PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 383 Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki | 249--265
Tytuł artykułu

Działania Unii Europejskiej zmierzające do implementacji dyrektywy antysiarkowej II w portach morskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Union Political Activity Aimed at the Implementation of Anti sulphur Directive II in Sea Ports
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Załącznik VI do Konwencji MARPOL 73/78 odnosił się do ograniczeń zawartości siarki w paliwach żeglugowych. Ograniczenia te były stopniowo zaostrzane. W roku 2012 Unia Europejska przyjęła dyrektywę wprowadzającą restrykcyjne normy w tym zakresie, które mają być egzekwowane na wodach morskich i w portach państw członkowskich. Wprowadzanie tych przepisów powinno przynieść oczekiwane pozytywne skutki dla środowiska naturalnego. Jednocześnie ich stosowanie wywoła znacznej wielkości następstwa negatywne, wynikające głównie z tego, iż wprowadzanie wymaganych zmian technologicznych będzie kosztowne. Dla przeciwdziałania negatywnym skutkom restrykcji antysiarkowych Unia Europejska podejmuje wiele działań ukierunkowanych na płynną, możliwie najmniej szkodliwą dla sfery realnej gospodarki implementację wymogów tej dyrektywy. Unia Europejska podejmuje działania wspomagające sferę realnej gospodarki, w tym przede wszystkim transportu morskiego, w dostosowywaniu się do wymogów Dyrektywy Antysiarkowej II. Działania te dotyczą przede wszystkim rozwoju infrastruktury portów morskich, one to bowiem będą stanowiły fundament przyszłego systemu zaopatrzenia statków morskich w paliwa alternatywne. Ich infrastruktura będzie niezbędna do stosowania przez statki morskie nowych, alternatywnych technologii napędu. Unijna wizja stosowania technologii alternatywnego, niskosiarkowego napędu w transporcie morskim opierana jest na założeniu, iż najbardziej predysponowanym do tego paliwem będzie LNG. Ogólny wniosek z prowadzonych badań mówi, że działania legislacyjne Wspólnoty Europejskiej są logiczne i spójne, jednocześnie działania w sferze realnej są podejmowane ze znacznym opóźnieniem. W przyszłości, w kilkuletnim okresie przejściowym, będzie to stanowić znaczny problem(abstrakt oryginalny)
EN
Annex VI to MARPOL 73/78 Convention referred to the limits of the sulphur content in marine fuels. These restrictions were gradually tightened during the last thirty years. In 2012 the European Union adopted a directive, introducing strict standards in this field, to be enforced on seas and ports of the Member States. The introduction of these rules should bring the expected positive effects for the natural environment. At the same time their use will trigger significant negative consequences, resulting mainly from the fact that the introduction of the required technological changes will be costly. To counteract the negative effects of anti-sulfur restrictions the European Union is taking a number of actions aimed at smooth and the least harmful implementation of the requirements in the real economy. The European Union is taking action to support the real economy, including in particular seaports, in adapting to the requirements of the anti-sulfur Directive II. These activities relate primarily to the development of seaports infrastructure. In fact, it will be the foundation for a future system of offshore alternative fuels supply for vessels. The EU's vision of the alternative, low-sulfur engine technologies for maritime transport is based on the assumption that the LNG is the most predisposed, economically beneficiary and promising fuel. The overall conclusion from the studies was that legislative actions of the European Community are logical and consistent, while activities in the real economy sector are undertaken with considerable delay. It will represent a significant problem in the future, during a few, nearest years of transition(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Berau Veritas - Marine and Offshore Division; Exhaust Scrubbers, Neuilly-sur-Seine, 03/2014.
 • COM(2011) 441 final; Communication from the Commission On the review of the implementation of Directive 1999/32/EC related to the Sulphur Content of Certain Liquid Fuels and on further pollutant emission reduction from maritime transport, Brussels, 15/07/2011.
 • COM (2011) 144 final; White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, Brussels 2011.
 • COM(2013) 18 final; Proposal for a Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure, Brussels, 24/01/2013.
 • COM(2013) 4 final; Clean Power for Transport: A European alternative fuels strategy, Brussels, 24/01/2013.
 • Community guidelines of 1 April 2008 on State aid for environmental protection; OJ C 82, 01/04/2008.
 • Danish Maritime Authority, Trans-European Network (TEN-T) Program; North European LNG Infrastructure Project, Copenhagen, March 2013.
 • Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 as regards the sulphur content of marine fuels.
 • Directive 2000/59/EC of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues, Brussels 2000.
 • Directive 2005/33/EC of 6 July 2005amending Directive 1999/32/EC as regards the sulphur content of marine fuels.
 • Directive 2012/33/EC of 21 November 2012 amending Council Directive 1999/32/EC as regards the sulphur content of marine fuels; OJ L 327/1; 27/11/12.
 • Directive 93/12/EEC of 23 March 1993 relating to the sulphur content of certain liquid fuels; OJ L 074; 27/03/1993.
 • European Maritime Safety Agency (EMSA), Germanischer Lloyd; Study on Standards and Rules for Bunkering of Gas-Fuelled Ships, Lisbon, 15/02/2013.
 • Guidelines on National Regional Aid for 2007-2013; OJ C54; 04/06/2003, s. 13.
 • INTERIM; Assessment: Greenhouse gases and air pollutants in the European Union: Baseline projection up to 2030; EC4MACS; 2010.
 • ISO; Report of Technical Committee 67 Working Group 10; 1998.
 • Press Office; Council of the European Union; Clean fuel infrastructure agreed by the Council and the European Parliament, Brussels, 26/03/2014.
 • Revised Annex VI of MARPOL protocol of 1997 adopted October 2008; MEPC. 176(58) Amendments to the Annex of the Protocol of 1997 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto Revised MARPOL Annex VI; Marine Environment Protection Committee (MEPC); 58th session: 6 to 10 October 2008.
 • SEC (2011) 1052 final; Pollutant emission reduction from maritime transport and Sustainable Waterborne Transport Toolbox, Brussels, 16/09/2011.
 • SWD(2013) 4 final; Commission Staff Working Document Actions towards a comprehensive EU framework on LNG for shipping, Brussels, 24/01/13.
 • SWD(2013) 6 final; Commission Staff Working Document of the Impact Assessment of the Proposal for a Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure, Brussels, 24/01/2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.