PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 3-4 (62-63) | 137--156
Tytuł artykułu

Ekonomia a przełom cywilizacyjny

Warianty tytułu
Economics and the Civilization Breakthrough
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy kierunków zmian we współczesnej ekonomii oraz nowych jej nurtów badawczych i ich przystawalności do zmieniającego się paradygmatu cywilizacyjnego. Przedstawiane są dysfunkcje głównego nurtu ekonomii. Na tym tle formułowana jest opinia, że przyczyny tego mają głębsze, niezależne od obecnego kryzysu podłoże, związane z dokonującym się obecnie globalnym przełomem cywilizacyjnym i stanem "naruszonej równowagi". Głębokość i rozległość związanych z tym przemian gospodarczych uprawdopodabnia hipotezę o nieuchronności zmian paradygmatu ekonomii.(abstrakt oryginalny)
EN
The article touches the problem of the directions of changes in the contemporary economics and its new investigation trends, as well as its coherence with the changing civilization paradigm. The malfunctions of the mainstream of the economics are presented. Basing on that an opinion is expressed that the reasons of the malfunctions have deeper roots (independent from the current economic crisis) and are connected with the currently befalling global civilization breakthrough and the state of "affected equilibrium". The depth and breadth of the economic changes related to that make the hypothesis of the inevitability of change of the economics' paradigm more probable.(original abstract)
Rocznik
Strony
137--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Szkoła Główna Handlowa
Bibliografia
 • Akerlof G.A., Shiller R.J. [2009], Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University Press, New Jersey.
 • Bałtowski M. [2009], Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza, rozwój, upadek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bard A. [2006], Netokracja i konsumtariat, czyli nowy podział społeczny w epoce Internetu, http://www.teberia.pl/news.php?id=5250
 • Bard A., Söderqvist J. [2006], NETOKRACJA: Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Beck U. [2002], Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Bieńkowski W., Radło M.J. [2006], Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Bofinger P. [2008], Czeka nas epokowa zmiana, "Tygodnik Forum", nr 41.
 • Bogle J.C. [2009], Enough. True Measures of Money, Business, and Life, Wiley, USA.
 • Czym jest, a czym nie jest "społeczna gospodarka rynkowa". Meandry interpretacyjne [2007], Rozmowa E. Mączyńskiej i P. Pysza z dr. Horstem Friedrichem Wünsche - dyrektorem zarządzającym Fundacji im. Ludwiga Erharda, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 5.
 • Diamond J. [2007], Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało, Prószyński i S-ka, Warszawa (wersja oryginalna: Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, Viking Books, New York 2005).
 • Ekonomia niepewności [2008], Z Romanem Frydmanem o tym, dlaczego ekonomiści wciąż się mylą, rozmawia Jacek Żakowski, "Polityka. Niezbędnik Inteligenta". Wydanie 14, nr 10(2644) z 08.03.2008.
 • Erhard. L. [2000], Wohlstand für Alle, Econ Verlag, Muenchen (wyd. I, Econ Verlag, Duesseldorf 1957).
 • Eucken W. [1989], Die Grundlagen der Nationalökonomie, 9. Auflage, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris-Tokyo-Hong Kong.
 • Failures at the top [2007], "The Economist", May 3rd.
 • Frydman R., Goldberg M.D. [2007], Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk, Princeton University Press, New Jersey.
 • Galbraith J.K. [1992], Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa.
 • Galbraith J.K. [2005], Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes, Warszawa.
 • Gomułka S. [2009], Krugman, diagnozując przyczyny kryzysu, pomija znaczące zjawiska, "Obserwator Finansowy", 24 listopada 2009, http://www.obserwatorfinansowy. pl/2009/10/15/wywiad-z-prof-gomolka/?k=debata
 • Hampden-Turner C., Trompenaars A. [1998], Siedem kultur kapitalizmu, ABC, Warszawa.
 • Hardin G. [1968], The Tragedy of the Commons, "Science", No. 162.
 • Hazlitt H. [1993], Ekonomia w jednej lekcji, Wydawnictwo Znak-Signum, Kraków.
 • Häntzschel J. [2008], Nie jesteśmy centrum wszechświata, Stany Zjednoczone budzą się z rojeń o własnej wielkości i wszędzie czyhających wrogach i przeżywają szok, "Tygodnik Forum" z 21 lipca 2008, nr 30.
 • Hungtington S.P. [2004], Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wyd. Literackie Muza, Warszawa.
 • Intelligent design. A Theory of an Intelligently Guided Invisible Hand Wins the Nobel Prize [2007], "The Economist" z 18 października 2007.
 • John Cochrane's Response to Paul Krugman [2009], Full Text Friday ~ September 11th, 2009 in Economics http://modeledbehavior.com/2009/09/11/john-cochraneresponds- to-paul-krugman-full-text/
 • Kleer J. [2006], Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne, Warszawa.
 • Kołodko G.W. [2008], Wędrujący świat, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Koniec kapitalizmu? Bzdura? [2009], Rozmowa z R. Gwiazdowskim, "Gazeta Bankowa", nr 5 (1057).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U., Nr 78, poz. 483.
 • Kowalik T. [2002], Społeczna gospodarka rynkowa - dekoracja czy program działania?, Referat na konferencję RN ZK PTE, 7 marca 2002 r.
 • Krugman P. [2008], The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W.W. Norton & Co Inc.
 • Krugman P. [2009a], How Did Economists Get It So Wrong, "New York Times", September 2nd.
 • Krugman P. [2009b], It's the Stupidity Economy, November 13th, http://krugman.blogs. nytimes.com/
 • Leith W. [2008], Still Looking for a Free Lunch, "The Guardian", Saturday 27, December.
