PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 20 | 83--100
Tytuł artykułu

Geneza środków solidarnościowych w prawie międzynarodowym

Autorzy
Warianty tytułu
Genesis of Solidarity Measures in International Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie genezy koncepcji środków solidarnościowych w prawie międzynarodowym. Ściśle wiążą się z nią koncepcje: solidarności, interesu, społeczności międzynarodowej, norm ius cogens, zobowiązań erga omnes, zbrodni międzynarodowych. Każda z nich koncentruje się bowiem na wspólnych, zasadniczych wartościach istotnych dla całej społeczności międzynarodowej, a ich rozwój stanowi istotny wkład w kształtowanie się międzynarodowego porządku prawnego. Koncepcje te wyraźnie odchodzą od tradycyjnego ujmowania stosunków międzypaństwowych jako stosunków głównie bilateralnych i wprowadzają do prawa międzynarodowego hierarchię norm. W związku z tym niezbędne było ustanowienie środków, które mogłyby mieć zastosowanie w przypadku naruszenia interesu społeczności międzynarodowej - solidarity measures. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to analyze genesis of solidarity measures in international law. The right to use solidarity measures has become an integral part of the international legal order. This paper starts with an analysis of the notions, which are closely linked to genesis of solidarity measures such as: solidarity, interest, international community, and the ideas such as: ius cogens norms, obligations owed to the international community as a whole and international crimes of states. That is why this study focuses on the question of evolution of these notions and ideas of ius cogens norms, obligations owed to the international community as a whole and international crimes of states. The emphasis was laid on the similarities between ius cogens norms, obligations erga omnes and international crimes of states, because they all protect the interests of the international community. What is more ius cogens norms and obligations erga omnes often overlap. However, these conceptions are not identical. Furthermore, it was demonstrated that not all international norms are of the same gravity or significance, because of the nature of the rights they seek to protect. Hence recognition of the conception of higher norms and the idea of legal interests that belong to all states has influenced work of the International Law Commission on the codification of state responsibility. It led to the origin of the idea of collective countermeasures - solidarity measures taken by other than aggrieved state in order to protect international community interests.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Strony
83--100
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • L. B. de Chazournes, Responsibility to Protect: Reflecting Solidarity?, [w:] Solidarity: A Structural Principle of International Law, eds. R. Wolfrȕm, Ch. Kojioma, "Beiträge zum ausländischen äffentlichen Recht und Välkerrecht" 2010, vol. 213, Heidelberg, New York, Springer - Verlag GmbH, s. 93-94;
 • H. Neuhold, Common Security: The Litmus Test of International Solidarity, [w:] Solidarity: A Structural Principle of International Law, eds. R. Wolfram, Ch. Kojioma, "Beiträge zum ausländischen äffentlichen Recht und Välkerrecht" 2010, vol. 213, Heidelberg, New York, Springer - Verlag GmbH, s. 194;
 • D. Alland, Countermeasures in General Interest, ,,European Journal of International Law" 2002, vol. 13, no 5, s. 1221-1239.
 • M. Koskenniemi, Solidarity Measures: State Responsibility as a New International Order?, ,,British Yearbook of International Law" 2001, vol. LXXII, s. 341-356.
 • W. Czapliński, Kodyfikacja prawa o odpowiedzialności międzynarodowej państw, "Studia Prawnicze" 2002, z. 4 (154), s. 40, 45-47;
 • W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 603;
 • W. Czapliński, Odpowiedzialność państwa za naruszenie umowy międzynarodowej, "Państwo i Prawo" 2001, z. 11, s. 23-24;
 • W. Czapliński, Kodyfikacja prawa o odpowiedzialności międzynarodowej państw, "Studia Prawnicze" 2002, z. 4 (154), s. 45-47.
 • M. Frankowska, Artykuły Komisji Prawa Międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności państw - nowa forma kodyfikacji prawa międzynarodowego?, [w:] Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, red. J. Menkes, Warszawa 2006, s. 179, 183-185.
 • R. Sonnenfeld, Kodyfikacja odpowiedzialności międzynarodowej państwa, "Opinie" 2002, nr 50, s. 13.
 • M. Dawidowicz, Public Law Enforcement without Public Law Safeguards? An Analysis of State Practice on Third-Party Countermeasures and Their Relationship to the UN Security Council, ,,British Yearbook of International Law" 2006, vol. 77, s. 333-418.
