PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 4(17) | 152--170
Tytuł artykułu

Prawo do sądu administracyjnego w sprawach z zakresu prawa pracy - zagadnienia wybrane

Autorzy
Warianty tytułu
Right to Administrative Court in Cases from the Scope of Employment Law - Chosen Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podejmując problematykę prawa do sądu nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jego treść nasycona jest pierwiastkiem prawnonaturalnym. Jest ono już tak silnie odciśnięte w kulturze prawnej państw współczesnych, że właściwie nie można wyobrazić sobie, by mogły one funkcjonować z jego pominięciem, wszelkie zaś deklaracje normatywne w tym zakresie - tj. jednoznacznie wyartykułowane wypowiedzi prawodawcze konstytuujące prawo do sądu - zdają się mieć charakter wyłącznie afirmatywny a nie kreujący. Nie oznacza to jednak, że każde działanie legislacyjne w tym przedmiocie należy oceniać jako zbędne. Niewątpliwie prawo do sądu zostało pomyślane jako prawo uniwersalne i powszechne, rolą zaś ustawodawcy jest dbać o to, by spod jego zakresu nie umknął żaden obszar, w którym jednostka pozbawiona byłaby ochrony. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że sytuacje i stosunki, w jakie uwikłane będą podmioty prawa mogą mieć - i co do zasad będą mieć - bardzo zróżnicowany charakter, a co za tym idzie ich prawne zakotwiczenie może sięgać zarówno do prawa cywilnego, karnego jak i administracyjnego. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
152--170
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Bibliografia
 • Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 11.
 • P. Hoffmański, Prawo do sądu w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw człowieka, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, pod red. L. Wiśniewskiego, Warszawa 1997, s. 203.
 • J. Filipek, Założenia strukturalne postępowania sądowo-administracyjnego, Krakowskie Studia Prawnicze 1984, Rok XVII, s. 44 i 45.
 • T. Zieliński, Sądowa kontrola decyzji administracyjnych w sprawach zatrudnienia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1981, nr 4, s. 2.
 • T. Zieliński w: Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego, Warszawa 1977, s. 254.
 • L. Garlicki, Prawo do sądu, [w:] Prawa człowieka, model prawny, pod red. R. Wieruszewskiego, Ossolineum 1991, s. 544.
 • L. Wiśniewski w: Gwarancja praw i wolności człowieka i obywatela w przyszłej konstytucji, [w:] Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w nowej polskiej konstytucji, Poznań 1990, s. 81-96.
 • F. E. Schnapp, Rozważania nad konstytucyjną zasadą państwa prawa, [w:] Administracja publiczna w państwie prawa. Księga jubileuszowa dla prof. J. Jendrośki, Wrocław 1999, s. 340.
 • Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo i Prawo 1997, nr 11-12, s. 93-97.
 • M. Bogusz, Granice przedmiotowe prawa do sądu w sprawach z zakresu administracji publicznej, Gdańskie Studia Prawnicze 2005, t. XIII, s. 356-364.
 • R. Hauser, Konstytucyjny model sądownictwa administracyjnego, [w:] Polski model sądownictwa administracyjnego, pod red. J. Stelmasiaka, J. Niczyporuka, S. Fundowicza, Lublin 2003, s. 144.
 • A. Wasilewski, Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Państwo i Prawo 1998, nr 7, s. 11.
 • R. Hauser, Przekształcenia modelu polskiego sądownictwa administracyjnego, Forum Iuridicum 2002, nr 1, s. 97 i 98.
 • R. Hauser, A. Kabat, Właściwość sądów administracyjnych, Ruch Praw-niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004, Rok LXVI, z. 2, s. 25.
 • D. R. Kijowski w: Wymiar sprawiedliwości w sprawach administracyjnych a sądowa kontrola administracji, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. J. Filipka, Kraków 2001, s. 331-336.
 • B. Adamiak, Rozgraniczenie właściwości sądów w polskim systemie prawnym, [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem praw i wolności obywatelskich 1980-2005, Warszawa 2005, s. 9.
 • W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1996, s. 23.
 • T. Woś, [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Po-stępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 2004, s. 27 i 28.
 • J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 38 i 39.
 • E. Ochendowski, [w:] M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2007, s. 49-51.
 • J. Zimmermann, Prawo do sądu w prawie administracyjnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, rok LXVIII, z. 2, s. 308 i 309, 320.
 • W. Sanetra, Prawo pracy, Białystok 1994, s. 28, 54.
 • S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Poznań 1946, s. 88 i n.; M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1956, s. 293 i n.
 • M. Zdyb, Służba publiczna, [w:] Prawo i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin prof. W. Łączkowskiego, Lublin 2003, s. 349-375.
 • Z. Sypniewski, Nawiązanie i zmiany stosunku pracy na pod-stawie mianowania, Warszawa - Poznań 1976, s. 10.
 • T. Kuczyński, Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Wrocław 2000, s. 18 i 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171379795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.