PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 8 | 3--8
Tytuł artykułu

Ponadnarodowe porozumienia zbiorowe w świetle zasady pokoju społecznego

Warianty tytułu
Transnational Collectiva Agreements in the Light of the Principle of Social Peace
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pokój społeczny w zbiorowych stosunkach pracy jest identyfikowany z dialogiem społecznym instytucji publicznych, partnerów społecznych oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z przejawów takiego dialogu są porozumienia ponadnarodowe, coraz liczniejsze ze względu m.in. na międzynarodowy charakter działalności przedsiębiorstw, przekraczanie granic państwowych przez organizacje związkowe i spowolnienie rokowań na poziomie sektorowym w poszczególnych krajach, któremu towarzyszył rozwój rokowań na poziomie przedsiębiorstw. Porozumienia te mogą mieć różny zasięg terytorialny, są zawierane przez europejskie rady zakładowe, lecz także europejskie i międzynarodowe federacje związkowe. Mimo rozwoju tych instytucji brakuje dla nich ram prawnych, co może stwarzać problemy w zakresie ich wdrażania. W prawie polskim, nawet przy szerokim ujęciu oparcia na ustawie porozumienia zbiorowego, nie można przypisać tej cechy porozumieniom ponadnarodowym. Dlatego też dla uznania ich za źródło prawa pracy konieczne byłoby wprowadzenie do polskiego porządku prawnego podstawy prawnej. Pojawia się także postulat stworzenia regulacji na poziomie europejskim, co ułatwiłoby stosowanie tych porozumień, a zarazem wzmacniało stan pokoju społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Social peace in collective labour relations is identified with the social dialogue of public institutions, social partners and other civil society organizations. One of the manifestations of such a dialogue are transnational agreements, which are more and more numerous due to, among others, international nature of business activities, transcending national borders by trade unions, the slowdown of negotiations at the sectoral level in each country, accompanied by the development of bargaining at the enterprise level. These agreements may have a different territorial scope; they can be concluded by the European Works Councils, but also European and international federations. Despite the development of these institutions, they lack a legal framework, which can create problems in terms of their implementation. In Polish law, transnational agreements cannot be considered as an agreement based on legal act and thus the source of labour law in the meaning of the labour code. This could be possible only by introduction of a legal basis for this category of agreements. There is also the proposal to develop a regulation at European level, which would facilitate the application of these agreements and also strengthened the state social peace. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--8
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
Bibliografia
 • Adamczyk, S. Surdykowska, B. (2012). Ponadnarodowe układy ramowe jako próba odpowiedzi związków zawodowych na wyzwania globalizacji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 1,2-8.
 • Ales, E. Engblom, S. Jaspers, Т. Laulom, S. Sciarra, S. Sobczak, A. Valdes Dal-Re, F. (2006). Transnational collective bargaining past, present and future. Raport dla Komisji Europejskiej. Bruksela: European Commission Directorate General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
 • da Costa, I. Rehfeldt, U. (2008). Transnational collective bargaining at company level: Historical developments. W: К Papadakis (red.), Cross-border social dialogue and agreements: An emerging global industrial relations framework ? Genewa: ILO.
 • Czarzasty, J. (2007). Decentralizacja negocjacji zbiorowych w Europie przyczyny, następstwa, wnioski. W: R. Towalski (red.). Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog.
 • Daugareilh, I. (2006). Les accords-cadres internationaux: une reponse europeenne a la mondialisation de 1'economie? W: B. Saincy i M. Descolonges (red.), Les nouveaux enjeux de la negociation sociale international. Paris.
 • Eichhorst, W. Kendzia, M.J. Vandeweghe, B. (2011). Cross-Border Collective Bargaining and Transnational Social Dialogue. Parlament Europejski.
 • European Commission. (2015). Database on transnational company agreements: http://ec.europa.eu/social/main.jsp? catld=978 (25.06.2015).
 • European Commission. (2008). Commission Staff Working Document: The role of transnational company agreements in the context of increasing international integration, COM (2008) 419 final: http://em"-lex.europa.eu/legal^tent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 52008SC2155&from=EN (25.06.2015).
 • European Commission. (2012). Commission Staff Working Document, Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue, SWD (2012) 264, Brussels 10.09.2012:? http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?do- cld=8767&langld=en (25.06.2015).
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. (2008). Codes of conduct and international framework agreements: New farms of governance at company levels. Luksemburg: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 • Goździewicz, G. (2000). Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy. W: G. Goździewicz (red.), Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej. Toruń: TNOiK.
