PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 158 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 28--37
Tytuł artykułu

Związek cyklu konwersji gotówki ze wskaźnikami płynności przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie

Warianty tytułu
Cash Convertion Cycle and Liquidity Ratios Relationship Basing on Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badanie wykonano w celu określenia, czy przedsiębiorstwa polskie prowadzą aktywną politykę zarządzania finansami. Jeśli tak, to autorzy spodziewają się zidentyfikować związek pomiędzy długością cyklu konwersji gotówki i płynnością przedsiębiorstwa. Autorzy postawili hipotezę badawczą: w przedsiębiorstwie prowadzącym aktywną politykę zarządzania płynności spadek długości cyklu konwersji gotówki wpłynie na polepszenie wskaźników płynności. Interpretując uzyskane wyniki, należy podkreślić, że jakość uzyskanych modeli nie pozwala na jakiekolwiek wiarygodne wnioskowanie. Według autorów uzyskane wyniki wskazują na brak polityki zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach.(abstrakt oryginalny)
EN
The research has been done to identify an active financial management policy of Polish enterprises. If they do so, the authors of this article expect to identify the relationship between the length of cash conversion cycle and the liquidity of a company. The authors verify the hypothesis: in a company conducting an active policy of working capital management the decreasing length of cash conversion cycle will make the liquidity ratios better. The results of this analysis provide the answer that it is not possible to verify the hypothesis basing on the models. Lack of correlation between cash conversion cycle and liquidity ratio is interpreted by the authors as lack of working capital management in companies.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aziz A., Lawson H.G., Cash flow reporting and financial distress models: Testing of hypotheses, "Financial Management", 1989, Spring, s. 55-63.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Długość cyklu konwersji gotówki - następstwo różnej konstrukcji mierników, "Journal of Agribusiness and Rull Developement" 2008.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Płynność finansowa a wskaźniki aktywności, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe tom VIII, zeszyt 1.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Cykl środków pieniężnych i jego przydatność w określaniu płynności finansowej oraz sprawności działania przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe tom IX, zeszyt 3.
 • Deloof M., Belgian Intragroup Relations and the determinants of corporate liquid reserves, "European Financial Management" 2001, vol. 7 [3], s. 375-392.
 • Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i kontrolling, PWN, Warszawa 1997.
 • Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, AE, Poznań 2005.
 • Gallinger G., Healey P.B., Liquidity Analysis and Management, Reading, Mass. Addison - Wesley Publishing Co., 1987.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
 • Hager H.C., Cash management and cash cycle, "Management Accounting" 1976, March, s. 19-21.
 • Hawryszuk-Misztal A., Zależność między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto a rentownością na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2007.
 • Largay J.A., Stickney C.P., Cash Flows Ratio Analysis and the W.T. Grant Company Bankruptcy, "Financial Analysts Journal" 1980, July/August, s. 51-54.
 • Lyroudi K., McCarty D., An empirical investigation of the cash conversion cycle of small business firms, "Journal of Small Business Finance"1993, s. 139-161.
 • Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstw, WSB, Poznań 2000.
 • Papaioannou G.J., Strock E., Travlos N., Ownership structure and corporate liquidity policy, "Managerial and Decision Economics" 1992, vol. 13, s. 315-322.
 • Richardson V.D., Laughlin E.J., A cash conversion cycle approach to liquidity analysis, "Financial Management" 1980, vol. 9, s. 32-38.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1993.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 • Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1997.
 • Szyszko L., Szczepański J. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 • Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Wędzki D., Strategia płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171377851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.