PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 172 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw | 184--194
Tytuł artykułu

Metodyka rachunku opłacalności inwestycji: zasady i korzyści inwestycji

Warianty tytułu
Methodology of Project Evaluation: Principles and Benefits of Investment Project
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano rozważania związane z dwoma elementami rachunku efektywności inwestycji, tj. zasadami prowadzenia rachunku efektywności inwestycji oraz z identyfikacją, pomiarem i wyceną korzyści inwestycji. Oba te elementy mają duży wpływ na poprawność prowadzenia rachunku efektywności, a tym samym na jakość podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Wskazano również te aspekty rachunku, w których mają one bezpośrednie zastosowanie. Szczególną uwagę poświęcono podejściu do identyfikowania i wyceny korzyści inwestycji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the considerations related to two elements of project evaluation, i.e. the principles of calculating the efficiency of investment and identification, measurement and evaluation of the benefits of investment. Both of these elements have a major impact on the accuracy of calculating the efficiency, and thus the quality of investment decisions. Describing the accounting principles the author also identifies those aspects of the evaluation process in which they are directly applicable. Particular attention is given to the approach to identifying and measuring the benefits of investment. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Boardman A.E. i in., Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice, Prentice Hall, New Jersey 2001.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 • Janiak-Rejno I., Szkolenie pracowników, [w:] Podstawy zarządzania operacyjnego, red. Z. Jasiński, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Czy można dokonać przełomu w ocenie opłacalności projektów w obszarze IT, [w:] Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007a.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Inwestycje hybrydowe - nowe ujęcie oceny efektywności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Model pomiaru wyników w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu, [w:] Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Zeszyty Naukowe nr 142, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Wykorzystanie przez polskie firmy sformalizowanych metod analizy ryzyka inwestycji - wyniki badań, [w:] Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007b.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Deluga K., Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako element społecznego inwestowania, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 25, Szczecin 2010.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny - spojrzenie z perspektywy interesa- riuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, red. W. Rogowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Rogowski W., Metody analizy ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w praktyce krajowych przed- siębiorstw, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2004a.
 • Rogowski W., Formuły i algorytmy metody IRR - próba systematyzacji, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1109, AE, Wrocław 2006a.
 • Rogowski W., Formuły i algorytmy metody NPV - próba systematyzacji, [w:] Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, red. P.J. Szczepankowski, Wyższa Szkoła Fi-nansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2004b.
 • Rogowski W., Identyfikacja i wycena korzyści z inwestycji, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie fi- nansami, finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, red. T. Wiśniewski, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2008a.
 • Rogowski W., Informacje kosztowe w metodyce oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w systemie informacji planistycznej (SIP), [w:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006b.
 • Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji, WoltersKluwer, Kraków 2008b.
 • Rogowski W., Kasiewicz S., Konfrontacja teorii z praktyką w zakresie stosowania metod oceny opłacalności inwestycji w Polsce, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami, inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicz-nych i Zarządzania, Szczecin 2006.
 • Rogowski W., Kasiewicz S., Zakres stosowania metod rachunku efektywności inwestycji (REI) w Polsce, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, tom 1, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Rogowski W., Kasiewicz S., Zmodyfikowane metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 50, SGH, Warszawa 2004.
 • Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i stopy procentowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Rogowski W., Siemińska S., Sponsoring tytularny obiektów sportowych (część I), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 92, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009a.
 • Rogowski W., Siemińska S., Sponsoring tytularny obiektów sportowych (cześć II), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 93, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009b.
 • Rogowski W., Tomaszewski M., Identyfikacja i pomiar korzyści w projektach w obszarze IT, referat przygotowany na XII konferencję: Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka, 16-18 maja 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377075

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.