PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 380 Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu | 233--244
Tytuł artykułu

Praktyczne aspekty wdrażania podejścia Leader na przykładzie Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Practical Aspects of the Implementation of the LEADER Approach on the Example of the LAGs and Fisheries Local Action Groups Operating in the Warmia and Mazury Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie roli, jaką odgrywają Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie we wdrażaniu podejścia LEADER. Podejście LEADER polega na powierzeniu oddolnie tworzonym partnerstwom - lokalnym grupom działania - opracowania i bezpośredniego wdrażania lokalnych strategii rozwoju (LSR). Podstawowe cechy podejścia LEADER to: lokalne strategie rozwoju dla danego obszaru, lokalne partnerstwo publiczno-prywatne, oddolne podejście, zintegrowane podejście, innowacyjność, tworzenie sieci partnerstw lokalnych, współpraca. W artykule krótko przedstawiono praktyczne aspekty wdrażania podejścia LEADER w obecnym okresie jego funkcjonowania oraz ukazano perspektywy jego rozwoju na lata 2014-2020. Wnioski sformułowano na podstawie badań ankietowych Lokalnych Grup Działania (LGD) i Lokalnych Grup Rybackich (LGR) funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zastosowany w ramach badania zestaw metod badawczych miał charakter komplementarny. Wykorzystano badania typu desk research, ankiety e-mailowe wysyłane do wszystkich LGR i LGD funkcjonujących w województwie, badania ilościowe z użyciem kwestionariusza internetowego, wywiady przeprowadzone na miejscu w biurach LGR i LGD w województwie, wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w zarządzanie osią 4 programu i jej wdrażanie.(abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the role of Local Action Groups (LAGs) and Fisheries Local Action Groups (FLAGs) in implementing the Leader approach. The Leader approach is to entrust the bottom-created partnerships - local action groups, the development and direct implementation of local development strategies (LSR). The main features of Leader approach consists of: area-based local development strategies, local public-private partnerships, bottom-up elaboration and implementation of strategies, integrated and multisectoral actions, innovation, local networking and cooperation. This paper briefly overviews LAG and FLAG projects completed in the current programming period and outlines the growth prospects for 2014-2020. Conclusions have been formulated based on the results of surveys involving LAGs and FLAGs in the Warmia and Mazury Voivodeship. A set of research methods used in the examination have a complementary character. For example, desk research studies were used, Internet surveys sent to each of the 4 Fisheries Local Action Groups (FLAGs), computerassisted web interviewing (CAWI) with FLAGs, quantitative research CATI (questionnaire carried out by telephone) with the beneficiaries of Sustainable Development of the Fisheries Sector and Coastal Fishing Areas Operational Program for 2007-2013 (fourth axis), audit visits in region FLAGs, in-depth interviews with representatives of institutions involved in the management and implementation of Axis 4 program.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
  • Dmitruk A., 2007, Inicjatywa Leader 1991-2006 a oś Leader 2007-2013, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Fukuyama F., 1997, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. Śliwa, L. Śliwa, PWN, Warszawa/Wrocław.
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2008a, Program Operacyjny "Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Warszawa.
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2008b, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- -2013, Warszawa.
  • Putnam D.R., 2008, Samotna gra w kręgle, tłum. P. Sadura, S. Szymański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  • Stackelberg K., Hahne U., 1998, Teorie rozwoju regionalnego, [w:] Golinowska S. (red.), Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne, Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, z. 16, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.