PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 174 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy | 124--136
Tytuł artykułu

Sukcesy i porażki rynku NewConnect

Warianty tytułu
Success and Failure of the NewConnect Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
NewConnect powstał z myślą o małych, dynamicznie rozwijających się spółkach, jako alternatywne źródło pozyskiwania kapitału do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Dla inwestorów natomiast ma być źródłem dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych poprzez możliwość zakupu akcji spółek publicznych, charakteryzujących się większym ryzykiem (w stosunku do emitentów notowanych na rynku głównym), ale jednocześnie z ogromnymi szansami na sukces w przyszłości. W artykule dokonano analizy funkcjonowania NewConnect w okresie od sierpnia 2007 r. do końca 2010 r. Przedstawiono podstawowe dane statystyczne obrazujące 3,5-letnią działalność rynku, notowane w tym systemie spółki, z uwzględnieniem wielkości emisji, osiąganych stóp zwrotu oraz transferów na rynek regulowany, a także strukturę inwestorów lokujących środki na NewConnect.(abstrakt oryginalny)
EN
NewConnect was designed for small, rapidly growing companies as an alternative source to raise capital necessary to finance innovative projects. For investors, however, it is supposed to be a source of diversification of investment portfolios by being able to purchase shares of public companies that have a higher risk (in relation to issuers listed on the main market), but with enormous opportunities for success in the future. This article analyzes the operation of the NewConnect in the period from August 2007 until the end of 2010. There are presented basic statistical data showing 3.5 years of market operations, companies listed in the system, including value of emissions, achieved rates of return and transfers to the regulated market, as well as the structure of investors presented on the NewConnect.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Biuletyn statystyczny NewConnect 2007, 2008, 2009, 2010, http://www.newconnect.pl/index.php?page=statystyki_roczne.
 • Dokument Informacyjny Hurtimex S.A. z dnia 31 maja 2008 roku, http://www.newconnect.pl.
 • Dokument Informacyjny Mo-Bruk S.A. z dnia 18 czerwca 2010 roku, http://www.newconnect.pl.
 • European Securities Exchange Statistics, Federation of European Securities Exchanges, December 2010, http://www.fese.be/en/.
 • Inwestorzy w obrotach giełdowych - I poł. 2010 r. - podsumowanie badania, Giełda Papierów Wartościowych S.A., http://www.gpw.pl/pub/files/PPT/Inwestorzy_w_obrotach_I_pol_2010.pdf.
 • Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku, http://www.newconnect.pl/?page=informacje&ph_main_content_start=show&ph_main_content_cmn_id=3369.
 • Lista spółek, Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie, http://www.gpw.pl/lista_spolek.
 • Monthly Factsheets August 2009, Federation of European Securities Exchanges, http://www.fese.be/en.
 • NewConnect - sukces pierwszych 6 miesięcy, http://www.newconnect.pl.
 • Ogólnopolskie badanie inwestorów 2008, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, http://www.sii.org.pl.
 • Ogólnopolskie badanie inwestorów 2010, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, http://www.sii.org.pl.
 • Porębski Ł., Inwestorzy indywidualni o rynku NewConnect, http://www.ncbiuletyn.pl, b.d.
 • Profil inwestora giełdowego w 2010 roku, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, http://www.sii.org.pl.
 • Przewodnik dla emitentów, Giełda Papierów Wartościowych SA, http://www.newconnect.pl.
 • Raport z badania innowacyjności emitentów na rynku NewConnect, Lipiec 2009, http://www.ncbiuletyn.pl.
 • Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 roku z późn. zm. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 października 2010 r.), http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/regulacje/regulamin_gpw.pdf.
 • Statystyki rynku dzienne, NewConnect, http://www.newconnect.pl/index.php?page=statystyki_rynku.
 • Statystyki rynku roczne, NewConnect, http://www.newconnect.pl/index.php?page=statystyki_rynku_roczne.
 • The Statistics Methodology of the Federation of European Securities Exchanges, Federation of European Securities Exchanges, December 2008, http://www.fese.be/en.
 • Uchwała Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyodrębnienia na rynku NewConnect segmentu NewConnect Lead.
 • Uchwała Nr 563/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 paź-dziernika 2009 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Inwest Connect S.A.
 • Uchwała Nr 663/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 listopada 2009 roku.
 • Uchwała Nr 854/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 594/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 lipca 2008 r.
 • Załącznik nr 1 do Komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 września 2010 roku.
 • http://www.gpw.pl.
 • http://www.newconnect.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.