 • Hajn, Z. (2013). Zbiorowe prawo pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Hendrickx, F.H.R. (2010). The Future of Collectctive Labour Law in Europe. European Labour Law Journal, 1,1,59-79.
 • van Hoek, A. Hendrickx, F. H. R. (2009). International private law aspects and dispute settlement related to transnational company agreements. Analiza dla Komisji Europejskiej. Umowa nr. VC/2009/0157:? http://ec.europa.eu/social/BlobServlet? docId=4815&langId=en (25.06.2015)
 • Jagodziński. R. (2012a). European Works Councils and transnational company agreements - balancing on the thin line between effective consultation and overstepping competences. W: I. Schömann, R. Jagodziński, G. Boni, S. Clauwaert, V. Glassner, T. Jaspers, Transnational collective bargaining at company level A new component of European industrial relations? Bruksela: ETUI.
 • Jagodziński, R. (2012b). Transnational collective bargaining: a literature review. W: I. Schömann, R. Jagodziński, G. Boni, S. Clauwaert, V. Glassner, T. Jaspers, Transnational collective bargaining at company level A new component of European industrial relations? Bruksela: ETUI.
 • Jaspers, T. (2012). Effective transnational collective bargaining. Binding transnational company agreements: a challenging perspective. W: I. Schömann, R. Jagodziński, G. Boni, S. Clauwaert, V. Glassner, T. Jaspers, Transnational collective bargaining at company level A new component of European industrial relations? Bruksela: ETUI.
 • Leonard, E. Sobczak, A. (2010). Accords transnational d'entreprise et dialogue social sectoriel europeen: quelles interactions? Travail et Emploi, 121, 43-54.
 • Moreau, M. A. (2006). Normes sociales, droit de travail et mondialisation. Confrontations et mutations. Paryż: Dalloz.
 • Papadakis, K. (2011). Globalizing industrail relations: what role for International Framework Agreements? W: S. Hayter (red.), The role ofcollectiva bargaining in the global economic. Negotiating for social justice. Geneva: ILO.
 • Rodriguez, R. (2013). W: R. Rodriguez (red.), Study on the characteristics and legal effects of agreements between companies and workers' representatives. Madryt: Labour Asociados.
 • Sobczak, A. (2007). Legal dimensions of international framework agreements in the field of corporate social responsibility. Relations Industrielles-lndustrial Relations, 62 (3), 466-488.
 • Sobczak, A. (2008). Legal dimensions of international framework agreements in the field of corporate social responsibility. W: К Papadakis (red.), Cross-Border Social Dialogue and Agreements: An emerging global industrial framework. Geneva: ILO.
 • Sobczak, A. Leonard, E. (2009). Transnational social dialogue at the sector and the company level. Genewa: http: //www.ilo. org/legacy/english/protection/travail/pdf/rdwpaper44b.pdf (25.06.2015)
 • Schömann, I. (2011). The Impact of Transnational Company Agreements on Social Dialogue and Industrial Relations. W: K. Papadakis (red.), Shaping global industrial relations. The impact of international framework agreements. Genewa: ILO.
 • Schömann, I. (2012a). Transnational company agreements: towards an internationalisation of industrial relations. W: I. Schömann, R. Jagodziński, G. Boni, S. Clauwaert, V. Glassner, T. Jaspers, Transnational collective bargaining at company leelA new component of European industrial relations? Bruksela: ETUI.
 • Schömann, I. (2012b). Transnational collective bargaining: in search of a legal framework. W: I. Schömann, R. Jagodziński, G. Boni, S. Clauwaert, V. Glassner, T. Jaspers, Transnational collective bargaining at company level A new component of European industrial relations? Bruksela: ETUI.
 • Stelina, J. (2013). Przydatność kodeksowej koncepcji pracodawcy w zbiorowym prawie pracy. Gdańskie Studia Prawnicze, XXX, 137-152.
 • Stevis, D. (2010). International framework agreements and global social dialogue: Parameters and prospects. Genewa: ILO.
 • Supiot, A. (2001). Beyond employment. Changes in work and the future of labour law in Europe. Oxford: Oxford University Press.
 • Świątkowski, A.M. (2013). Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy. Warszawa: C.H. Beck.
 • Świątkowski, A.M. (2012). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: SIP Legalis.
 • Włodarczyk, M. (2010). Źródła prawa pracy. W: K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy. Tom 1. Część ogólna prawa pracy. Warszawa: Wolters Kluwer.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.