PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 2 (tematyczny) Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji | 57--61
Tytuł artykułu

Koszty niepełnosprawności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Costs of Disability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koszty niepełnosprawności ponoszone są indywidualnie - przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny oraz zbiorowo - przez społeczności, w których żyją. Koszty te mają różny charakter. Są to koszty finansowe i szerzej - ekonomiczne oraz koszty pozaekonomiczne, związane np. z psychiczną izolacją czy dyskryminacją osób niepełnosprawnych. W analizach koszów niepełnosprawności zwraca się uwagę przede wszystkim na możliwość ich wyodrębnienia oraz skwantyfikowania. Stąd pierwszy i podstawowy podział kosztów. W przypadku kosztów chorób to podział na koszty bezpośrednie i pośrednie (WHO 2009). Wśród kosztów bezpośrednich wyróżnia się dwa ich rodzaje. Z jednej strony są koszty ponoszone na rekompensowanie osobie niepełnosprawnej czy jej rodzinie dodatkowych wydatków, które ponosi, aby "normalnie" funkcjonować w podstawowych sferach życia, podobnie jak inne osoby czy ich rodziny. Z drugiej strony są to świadczenia o charakterze pieniężnym i rzeczowym, jakie uzyskuje osoba niepełnosprawna na swoje utrzymanie i specyficzne potrzeby w ramach społecznej redystrybucji dochodów. Oba rodzaje kosztów są możliwe do identyfikacji oraz oszacowania. (fragment tekstu)
EN
The paper provides the first attempt to estimate the costs of disability in Poland (based on data 2006-2010 period), covering both direct costs (cash and in-kind transfers, net public and private health protection, medical, social and work rehabilitation, administrative costs of disability assessment, education subsidy for disabled children) and indirect costs (alternative costs of low employment among the disabled). The total costs (defined as above) were estimated at 4,9% of GDP and they are rather underestimated. They are high enough to stimulate public debate on how to address the issue of high disability occurrence and costs as well as low activity of the disabled in Poland, especially in the light of the upcoming demographic challenges (aging society). (original abstract)
Twórcy
 • CASE-Doradcy
Bibliografia
 • Drummond M.F. et al (2003), Metody badań ekonomicznych programów ochrony zdrowia, Via Medica, Gdańsk.
 • Ministerstwo Zdrowia (2009), Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II. Wersja czwarta, pod redakcją Stanisławy Golinowskiej, Warszawa.
 • Golinowska St. (red.), Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, IPiSS, Warszawa.
 • GUS (z lat 2006-2012), Biuletyn Statystyczny, grudzień, Warszawa.
 • GUS (lata 2007-2011), Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GUS (2007a), Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2006 r., Warszawa.
 • GUS (2007b), Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2006 r., Warszawa.
 • GUS (2008), Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2007 r., Warszawa.
 • GUS (2009), Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2008 r., Warszawa.
 • GUS (2010), Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 r., Warszawa.
 • GUS (2011), Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r., Warszawa.
 • GUS (2012), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2010 r., Warszawa.
 • Haveman R. (2000), The economics of disability and disability policy, w: Culyer A. J., Newhouse J.P. (eds.), Handbook of health economics, Vol. 1B, Elsevier Science B.V.
 • Kawalec P., Pilc A. (2006), Koszty pośrednie cukrzycy w Polsce, "Diabetologia Praktyczna", tom 7, nr 4, Via Medica.
 • Kissimova-Skarbek K. (2007), Ekonomika cukrzycy - wybrane zagadnienia metodologiczne, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", Kraków.
 • MPiPS (2011), Budżet PFRON w latach 2005-2010 oraz prognoza na 2011 rok (wybrane pozycje), Warszawa.
 • MPiPS (lata 2006-2010), Sprawozdania MPiPS-03-R dotyczące pomocy społecznej według województw za lata 2006-2010, Warszawa.
 • NFZ (2011), Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2010 r., Warszawa.
 • NFZ (2010), Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 r., Warszawa.
 • OECD (2009), Sickness, Disability and Work: Keeping on Track in the Economic Downturn, Background Paper, Paris, http://www.oecd.org/dataoecd/42/15/42699911.pdf
 • Piętka K. (2009), Polityka dochodowa a ubóstwo i wykluczenie społeczne, w: B. Balcerzak-Paradowska, St. Golinowska (red.), Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tendencje i ocena skuteczności, IPiSS, Warszawa.
 • Roszkowski J. (2010), Wysokie koszty gospodarcze a choroby przewlekłe, "Rzeczpospolita" z 2.09.2010 r., http://www.rp.pl/artykul/530323.html?print=tak&p=0
 • Ustawa budżetowa (lata 2007-2011), Sejm Rzeczpospolitej, Ministerstwo Finansów.
 • WHO & the World Bank (2011), World Report on Disability, WHO.
 • ZUS (2011), Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy, Warszawa.
 • ZUS (2012), Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2010 r., Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171379129

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.