polityka Społeczna", nr 4, 2-7.
 • Krzyżowski Ł., 2013, Polscy migranci i ich starzejących się rodzice. Transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej, Scholar, Warszawa, 111.
 • Lloyd L., 2012, Health and Care in Agieng Societies. A new interational approach, The Policy Press University of Bristol, Bristol, 86.
 • Moody H., 2006, Aging. Concepts and controversies, Pine Forge Press, Londyn, s. 331.
 • ONZ 2013, World Population Ageing 1950-2050, Annex I.
 • Rosenmayr L., Rosenmayr H., Der alte Mensch in der Gesellschaft, Rowohlt, Reinbek, 1978, 179.
 • Sęk H., Cieślak R., 2004, Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie(s. 20), PWN, Warszawa.
 • Susułowska M., 1989, Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa, s. 199.
 • Szatur-Jaworska B., 1999, Życie rodzinne ludzi starych w Polsce, "Polityka Społeczna", nr 9, 17-19.
 • Szatur-Jaworska B., 2008, Strategia społeczna Warszawy 2009-2020. Wstępna diagnoza sytuacji seniorów w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa.
 • Szukalski P., 2000, Ewolucja wielkości i struktury rodziny, "Polityka Społeczna", nr 4, s. 21-27.
 • Szukalski P., 2002, Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wyd. UŁ, Łódź, s. 46-47, 234, 236.
 • Szukalski P., 2007, Przemiany rodziny - wyzwania dla polityki społecznej. Artykuł dyskusyjny, "Polityka Społeczna", nr 8, s. 50-53.
 • Szukalski P., 2012, Sytuacja demograficzna Łodzi. Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi, Grant Prezydenta Miasta Łodzi, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, s. 5-6.
 • Urząd Statystyczny w Łodzi, Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984-2006, zasób internetowy http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-lodzi-i-innych-wielkich-miast-w-polsce-w-latach-1984-2006,10,1.html (data dostępu 16.02.2014).
 • Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r., Dz. U., nr 64. poz. 593, z późn. zm., rozdział 2. "Domy Pomocy Społecznej".
 • Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 31 grudnia 2012 r. poz. 1548.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548).
 • Wizner B., Skalska A., Klich-Rączka A., Piotrowicz K., Grodzicki T., 2012, Stan zdrowia i sprawność osób starszych, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 82-83), terMedia, Poznań.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171375521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.