 • Ch. Leben, The Changing Structure of International Law Revisited: By Way of Introduction, "European Journal of International Law" 1997, vol. 8, no. 3, s. 399-408;
 • M. Koskienniemi, Hierarchy in International Law: A Sketch, "European Journal of International Law" 1997, vol. 8, no 4, s. 566-582;
 • J. H. H. Weiler, A. L. Paulus, The Structure of Changing in International Law or Is There a Hierarchy of Norms in International Law, "European Journal of International Law" 1997, vol. 8, no 4, s. 545-565.
 • P. Dann, Solidarity and the Law of Development, [w:] Solidarity: A Structural Principle of International Law, eds. R. Wolfrȕm, Ch. Kojioma, "Beiträge zum ausländischen äffentlichen Recht und Välkerrecht" 2010, vol. 213, Heidelberg, New York, Springer - Verlag GmbH, s. 56-57;
 • A. Przyborowska-Klimczak (oprac.), Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2005, s. 5-47.
 • K. Wellens, Revisiting Solidarity as a (Re-)Emerging Constitutional Principle: Some Reflections, [w:] Solidarity: A Structural Principle of International Law, eds. R. Wolfram, Ch. Kojioma, "Beiträge zum ausländischen äffentlichen Recht und Välkerrecht" 2010, vol. 213, Heidelberg, New York, Springer - Verlag GmbH, s. 4;
 • B. Simma, From Bilateralism to Community Interest in International Law, ,,Recueil des Cours" 1994, vol. 250, s. 229;
 • B. Kingsbury, M. Donaldson, From Bilateralism to Publicness in International Law, [w:] From Bilateralism to Community Interest - Essays in Honour of Bruno Simma, eds. U. Fastenrath, R. Geiger, D. E. Khan, A. Paulus, S. von Schorlemer, Ch. Vedder, Oxford 2011, s. 80.
 • E. Katselli Proukaki, The Problem of Enforcement in International Law. Countermeasures, the non-injured state and the idea of international community, Routledge, London-New York 2010, s. 11-13.
 • B. Simma, Bilateralism and Community Interest in the Law of State Responsibility, [w:] International Law at a Time of Perplexity - Essays in Honour of Shabtai Rosenne, eds. Y. Dinstein, M. Tabory, Dortrecht: Martinus Nijhoff Publishers 1989, s. 822.
 • P. Weil, Towards Relative Normativity in International Law?, ,,American Journal of International Law" 1983, vol. 77, no. 3, s. 431.
 • K. Sachariew, State Responsibility for Multilatelar Treaty Violations: Identifying the Injured State and its Legal Status, ,,Netherlands International Law Review" 1988, vol. 35, s. 273.
 • A. de Hoogh, Obligations erga omnes and International Crimes. A Theoretical Inquiry into the Implementation and Enforcement of the International Resposibility of States, Kluwer Law International 1996, s. 10-13.
 • P. S. Rao, The Concept of International Community in International Law, Theory and Reality, [w:], International Law Between Universalism and Fragmentation. Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, eds. I. Buffard, J. Crawford, A. Pellet, S. Wittich, The Netherlands 2008, s. 85-86.
 • D. Greig, 'International Community', 'Interdependence' and All That... Rhetorical Correctness?, [w:] State, Sovereignty and International Governance, ed. G. Kreijen, Oxford 2004, s. 530;
 • D. C. Ellis, On the Possibility of ,,International Community", ,,International Studies Review" 2009, vol. 11, s. 1-26.
 • H. Mosler, The International Society as a Legal Community, ,,Recueil des Cours" 1974, vol. 140, s. 17-44.
 • H. Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, London 1977: A society of states (or international society) exist when a group of states, conscious of certain common interests and common values, from a society in the sense that they conceive themselves to be bound by a common set of rules in their relations with one another, and share in the working of common institutions, s. 13;
 • Y. H. Ferguson, Hedley Bull`s The Anarchical Society Revisited: States or Polities in Global Politics?, [w:] International Society and the Development of International Relations Theory, ed. B. A. Roberson, London 2002 s. 184-204;
 • T. H. Widłak, Wspólnota międzynarodowa, Gdańsk 2012, s. 128-129.
