PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 146 Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny | 53--64
Tytuł artykułu

Rodzina polska między ułomną sferą publiczną a presją uwarunkowań modernizacyjnych

Warianty tytułu
Polish Family between Imperfect Public Sector and Pressure Put by Modernisation Factors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W społeczeństwie postindustrialnym sytuacja i tożsamość jednostki określana jest przez uczestnictwo na rynku pracy, wykonywany zawód i sytuację rodzinną stabilizującą człowieka wewnętrznie i społecznie. Zmienność i pluralizacja systemu niepełnego zatrudnienia jawi się jako nieznane i nowe doświadczenie społeczne osłabiające i/lub zagrażające stabilności materialnej rodziny. W "społeczeństwie ryzyka" następuje generalizacja niepewności zatrudnienia, bezrobocia i form niepełnego zatrudnienia, w zmiennym wymiarze czasu pracy czy pracy na odległość i pracy wykonywanej w domu, które to tendencje zagrażają rodzinie, ale też stwarzają warunki, szczególnie młodym rodzinom, do godzenia pracy zawodowej i pracy w gospodarstwie domowym. (abstrakt oryginalny)
EN
1. In a post-industrial society the situation and identity of an individual are specified by the individual's participation in the labour market, his or her profession and family situation giving a human being social stabilization and inner harmony. 2. Changeability and pluralisation of the part-time employment system appears to be an unknown and new social experience endangering and/or weakening the financial stabilization of a family.3. In a "risk society" instability of employment, unemployment, and forms of part-time employment in variable working time, telecommuting and working from home spreads across the society and these tendencies endanger a family but still provide conditions especially for young parents, to combine professional work with housework. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Dybel P., Wróbel Sz., Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, IFiS PAN, Warszawa 2008.
 • Europie grozi katastrofa demograficzna?, http://wiadomości.wp.pl/html [data dostępu: 10.05.2008; 10.05.2008].
 • Firlit-Fesnak G., Wnioski z badań i postulaty, [w:] G. Firlit-Fesnak, (red.), Wykształcenie i kwalifikacje kobiet a ich sytuacja na rynku pracy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.
 • Golinowska S., Wykuwanie Europejskiego Modelu Społecznego, [w:] B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek (red.), Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze, IPiSS, AE w Katowicach, Warszawa-Katowice 2010.
 • Kobiety chcą, by mężczyźni myśleli tak jak one, rozmowa z A. Tease'em, współautorem książki "Dlaczego mężczyźni pragną seksu, a kobiety potrzebują miłości", "Wprost" z 7 lutego 2010.
 • Małżeństwo poza szablonem, rozmowa z Bogdanem de Barbaro, psychoterapeutą, "Tygodnik Powszechny" z 14 marca 2010.
 • Palska H., Między etosem inteligenckim a etosem klasy średniej? Styl życia i system wartości polskiej warstwy wykształconej w okresie transformacji systemowej, [w:] H. Domański (red.), Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, IFiS PAN, Warszawa 2008.
 • Polacy pracują jak Japończycy, http://wiadomości.wp.pl/kat,1329 [data dostępu: 10.03.2010].
 • Polkowska D., Bariery w dostępie kobiet do rynku pracy a kontrakt płci, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, R. LXIX, zeszyt 1.
 • Polska to nie jest kraj dla starych kobiet, http://wiadomości.wp.pl/kat, 98594,title [data dostępu: 23.03.2009].
 • Prusak J., ks., "Ślub kościelny" to za mało, "Tygodnik Powszechny" z 14 marca 2010.
 • Puzyna-Krupska J. w rozmowie z D. Wilczakiem, Biedne, bo polskie, "Newsweek" z 7 lutego 2010.
 • Świadczenia rodzinne dla wszystkich, http://wiadomości.wp.pl,1342 [data dostępu: 11.12.2009; 25.05.2009].
 • Wspólne marnowanie czasu, rozmowa A. Sporniaka z Z. Nosowskim, socjologiem i teologiem, "Tygodnik Powszechny" z 14 marca 2010.
 • Za zmianę zapłaci ministerstwo, http:// wiadomości.wp.pl/kat,1355,title [data dostępu: 08.03.2010].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171379521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.