 • Lucas R. [2009], Robert Lucas on Economics, "The Economist", August 6th 2009.
 • Mączyńska E. [2006] Społeczna gospodarka rynkowa a anglo-amerykański model gospodarczy. Kontrowersje i nieporozumienia (w:) W. Bieńkowski, M.J. Radło (red.), Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Mączyńska E., Pysz P. (red.) [2003] Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, PTE, Warszawa.
 • Mączyńska E. [2008a], Ład gospodarczy. Bariery i dylematy, (w:) E. Mączyńska, Z. Sadowski, O kształtowaniu ładu gospodarczego, PTE, Warszawa.
 • Mączyńska E. [2008b], Ład gospodarczy. Pochwała "ordo" (w:) W. Jarmołowicz, M. Ratajczak (red.), Liberalizm we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Mączyńska E. [2003], Słabnące tempo wzrostu w gospodarce światowej - sympozjum Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, "Ekonomista", nr 5.
 • Nauka przetrwania. Prof. Jeffrey Sachs, ekonomista, o niesprawiedliwych społeczeństwach [2009], Wywiad J. Żakowskiego, "Polityka", 10.01.2009.
 • Netokracja i konsumtariat, czyli nowy podział społeczny w epoce Internetu [2006], http:// www.teberia.pl/news.php?id=5250
 • Nie jesteśmy centrum wszechświata, Stany Zjednoczone budzą się z rojeń o własnej wielkości i wszędzie czyhających wrogach i przeżywają szok [2008], "Tygodnik Forum" z 21 lipca 2008, nr 30.
 • Ostrom E. [2005], Understanding Institutional Diversity. Princeton, Oxford.
 • Pysz P. [2007], Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej Waltera Euckena, "Ekonomista", nr 3.
 • Pysz P. [2008], Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rottwilm Ch., Samuelson P.A. [2008], Der Generalist mit dem Wasserhund, "Der Spiegel", 29 lipca 2008 r.
 • Rozmowa Jacka Żakowskiego z Robertem J. Shillerem [2009], "Niezbędnik Inteligenta", "Polityka", 5 lipca 2009.
 • Sachs J. [2009], Ekonomista, o niesprawiedliwych społeczeństwach, Wywiad J. Żakowskiego, "Polityka", 10.01.2009.
 • Sachs J. [2006], Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sadowski Z. [2003], O ustroju społeczno-gospodarczym (w:) J. Mujżel, B. Fiedor, S. Owsiak, E. Mączyńska, Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm?, Raport nr 22, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Warszawa.
 • Sadowski Z. [2007], Otwarcie dla nowoczesnej teorii ekonomii (w:) Przełomowy rok 1956 a współczesność, PTE, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. [2003], Kapitalizm socjalizm demokracja, PWN, Warszawa 1995.
 • Skidelsky R. [2009], Keynes versus the Classics: Round 2, Robert Skidelsky's official website, October 13th, 2009.
 • Spowiedź monetarysty (wywiad z M. Friedmanem) [2003], "Forum" 30.06.2003.
 • Staniszkis [2003], Władza globalizacji, Scholar, Warszawa.
 • Steingart G. [2008], Plajta ostatniej utopii, "Tygodnik Forum", nr 41.
 • Stiglitz J.E. [2006], Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P. [2009], Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, wrzesień, http://www.stiglitz-senfitoussi.fr Streit M.E. (red.) [1995], Freiburger Beiträge zur Ordnungsökonomik, Tübingen.
 • Streit M.E., Wolfgang K. [1995], Das institutionelle Fundament von Freiheit und Wohlstand - Lektionen der "Freiburger Schule" (w:) M.E. Streit (red.), Freiburger Beiträge zur Ordnungsökonomik, Tübingen.
 • Sztompka P. [2000], Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Sztompka P. [2007], Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 • Szulc M. [2002], "Dwa światy" Ryszard Kapuściński, Raport o społeczeństwie, 11 kwietnia 2002, http://www.reporter.edu.pl/raport_o_spoleczenstwie/raport_nadawca/dwa _swiaty_ryszard_kapuscinski
 • Tapscott D., Williams A. [2008], Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Thurow L.C. [1999], Przyszłość kapitalizmu: Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Toffler A., Toffler H. [1996], Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Toffler A. [1998], Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Toffler A. [2003], Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc progu XXI stulecia, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy [2004], Dz. Urz. UE, C 310, t. 47, 16 grudnia 2004 r.
 • Traktat z Lizbony zmieniający traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. Zmiany wprowadzone do traktatu o unii europejskiej i traktatu ustanawiającego wspólnotę europejską [2007], Dz. Urz. UE, C 306, t. 50, 17 grudnia 2007 r., art. 2 ust. 3.
 • Wallerstein I. [2008], Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku", seria "Teorie Oporu", Oficyna Wydawnicza Bractwa Trójka, Poznań.
 • Wallerstein I. [2004], Koniec świata jaki znamy, Scholar, Warszawa.
 • Weron A., Ilya Prigogine (25.01.1917-28.05.2003), http://pryzmat.pwr.wroc.pl/ Pryzmat_167/Pryzmat167.pdf
 • What Went Wrong with Economics. And how the Discipline Should Change to Avoid the Mistakes of the Past [2009], "The Economist", July 16th 2009.
 • Wierzbicki A.P., Nowa Futurologia, http://www.pte.pl/pliki/2/11/Nowa_Futurologia.pdf
 • Wilczyński W. [2008], Misja polskiej ekonomii, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 11.
 • Wilczyński W. [2005], Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Wojtyna A. [2008], Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, "Ekonomista", nr 1.
 • Wolff M. [2008], Wenn der Markt versagt, "Financial Times Deutschland", 10.01.2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171379347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.