PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 91 | 49--59
Tytuł artykułu

Strategia płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w zależności od rentowności aktywów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Liquidity Strategy of Agricultural Enterprises Depending on the Return on Assets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest identyfikacja i interpretacja charakteru cząstkowych strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko w przedsiębiorstwach rolniczych w zależności od poziomu rentowności aktywów. Źródłowe dane finansowe przedsiębiorstw rolniczych pochodziły z rocznych sprawozdań finansowych. Do badania zaklasyfikowano 100 przedsiębiorstw, które wykazywały na zakończenie roku obrotowego zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Pozycja ta jest niezbędna do obliczania niektórych wskaźników strategii cząstkowych. Badane przedsiębiorstwa rolnicze dysponowały majątkiem od 0,5 do 105 mln zł. Okres badawczy obejmował 2008 rok. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the identification and interpretation of partial financial liquidity strategies according to the risk-return concept in the agricultural enterprises, depending on the rate of return on assets. The research embraces 100 enterprises. The study period was 2008. In the research the substantial dependence between the character of partial liquidity strategies according to risk-return concept and the rate of return of agricultural enterprises was determined. High financial results were accompanied by the high level of working capital, in particular the most liquid assets. The managers of the enterprises that generated losses revealed extremely aggressive approach to the strategy of liquidity. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • BIEŃ W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2008.
 • KUBIAK J.: Hierarchia krótkoterminowych źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • MICHALSKI G.: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • RYŚ M.: Strategie płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw. Bank i Kredyt nr 11-12/2003.
 • WASILEWSKI M.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 • WASILEWSKI M.: Rentowność przedsiębiorstw rolniczych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu T. 8, z. 1, 2006
 • WASILEWSKI M. ZABOLOTNYY S.: Efektywność strategii zarządzania kapitałem obrotowym w spółkach giełdowych z branży spożywczej. [w:] Borowska A., Daniłowska A. (red.), Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009a.
 • WASILEWSKI M., ZABOLOTNYY S.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarski Żywnościowej nr 78, 2009b.
 • WAWRYSZUK-MISZTAL A.: Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2007.
 • WĘDZKI D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 • ZABOLOTNYY S.: Analiza wskaźnikowa jako narzędzie klasyfikacji strategii płynności finansowej spółek giełdowych z sektora agrobiznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 587 (26)/2010, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171375891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.