 • B. Simma, A. L. Paulus, The 'International Community': Facing the Challenge of Globalization, ,,European Journal of International Law" 1998, vol. 9, no 2, s. 268.
 • H. Waldock, General Course on Public International Law, ,,Recueil des Cours" 1962-II, vol. 106, s. 5-19.
 • J. Brunnėe, International Law and Collective Concerns: Reflections on the Responsibility to Protect, [w:] Law of the Sea, Environmental Law and Setlement of Disputes. Liber Amicorum Judges Thomas A. Menshas, eds. T. M. Ndiaye, R. Wolfrüm, Martinus Nijhoff Publishers 2007, s. 37.
 • A. Wyrozumska, Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa, 2006, s. 407.
 • M. N. Shaw, International Law, Cambridge 2008, s. 125-126.
 • G. M. Danilenko, Law-Making in the International Community, Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands 1993, s. 211.
 • A. de Hoogh, The Relationship between ius cogens, Obligations erga omnes and International Crimes: Peremptoy Norms in Perspective, ,,Austrian Journal of Public International Law" 1991, vol. 42, s. 185;
 • M. W. Janis, The Nature of ius cogens, ,,Connecticut Journal of International Law" 1988, vol. 3, s. 362;
 • W. Czapliński, Concepts of ius cogens and Obligations erga omnes in International Law in the Light of Recent Developments, "Polish Yearbook of International Law" 1997-1998, vol. 23, s. 88;
 • K. Kawasaki, International ius cogens in the Law of State Responsibility, ,,International Law" 2007, no. 1, s. 6.
 • K. Kawasaki, A Brief Note on the Legal Effects of ius cogens in International Law, ,,Hitotsubashi Journal of Law and Politics" 2006, vol. 36, s. 27;
 • C. Mik, Ius cogens we współczesnym prawie międzynarodowym, [w:] Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego, red. A. Wnukiewicz-Kozłowska, Wrocław 2011, s. 179.
 • M. Ragazzi, The Concept of International Obligations erga omnes, Oxford 1997, s. 51.
 • L. Alexidze, Legal Nature of ius cogens in Contemporary International Law, ,,Recueil des Cours" 1981-III, vol. 172, s. 256-258;
 • A. L. Paulus, Ius cogens in a Time of Hegemony and Fragmentation. An Attempt at a Reappraisal, ,,Nordic Journal of International Law" 2005, vol. 74, s. 303;
 • J. Crawford, The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries, Cambridge 2003, s. 246-247;
 • R. Kwiecień, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego. Problemy wybrane, Warszawa 2011, s. 170;
 • J. A. C. Salcedo, Reflections on the Existence of Hierarchy of Norma in International Law, ,,European Journal of International Law" 1997, vol. 8, no 4, s. 589-590.
 • M. Byers, Conceptualising the Relationship between Ius Cogens and Erga Omnes Rules, "Nordic Journal of International Law" 1997, vol. 66, no 2, s. 211, 230;
 • M. Spinedi, The Concept of International Crimes of State and Related Concepts, [w:] International Crimes of State. A Critical Analysis on the ILC` s Draft Article 19 on State Responsibility, eds. H. H. Weiler, A. Cassese, M. Spinedi, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1989, s. 136.
 • G. Gaja, Obligation erga omnes, International Crimes and ius cogens: A Tentative Analysis of Three Related Concepts, [w:] International Crimes of State. A Critical Analysis on the ILC` s Draft Article 19 on State Responsibility, eds. H. H. Weiler, A. Cassese, M. Spinedi, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1989, s. 152.
 • S. Rosenne, Some Reflections erga omnes, [w:] Legal Visions of the 21st Century: Essays in Honour of Judge Christopher Weeramantry, ed. A. Anghie, G. Sturgess, The Hague-London-Boston 1998, s. 510.
 • J. Crawford, Responsibility for Breaches of Communitarian Norms: an Appraisal of Article 48 of the ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, [w:] From Bilateralism to Community Interest - Essays in Honour of Bruno Simma, eds. U. Fastenrath, R. Geiger, D. E. Khan, A. Paulus, S. von Schorlemer, Ch. Vedder, Oxford 2011, s. 239.
