PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne | 475--485
Tytuł artykułu

Limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane problemy

Warianty tytułu
Restricting Municipal Debt. Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nadmierne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego mogłoby prowadzić do ich niewypłacalności. Pociągałaby ona za sobą negatywne następstwa zarówno dla mieszkańców poszczególnych wspólnot samorządowych, wierzycieli jednostek samorządu terytorialnego, jak i dla Skarbu Państwa. Dotychczasowy sposób definiowania długu publicznego umożliwiał zaciąganie zobowiązań dłużnych niezaliczanych do oficjalnego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Skłoniło to Ministra Finansów do rozszerzenia zakresu przedmiotowego kategorii długu publicznego, w sposób wskazany w niniejszym opracowaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
Excessive municipal debt may lead to municipal insolvency. It poses a threat to citizens, creditors and central government. Previous legal definition of public debt, for example municipal debt, was imprecise. It was possible to create some kinds of debt aside from legal limitation. Nowadays Ministry of Finance has expanded legal definition of public debt. Księga1.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Bibliografia
 • Babczuk A., Regulacje upadłościowe w samorządzie terytorialnym - przypadek Węgier, [w]: D. Strahl (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomi-cznej nr 1161, AE, Wrocław 2007, s. 531-540.
 • Babczuk A., Miękkie ograniczenia budżetowe jako przesłanka niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego. Cz. I. Zagadnienia teoretyczne, "Finanse Komunalne" 2008a, nr 3, s. 5-15.
 • Babczuk A., Miękkie ograniczenia budżetowe jako przesłanka niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego. Cz. II. Przypadek brazylijskich stanów, "Finanse Komunalne" 2008b, nr 4, s. 69-79.
 • Babczuk A., Regulacje upadłościowe w samorządzie terytorialnym - przypadek USA, [w]: S. Kańduła (red.), Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, AE, Poznań 2008c, s. 167-176.
 • Babczuk A., Utwardzanie ograniczenia budżetowego jednostek samorządu terytorialnego przypadek Republiki Południowej Afryki, [w]: L. Patrzałek (red.), Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2008d, s. 25-36.
 • Babczuk A., Przesłanki zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w świetle badań ankietowych, [w]: J. Adamek (red.), Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 70, UE, Wrocław 2009, s. 9-24.
 • Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, [w:] E. Denek (red.), Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, AE, Poznań 2001.
 • Gonet W., Problematyka kwoty długu publicznego w kontekście zobowiązań pozabudżetowych, "Fi-nanse Komunalne" 2010, nr 10, s. 5-13.
 • Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Presscom, Wrocław 2010.
 • Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra na interpelację nr 19297 w sprawie dopuszczalnego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, Sejm, Warszawa 2010.
 • Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2007.
 • Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 • Stec M. (red.), Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie, DzU UE L310 z 30 listopada 1996 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, DzU 2011 nr 252, poz. 1692.
 • Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem nowelizacji art. 243 i art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 • Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, DzU 1997 nr 102, poz. 643 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005 nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1241 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2011 nr 257, poz. 1726.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.