PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 210--219
Tytuł artykułu

Działalność i finansowanie parków narodowych w Polsce

Warianty tytułu
Activity and Financing of National Parks in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istniejący w Polsce system ochrony przyrody był budowany przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Dzięki niemu znaczne obszary kraju o najwyższych walorach przyrodniczych udało się objąć różnorodnymi formami ochrony. Jednocześnie praktyka pokazuje, że system ten ma wiele wad, jest niespójny i nieskuteczny. Zmian wymagają przepisy prawne związane z ochroną przyrody. Z końcem 2010 r. nastąpiła likwidacja gospodarstw pomocniczych, które działały przy parkach narodowych. Rozwiązanie polegające na przekształceniu parku narodowego w państwową osobę prawną może w przyszłości prowadzić do komercjalizacji parków narodowych, tj. do zmuszenia ich do utrzymywania się z eksploatacji lub udostępniania własnych zasobów przyrodniczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The nature conservation and care system has been constructed for several years in Poland. Thanks to its implementation the significant parts of the country with the highest natural value have been helped with various forms of protection. On the other hand, the practice shows that this system has many drawbacks, it is incoherent and inefficient. The nature law and legislation systems need to be changed. At the end of 2010, a lot of supporting units, operating within national parks vanished. The solution based on the transformation of national parks into the private sector business may lead to their commercialization and force them to use natural resources without reasonable limits.(original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Bochniarz S., Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, [w:] Finansowanie ochrony przyrody. Doświadczenia i perspektywy, red. A. Mazgajski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2003.
 • Bołtromiuk A,. Biebrzański Park Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natura 2000, "Wieś i Rolnictwo" 2010 nr 1 (146).
 • Działalność i finansowanie parków narodowych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010.
 • Eagles P.F.J., Governance Models for Parks, Recreation and Tourism, [w:] K.S. Hanna, D.S. Slocombe (red.), Transforming Parks and Protected Areas. Policy and Governance in a Changing World, Taylor&Francis Group, New York 2008.
 • Funkcjonowanie parków narodowych w zakresie zachowania, zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów przyrody, Najwyższa Izba Kontroli, Kraków 2006.
 • Górski M. (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Informacja o wynikach kontroli w parkach narodowych, Najwyższa Izba Kontroli, DOŚ-41007/2000, Warszawa 2001.
 • Kendal J., Ison S., Enoch M., UK national parks: a role for road-pricing?, "International Journal of Sustainable Transpotation" 2010 vol. 5.
 • Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, Uchwała nr 270/2007 Rady Ministrów z dnia 26 października 2007 r.
 • Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl, 12 stycznia 2011 r.
 • Ochrona środowiska 2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Opinia Klubu Przyrodników o projektowanej przez Ministerstwo Środowiska reformie parków narodowych, Klub Przyrodników, Świebodzin 2010.
 • Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Najważniejsze problemy ochrony przyrody w Polsce, Warszawa 2007.
 • Parki narodowe w Polsce. Działalność organizacyjna i finansowanie w 2009 r., Ministerstwo Środo-wiska, Warszawa 2010.
 • Sitnicki S. (red.), Fundacja EkoFundusz w liczbach, Agencja Wydawnicza Alter, Warszawa 2010.
 • Sobolewski M., Finansowanie ochrony przyrody, [w:] Ochrona przyrody, red. M. Gwiazdowicz, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa 2008.
 • Ustawa budżetowa na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r., DzU nr 21, poz. 246.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU 92, poz. 880 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1241 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1240; 2010 nr 28, poz. 146; nr 96, poz. 620; nr 123, poz. 835; nr 152, poz. 1020.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171376503

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.