PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 41, T.1 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 | 39--51
Tytuł artykułu

Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Geographical Indications for Agri-Food Products Food as an Contentious Issue in the Negotiations of the Transatlantic Partnership in Trade and Investment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Oznaczenia geograficzne są uznawane za poważną barierę pozataryfową w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Celem artykułu jest przeanalizowanie przyczyn i zakresu rozbieżności stanowisk stron dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych artykułów rolno-spożywczych w prowadzonych obecnie negocjacjach TTIP. Podjęto również próbę oceny możliwości osiągnięcia kompromisu w świetle istniejących uwarunkowań oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń. Na podstawie wyników badań, przeprowadzonych metodą studiów literaturowych i analizy tekstów źródłowych można stwierdzić, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska stosują odmienne systemy regulacyjne dotyczące oznaczeń geograficznych, które odzwierciedlają różne podejścia obu partnerów do kwestii ich ochrony. Większa harmonizacja przepisów będzie trudna do osiągnięcia ze względu na istotne różnice interesów ekonomicznych stron. Porozumienie w tej dziedzinie, jeśli do niego dojdzie, będzie miało prawdopodobnie ograniczony zakres i wymagało zastosowania długich okresów przejściowych. Przeprowadzona analiza ujawniła również, że istniejące bariery regulacyjne mają swoje źródło w bieżących interesach handlowych, ale również w odmiennym postrzeganiu kwestii ochrony własności intelektualnej, praw konsumenta, tradycji czy tożsamości kulturowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Geographical indications are considered to be a serious non-tariff barrier in trade relations between the United States and the European Union. The aim of this paper is to analyze the causes and scope of divergence in the European Union's and the United States' positions on the GIs protection for agri-food products in the current negotiations of the TTIP. It also tries to assess the possibility of reaching a compromise in the view of both the existing conditions and potential benefits and threats. Based on the results of research carried out through the study of literature and analysis of the source documents, it can be stated that the United States and European Union use different regulatory systems regarding geographical indications, that reflect the different approaches to the issue of GIs protection. Greater harmonization of the rules will be difficult to achieve due to significant differences of the economic interests of the parties. The agreement on this issue, if it is reached, is likely to have a limited scope and require the use of long transition periods. Moreover, the analysis revealed that existing regulatory barriers have their source in current commercial interests, but also in a different perception of the problem of intellectual property protection, consumer rights, traditions or cultural identity. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Analiza wpływu i efektów umowy o SWH UE z USA na gospodarkę Polski, kier. projektu E. Kaliszuk, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.
 • Directives for the Negotiation on the Transatlantic Trade and Investment Partnership Between the European Union and the United States of America, Council of the European Union, 11103/13, Brussels, 9.10.2014.
 • Geographical Indication Protection in the United States, United States Patent and Trademark Office, www.uspto.gov/sites/default/files/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/ gi_system.pdf.
 • http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.
 • http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes.
 • http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152859.pdf.
 • Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS), załącznik do DzU. 1996 , nr 32, poz. 143.
 • Trachtenberg E., A Transatlantic Partnership - Agricultural Issues, Different Visions, a Common Destiny, The German Marshall Fund of the United States, Economic Policy Paper Series, Washington 2012.
 • Waggoner J.M., Acquiring a European Taste for Geographical Indications, "Brooklyn Journal of International Law" 2008, Vol. 33, No. 2.
 • www.ttb.gov/agreements/us_ec_wine_agreement.shtml.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.