PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 183 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek | 451--464
Tytuł artykułu

Osuwiska jako element ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych w polskim obszarze klimatycznym

Warianty tytułu
Landslides as an Element of Risk in Property Insurance in the Polish Climate Zone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wśród mało rozpoznanych zagrożeń naturalnych z punktu widzenia ubezpieczeń majątkowych są osuwiska ziemi. Zjawiska te nasilają się w Polsce m.in. na skutek tzw. deszczy nawalnych, podtopień, powodzi. Zjawiska te należą do grupy losowych zdarzeń naturalnych, których skutki powinny być objęte ochroną ubezpieczeniową. Celem artykułu jest prezentacja, dla potrzeb ubezpieczeniowych, pojęcia masowych ruchów ziemi, klasyfikacji osuwisk, rejonów największej osuwiskowości. Na bazie zaproponowanych miar osuwisk ziemi, jak np. wskaźniki gęstości osuwisk, wskaźników osuwiskowości powierzchniowej, podjęto próbę obliczenia parametru częstości szkód na potrzeby kalkulacji stóp składek.(abstrakt oryginalny)
EN
The geomorphological massive earth movements are not very well described in the insurance literature. Among massive earth movements there are landslides which deserve separate research. General conditions of insurance points the landslides such as avalanches, sail falls, or slides. Unquestionably, the landslides are natural, random events. That is why they should be included in the insurance protection. The aim of this article is a full description of landslides with regard to insurance issues. This paper presents the definition, classification of threats and their regional occurrence in Poland for the better understanding of the landslides problems.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Abramski K., Sajdak E., Osuwisko w Rzeszowie Pobitno, "Gospodarka Wodna" 1973, nr 2.
 • Aleksandrowicz W.P., Malakofauna i fazy rozwoju osuwiska w Tylce koło Krościenka (Pieniny), "Geodezja" 2009, nr 2/1.
 • Banach M., Geodynamika zbocza doliny Wisły w Dobrzyniu, "Przegląd Geograficzny" 1985, z. 4.
 • Bugier M., Rozwój osuwisk w czołowej strefie płaszczowiny magurskiej w dorzeczu górnej Soły, "Przegląd Geograficzny" 1994, nr 3-4.
 • Czarnecki L., Goździk J., Rozwój osuwiska w najgłębszej części kopalni Bełchatów, "Przegląd Geolo-giczny" 2008, vol. 56, nr 2.
 • Gałązka Z., Herwik J., Analiza stref osuwiskowych wyodrębnionych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2008, nr 2.
 • Gąska P., Typy osuwisk drogowych Podkarpacia, [w:] Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Technicznej. Zeszyty Naukowo- -Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, seria Materiały Konferencyjne nr 35 (z. 76), Zakopane, 13-14 kwietnia 2000.
 • Gorczyca E., Rola płytkich ruchów osuwiskowych w kształtowaniu stoków fliszowych (na przykładzie Beskidu Wyspowego i Bieszczadów), "Przegląd Geograficzny" 2008, vol. 80, nr 1.
 • Jeż J., Jeż T., Osuwiska - czy można je przewidzieć, "Przegląd Budowlany" 2005, nr 10.
 • Kaczyński R., Muchowski J., Ruchy masowe na zboczach zbudowanych z iłów krakowieckich (na przykładzie doliny Wisły i Sanu), "Kwartalnik Geologiczny" 1987, t. 31 nr 2/3.
 • Kamiński M., Mapa podatności osuwiskowej - studium z rejonu Jodłówki, (Podgórze Dynowskie), "Przegląd Geologiczny" 2007, vol. 55, nr 9.
 • Kotarba A., Rola osuwisk w modelowaniu rzeźby beskidzkiej i podgórskiej, "Przegląd Geograficzny" 1986, t. LVIII, z. 1-2.
 • Lenczewska-Samotyja E., Przewidywanie osuwisk metodą fotointerpretacji, [w:] Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, W Krakowie, seria: Materiały Konferencyjne nr 35, (z. 76), Zakopane 2000.
 • Likwidacja skutków klęsk żywiołowych, "Biznes i Ekologia" 2003, nr 8-9.
 • Margielewski W., Interpretacja form osuwiskowych Góry Połoma w Bieszczadach metodą dendro-geomorfologiczną, "Czasopismo Geograficzne" 1993, nr 3-4.
 • Margielski W., Problematyka osuwisk strukturalnych w Karpatach fliszowych w świetle zunifiko-wanych kryteriów klasyfikacji ruchów masowych - przegląd krytyczny, "Przegląd Geologiczny" 2009, vol. 57, nr 10.
 • Mazurkiewicz R., Naprawa skarpy nasypu kolejowego zagrożeniem osuwiskiem, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Eksploatacja infrastruktury w sytuacjach kryzysowych, Warszawa - Rynia 2004.
 • Migoń P., Parzóch K., Spływy gruzowe w polskich Karkonoszach - przyczyny skutki i zagrożenia, "Przegląd Geograficzny" 2008, vol. 80, nr 3.
 • Olbrych M., Nie lekceważyć. Geodynamiczne fenomeny w Europie, "Biznes i Ekologia" 2004, nr IV-V.
 • Pilecki Z. i in., Wpływ zawodnienia osuwiska na rozpoznanie granic jego nieciągłości metodami falowymi, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2008, z. 2/3.
 • Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, seria: Materiały Konferencyjne nr 35, (z.76), Zakopane 2000.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2001 r. w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany, DzU 95/2001, poz. 104b.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi, DzU nr 121/2007, poz. 840.
 • Skrzyński E., Diagnostyka osuwisk, [w:] Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, seria: Materiały Konferencyjne nr 35, (z. 76), Zakopane 2000.
 • Subotowicz W., Zagrożenia osuwiskowe wieży radarowej na klifie w Chłapkowie, "Geologia i Geomorfologia" nr 6, Słupsk 2005.
 • Wrońska D., Wpływ procesów osuwiskowych na działalność człowieka oraz szatę roślinną Magurskiego Parku Narodowego, "Folia Geographica" 2004-2005, vol. XXXV-XXXVI.
 • Zabuski L., Stabilizowanie osuwiska (przykład: zbocze "Falkoma" w Nowym Sączu), XIII Między-narodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Eksploatacja infrastruktury w sytuacjach kryzyso-wych, Warszawa - Rynia 2004.
 • Zabuski L., Thiel K., Bober L., Osuwiska we fliszu Karpat polskich. Geologia - modelowanie - obli-czenia stateczności, Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk 1999.
 • Zientara T., Obszary osuwiskowe w Dolinie Dunajca nad jeziorem Rożnowskim, "Rocznik Sądecki" 1973, t. XIV.
 • Żaba J., Małolepszy Z., Zagrożenia osuwiskami związane z aktywnością tektoniczną w rejonie doliny Rio Colca, Peru, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2008, z. 2.
 • Żuberek W.M., Przewidywanie geologicznych zagrożeń i katastrof naturalnych - ograniczenia i pewne możliwości, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2008, z. 2/3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171378237

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.