PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 158 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 192--204
Tytuł artykułu

Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej metod oceny kondycji finansowej firmy (w świetle krajowej literatury przedmiotu)

Autorzy
Warianty tytułu
An Attempt to Verify Diagnostic Reliability of Methods Evaluating Financial Condition of a Firm (in the Light of Domestic Reference Books)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisano przypadki występowania błędów merytorycznych, niekonsekwencji terminologicznych i uproszczeń metodycznych występujących w krajowej literaturze przedmiotu w prezentacji założeń metod dyskryminacyjnych: W. Beavera, E. Altmana, A. Hołdy, D. Wierzby, E. Mączyńskiej, M. Hamrola oraz D. Appenzeller i K. Szarzec, a także metody skwatyfikowanej, jako przykładu modyfikacji punktowej metody oceny ryzyka bankowego. Wykazano, że w licznych przypadkach prezentowane założenia metod oceny kondycji finansowej firmy radykalnie różnią się od oryginalnych wersji tych metod, co oczywiście dyskwalifikuje ich wiarygodność diagnostyczną, lub zawierają liczne uproszczenia i mankamenty metodyczne, co praktycznie wyklucza ich zastosowanie.(abstrakt oryginalny)
EN
A one-sided growth of interest in financial analysis methods, as observed in the Polish reference books since the 1990s, has not led to the creation of any original and reliable methods evaluating the financial condition of enterprises, and the only result of such an interest is an excessive fascination with methods formulated some decades ago, in incomparable economic conditions, and application of financial analysis methods from the viewpoint of their mathematical or statistical refinement, omitting the evaluation of their applicability extent (especially concerning the branch specificity of an analysed firm), and reliability of the obtained empirical results. The paper highlights some cases, unfortunately numerous, of presence in the domestic reference books of factual mistakes and inconsistency in using terms, as well as methodical simplifications occurring in the presentation of assumptions (and even examples of their practical application) in the following discrimination methods by W. Beaver, E. Altman, A. Hołda, D. Wierzba, E. Mączyńska, M. Hamrol, and by D. Appenzeller and K. Szarzec, as well as in the quantified method as an example of point modification of the banking risk evaluation method. It has been shown that in many cases the presented assumptions of the evaluation methods of a firm's financial condition are radically different from the original versions of such methods, which evidently disqualifies their diagnostic reliability, or they contain many simplifications and methodical deficiencies, which practically exclude their application.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Altman E.I., Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, "The Journal of Finance" 1968, nr 4, s. 589-609.
 • Antonowicz P., Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
 • Appenzeller D., Szarzec K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych. "Rynek Terminowy" 2004, nr 1, s. 120-128.
 • Bednarski L., Waśniewski T. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Boratyńska K., Wybrane metody przewidywania upadłości przedsiębiorstw, Rocznik Naukowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" t. X, z. 3,Warszawa 2003.
 • Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A., Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa 2005.
 • Hamrol M. (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Poznań 2005.
 • Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość" 2001, nr 5.
 • Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 • Kapliński O., Usefulness and credibility of scoring methods in construction industry, "Journal of Civil Engineering and Management" 2008, no. 14(1), s. 21-28.
 • Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWuPL, Warszawa 2005.
 • Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
 • Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 • Maciejczak M., Ocena indeksów wczesnego ostrzegania na przykładzie Testu Szybkiego I Indeksu Zh. Czy wyniki zależą od zastosowanej metody?, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 64, Warszawa 2008.
 • Marcinkowska M., Jak dostrzegać symptomy zagrożenia wypłacalności przedsiębiorstwa?, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2003, nr 4.
 • Olszewski D.W., Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Olympus - Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1992a.
 • Olszewski D.W., Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa - koncepcje i metody oceny, "Bank i Kredyt" 1992b, nr 6.
 • Peplak T., Nowa ekonomia liderem, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2001, nr 3.
 • Pieńkowska M., Przewidywanie kryzysu. Zarządzanie ryzykiem w biznesie, "Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 13, s. 4-7.
 • Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 • Rutkowski A., Prognozowanie zagrożenia upadłością na podstawie sprawozdań finansowych, "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999, nr 4.
 • Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 • Rybicki P., Ocena ryzyka upadku przedsiębiorstwa, "Manager" 2002, nr 7, s. 52-53.
 • Siemińska E., Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny, Poltex, Warszawa 2003.
 • Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wyd. 3, Wydawn�ictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Solarz J.K.., Venture capital, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa b.r.
 • Stasiewski T., Z-score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1996, nr 12.
 • Suraj-Sołtysiak M., Sołtysiak M., Przedsiębiorstwo w warunkach zagrożenia kontynuacji działalności - aspekt finansowy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 245, seria Zarządzanie i Marketing z. 11, Rzeszów 2007, s. 45-54.
 • Tłuchowski W., Wielowymiarowa analiza dyskryminacji narzędziem prognozowania upadłości przedsiębiorstwa, Zeszyty WSHU nr 7, Poznań 2004, s. 83-92.
 • Waśniewski T., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 • Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 • Wersty B. (red.), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, wyd. 3, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1996.
 • Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002a.
 • Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Wyd. SGH, Warszawa 2002b.
 • Zdyb M., Ocena zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością przy zastosowaniu finansowych wskaźników syntetycznych, "Conrtolling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 4.
 • Zelek A., Identyfikatory kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie - przegląd metodologiczny, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.