 • E. J. de Aréchaga, International Law in the Past Third of a Century, "Recueil des Cours" 1978-I, s. 273-275;
 • D. Bodansky i R. Crook, Symposium: The ILC`s State Responsibility Articles. Introduction and Overview, "American Journal of International Law" 2002, vol. 96, no 4, s. 784-785;
 • D.W. Bowett, Crimes of State and the 1996 Report of the International Law Commission on State Responsibility, "European Journal of International Law" 1998, vol. 9, no 1, s. 163-174;
 • P. M. Dupuy, The International Law of State Responsibility: Revolution or Evolution?, "Michigan Journal of International Law" 1989, vol. 11, no 1, s. 107-109;
 • P. M. Dupuy, A General Stocktaking of the Connection between the Multilateral Dimension of Obligations and Codification of the Law of Responsibility, "European Journal of International Law" 2002, vol. 13, no 5, s. 1053-1081;
 • G. Gilbert, The Criminal Responsibility of States, "International and Comparative Law Quarterly" 1990, vol. 39, issue II, s. 343-369;
 • N. H. B. Jørgensen, The Responsibility of States for Internationally Crimes, Oxford 2003; T. Meron, Is International Law Moving towards Criminalization?, "European Journal of International Law" 1998, vol. 9, no 1, s. 18-32;
 • G. Nolte, From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago: The Classical International Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-state Relations, "European Journal of International Law" 2002, vol. 13, no 5, s. 1095-1098;
 • A. Pellet, Can a State Commit a Crime? Definitely, Yes! "European Journal of International Law" 1999, vol. 10, no 2, s. 425-434;
 • A. Pellet, The New Draft Articles of the International Law Commission on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: A Requiem for States Crime?, "Netherlands Yearbook of International Law" 2001, vol. 32, s. 56-79;
 • P. S. Rao, Comments on Article 19 of the Draft Articles on State Responsibility Adopted by the International Law Commission, "Indian Journal of International Law" 1997, vol. 37, no 4, s. 673-676;
 • G. Abi-Saab, The Uses of Article 19, "European Journal of International Law" 1999, vol. 10, no 2, s. 339-351;
 • L. A. Sicilianos, The Classification of Obligations and the Multilateral Dimension of the Relations of International Responsibility, "European Journal of International Law" 2002, vol. 13, no 5, s. 1127-1131;
 • M. Spinedi, From One Codification to Another: Bilateralism and Multilateralism in the Genesis of the Codification of the Law of Treaties and the Law of State Responsibility, "European Journal of International Law" 2002 , vol. 13, no 5, s. 1115-1125;
 • P. Weil, Towards Relative Normativity in International Law?, "American Journal of International Law" 1983, vol. 77, no 3, s. 423-430;
 • H. H. Weiler, A. Cassese, M. Spinedi (eds), op. cit.; C. Tomuschat, International Law: Ensuring the Survival of Mankind on the Eve of a New Century, "Recueil des Cours" 1999, vol. 281, s. 84-85, 289-291;
 • V. Vadaplas, Codification of the Law of International Responsibility by the International Law Commission: Breach of International Law and its Consequences, "Polish Yearbook of International Law" 1997-1998, vol. 23, s. 44-49;
 • M. Weisburd, International Crimes of States: The Decay of an Idea, "Polish Yearbook of International Law" 1997-1998, vol. 23, s. 51- 67;
 • E. Wyler, From 'State Crime' to Responsibility for 'Serious Breaches of Obligations under Peremptory Norms of General International Law', "European Journal of International Law" 2002, vol. 13, no 5, s. 1147-1160.
 • J. Crawford, Multilateral Rights and Obligations in International Law, ,,Recueil des Cours" 2006, vol. 319, s. 415.
 • M. Cherif Bassiouni, International Crimes: Ius Cogens and Obligatio Erga Omnes, ,,Law and Contemporary Problems" 1996, vol. 59, no 4, s. 73; tekst dostępny na stronie internetowej http://www.law.duke.edu/journals/lcp/
 • A. Gattini, A Return Ticket to 'Communitarism', Please, "European Journal of International Law 2002, vol. 13, no 5, s. 1184;
 • S. Rosenne, The Perplexities of Modern International Law. "Recueil des Cours" 2001, vol. 291, s. 404.
 • K. Randall, Universal Jurisdiction under International Law, "Texas Law Review" 1988, vol. 66, no 4, s. 830.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171379135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.