PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 39 T.3 Zarządzanie | 371--383
Tytuł artykułu

Partycypacja bezpośrednia pracowników jako czynnik rozwoju organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Employees Dorect Participation as a Factor of Organizational Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stworzenie pracownikom warunków do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących przedsiębiorstwa i samych zatrudnionych, czyli partycypacja bezpośrednia pracowników, wpływa na kształtowanie kapitału ludzkiego, motywuje pracowników do udziału w projektowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych, tym samym determinuje rozwój organizacji. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają przełożeni i ich styl kierowania. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania pilotażowego dotyczącego występowania, zakresu, form, intensywności partycypacji bezpośredniej pracowników oraz stylu kierowania przełożonych, sprawdzenie, czy badane przedsiębiorstwa wykorzystują uczestnictwo pracowników w zarządzaniu jako czynnik rozwoju organizacji. Stwierdzono, że w zbadanych przedsiębiorstwach partycypacja bezpośrednia racowników występuje na poziomie operacyjnym i taktycznym, ma formę współdziałania (rzadziej współdecydowania), dotyczy wszystkich etapów procesu podejmowania decyzji, sprzyjają jej stosowane przez przełożonych, odmiany konsultatywnego stylu kierowania. Pracownicy uczestniczą we wdrażaniu zmian organizacyjnych i zmian dotyczących produktów, jednak z ich udziałem w zarządzaniu wiążą się jeszcze rezerwy, które należałoby skuteczniej wykorzystywać dla rozwoju organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Employees direct participation influences the shape of human capital; it not only motivates employees to project and implement organizational changes, but also determines organizational development. Superiors are especially significant in this process. Their attitude, style of management, and their being (or not being) a leader, influence the range, forms and intensity of employees participation. The goal of the article is to present the results of pilot research concerning the range, forms, intensity of employees direct participation, the superiors' style of management, and verification whether companies use employees direct participation as a factor of organizational development. It was ascertained that there are mainly passive (cooperation) types of employees direct participation at the operational and tactical levels, and consultative style of management in the researched enterprises. The employees participation occurs at all phases of the decision-making process, but should be used better for efficient organizational development. (original abstract)
Twórcy
  • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
  • Bernard & Colli, Słownik ekonomiczny i finansowy, Wydawnictwo "Książnica", Warszawa 1994.
  • Chyłek M., Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem a partycypacja pracownicza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: "Administracja i Zarządzanie" nr 17, Uniwersytet Przyrodniczo-Ekonomiczny w Siedlcach, Siedlce 2011.
  • Drucker P., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, New Media, Warszawa 2010.
  • Moczulska M., Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
  • Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 2005.
  • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I, PWN, Warszawa 1978.
  • Stabryła A., Wawak S. (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Mfiles.pl, seria: "Encyklopedia Zarządzania", Kraków 2012.
  • Szelągowska-Rudzka K., Partycypacja pracowników jako sposób minimalizowania oporu ludzi przed zmianami organizacyjnymi - komunikat z badań, w: J. Skalik, A. Barabasz (red.), Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 217, Wrocław 2011.
  • Szelągowska-Rudzka K., Zakres partycypacji bezpośredniej pracowników uwarunkowany konsultatywnym stylem kierowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014 (w druku).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.