PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 371 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski | 383--411
Tytuł artykułu

Koszt kapitału, płynność i ryzyko - analiza sektorowa na rynku amerykańskim

Warianty tytułu
Cost of capital, Liquidity and Risk - Sectoral Analysis on the American Capital Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koszt kapitału jest funkcją ryzyka. W praktyce stosowane są różne metody szacowania kosztu kapitału własnego. W artykule dokonano próby oceny zbieżności wyników uzyskiwanych za pomocą najważniejszych metod szacowania kosztu kapitału własnego, wykorzystując w tym celu dane z 62 sektorów gospodarki amerykańskiej obejmujące 4193 spółki publiczne. Zbadano również współzależności pomiędzy kosztem kapitału a płynnością finansową i ryzykiem. Najważniejszym wynikiem analizy jest wykazany prawie zupełny brak korelacji pomiędzy kosztem kapitału własnego obliczanego z wykorzystaniem CAPM, CAPM+ SP i 3-Factor FF a kosztem kapitału własnego wyznaczanym za pomocą jednofazowego modelu DCF. Badanie wykazało występowanie istotnej zależności dodatniej pomiędzy aktualnie wyznaczanym wskaźnikiem płynności bieżącej a średnim ważonym kosztem kapitału, w którym koszt kapitału własnego oszacowano metodą CAPM z uwzględnieniem premii z tytułu wielkości. Potwierdzono również występowanie zależności pomiędzy ryzykiem sektorowym (mierzonym zdelewarowanym indeksem Beta) a płynnością (mierzoną wskaźnikiem płynności bieżącej).(abstrakt oryginalny)
EN
The cost of capital is a function of risk. In practice various methods of estimating the cost of equity can be applied. In the paper we make an attempt to evaluate a convergence of cost of capital estimation results. We apply the most important methods of estimating the cost of equity - all estimations derived from the American capital market comprising of 62 sectors representing 4193 public companies. Additionally, we examine relationships between the cost of capital vs. financial liquidity and risk. The most important outcome of the research is the lack of relationship between the cost of capital estimated using CAPM, CAPM-SP, 3-Factor FF models on one hand, and the 1-Phase DCF model on the other. This research shows that there is a significant positive relationship between current liquidity ratio and WACC which is estimated using the CAPM-SP model. We confirm the existence of a relationship between sectoral risk (measured by the deleveraged Beta coefficient) and liquidity.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 2012 North American Industry Classification System, 2012, United States Census Bureau, Decem- ber 18.
 • Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A., 2005, Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, Rachunkowość, nr 3.
 • Dudycz T., Skoczylas W., 2007, Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębiorstwa, Rachunkowość, nr 7.
 • EconStats.com (2.09.2013).
 • Firer C., 1993/94, The P/E Ratio and the Cost of Equity Capital, Investment Analysts Journal, no. 38.
 • Global Finance, www.gfmag.com (2.09.2013).
 • Ibbotson Cost of Capital 2013 Yearbook. Data through March 2013, 2013, Morningstar, Inc., Chicago.
 • Koo R., 2012, The World in Balance Sheet Recession: What Post-2008 West Can Learn from Japan 1990-2005, Tokyo, Nomura Research Institute, April.
 • Sektorowe wskaźniki finansowe opracowane przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP we współpracy z Wywiadownią Gospodarczą InfoCredit, 2013, http://rachunkowosc.com.pl/c/Artykuly,Wskazniki_sektorowe (4.09.2013).
 • Słoński T., 2012, Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szyszka A., 2009, Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Tarczyńska-Łuniewska M., 2013, Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych), Zapol, Szczecin.
 • Tucker J., 2013, How to Set the Hurdle Rate for Capital Investments, QFinance, www.qfinance.com/mergers-and-acquisitions-best-practice/how-to-set-the-hurdle-rate-for-capital-investments?page=2 (4.09.2013).
 • World Federation of Exchanges, www.world-exchanges.org (9.09.2013).
 • Zarzecki D., 2007, Użyteczność wskaźnika cena/przychody w wycenie przedsiębiorstw, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin.
 • Zarzecki D., 2004, Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstw, [w:] Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, red. D. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Zarzecki D., 2013, Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171379493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.