PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 (46) | 108--120
Tytuł artykułu

Wpływ uwarunkowań planistycznych na ceny gruntów mieszkaniowych w powiecie bydgoskim

Warianty tytułu
The Impact of Planning Conditions on Residential Land Prices in the District of Bydgoszcz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analizy rynku nieruchomości są podstawą podejmowania wielu decyzji inwestycyjnych, w tym także na rynku gruntów mieszkaniowych. Grunty mieszkaniowe mogą mieć różne uwarunkowania planistyczne. Celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, czy uwarunkowania planistyczne wpływają na ceny gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w gminach powiatu bydgoskiego? Na podstawie danych o cenach transakcyjnych z lat 2011-2012 obliczono średnioroczne ceny transakcyjne oraz zbadano ich zmienność. W celu oceny wpływu uwarunkowań planistycznych na ceny gruntów niezabudowanych zastosowano test dwuczynnikowej analizy wariancji oraz test dla dwóch średnich. Wyniki badań wskazują, że uwarunkowania planistyczne miały wpływ na ceny gruntów niezabudowanych w większości gmin powiatu bydgoskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
Real estate market analyses are the basis for making many investment decisions, including residential land market. Residential lands may have different planning conditions, which in the literature are also called states planning space. In the paper the authors diagnose conditions of planning and carry out an analysis of transaction prices of land designated for residential development and residential services. The purpose of the article was an attempt to answer the question whether planning conditions affect prices of undeveloped land allocated for housing development in the rural district of Bydgoszcz. Based on transaction price data from the years 2011-2012 there were calculated average transaction prices and examined their variability. In order to assess the impact of planning conditions on undeveloped land prices two-way analysis of variance test and the test for two means were used. The results indicate that the planning conditions have an impact on the price of undeveloped land in most communes of district of Bydgoszcz.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
108--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Badanie statystyczne: Planowanie przestrzenne w gminach, badanie za 2011, dostęp: http://www.transport. gov.pl/2-48edcaaad83e1-1789468-p_1.htm, 07.02.2014 r.
 • Barańska A., 2004, Wybór cech nieruchomości do modelowania matematycznego wartości rynkowej na przykładzie kilku baz nieruchomości gruntowych, [w:] Geodezja, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, t. 10, s. 31-38.
 • Bełej M., Cellmer R., 2007, Koncepcja oceny skali podobieństwa lokalnych rynków nieruchomości na potrzeby gospodarki przestrzennej, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 15, nr 3-4, Olsztyn.
 • Cymerman R., Cieślak I., 2007, Zmiana wartości gruntu w procesie inwestycyjnym, [w:] Materiały konferencyjne XVI Krajowej konferencji rzeczoznawców majątkowych "Grunt to grunt. Aktualne problemy w szacowaniu", Katowice.
 • Cymerman R. i in., 2012, Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, Educaterra, Olsztyn.
 • ECE/HBP/146. Spatial Planning Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition, Economic Commission for Europe Geneva, United Nations, 2008.
 • Gawron H. (red.), 2011, Zeszyty naukowe nr 192. Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Krajewska M., 2009, Ryzyko uwarunkowań planistycznych w procesie inwestowania w nieruchomości rozwojowe, [w:] H. Henzel (red.), Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 149-157.
 • Krajewska M., 2011, Planning Conditions and the Market Value of Real Estate, [in:] E. Siemińska (red.), Investment on the Real Estate Market, Scientific Publisher of Nicolaus Copernicus University, pp. 63-99.
 • Krajewska M., Źróbek S., Šubic-Kovač M., 2014, The role of spatial planning in the investment process in Poland and Slovenia, Real Estate Management and Valuation, vol. 22, no. 2, s. 52-66.
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny, wydanie siódme (wydanie polskie), 2005, E. Kucharska-Stasiak (red.), PFSRM, Warszawa , IVSC s. 159.
 • Nykiel L., 2009, Funkcje i rola państwa na rynku mieszkaniowym (The functions and role of the state in the housing market), Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, Volume 17, number 4, Olsztyn, pp. 7-21.
 • Pawłowska M., Szczurek G., 2012, Analiza cen transakcyjnych gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na terenie powiatu poznańskiego w latach 2006-2011, [w:] Mat. Konf. XXI Krajowej konferencji rzeczoznawców majątkowych, Międzyzdroje, s. 259-282.
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), 2014, http://www.pfsrm.pl/standardy, dostęp: 07.02.2014 r.
 • Rejestr Cen i Wartości prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
 • Szopińska K., Krajewska M., 2013, Prices of apartments in relation to noise level in Poland, Journal of Civil Engineering and Architecture, vol. 7, no. 10, pp. 1189-1195.
 • Tanaś J., 2010, Analiza cen niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą w gminach Komorniki i Tarnowo podgórne w latach 2001-2008, [w:] Nieruchomości - wycena, opłacalność, ryzyko, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. 1/2, Sopot, s. 83-95.
 • The Appraisal of Real Estate (wycena nieruchomości). Wydanie Polskie, 2000, Appraisal Institute Chicago, PFSRM, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 2014, nr 0, poz. 518 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, DzU 2012 nr 0, poz. 647 z późn. zm.
 • www.bip.powiat.bydgoski.pl, dostęp 10.02.2014 r.
 • Żelazowski K., 2010, Statystyczna analiza łódzkiego rynku nieruchomości, Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, volume 18, number 1, Olsztyn, pp. 133-144.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171375857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.