PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 115 Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy | 47--54
Tytuł artykułu

Orientacja dyrektora szkoły na przywództwo w gospodarce opartej na wiedzy

Warianty tytułu
Orientation of Headmaster on Leadership in the Knowledge-Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W gospodarce opartej na wiedzy szczególnie ważne są działania związane ze sferą edukacji, która jest jednym z jej filarów. Ważną zaś funkcję ma dyrektor w zarządzaniu szkołą, którego rola wymaga obecnie nowego spojrzenia. Rola ta współcześnie identyfikowana jest przede wszystkim z rolą menedżera, jednak wyzwania współczesności sprawiają, że zaczyna ona być identyfikowana z rolą przywódcy. Celem artykułu jest wskazanie, iż dyrektor szkoły, aby osiągnąć sukces w otoczeniu i przewagę konkurencyjną wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, powinien nie tylko odgrywać swoją rolę w sposób menedżerski, ale przede wszystkim ukierunkować swoje rzeczywiste działania w organizacji, jaką jest szkoła, na zachowania przywódcze.(abstrakt oryginalny)
EN
In the knowledge-based economy activities related to the sphere of education, being one of its pillars, are particularly important. A headmaster plays an important role (which nowadays requires a new look) in school management. Nowadays this role is identified first of all with the manager's role. However, the challenges of present time cause that the role starts to be identified with the role of a leader. The aim of the article is to show that to achieve success in the environment and competitive advantage towards the challenges of knowledge-based economy the headmaster should not only perform the role in a managerial way, but first of all to focus his real activities in the organization, which is the school, on the leadership behaviour.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Austen-Tynda A., Przywództwo jako czynnik determinujący rozwój współczesnej organizacji publicznej, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 • Bezzina Ch., Michalak J., Authentic Educational Leadership the Challenges Ahead, Wydawnictwo Uni- wersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 • Collins J., Good to great, Russel Sage, New York 2001.
 • Dąbek M., Menedżerowie okresu transformacji: problemy, potencjał, rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Fullan M., Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Goriszowski W., Założenia menedżeryzmu w oświacie w XXI wieku, [w:] E. Bojar (red.), Menedżer XXI wieku w warunkach zaostrzającej się konkurencji. Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w warunkach zaostrzającej się konkurencji, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, TNiK Oddział w Lublinie, Lublin 2005.
 • Lewis P., Murphy R., New directions in school leadership, "School Leadership and Management" 2008, vol. 28, no. 2, April 2008.
 • Michalak J., Istota i modele przywództwa szkolnego, [w:] J. Michalak (red.), Przywództwo w szkole, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007a.
 • Michalak J., Doskonalenie pracy szkół funkcjonujących na obszarach zaniedbanych. Rola przywództwa, [w:] J. Michalak (red.), Przywództwo w szkole, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007b.
 • Michalak J., Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków, rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007c.
 • Ofsted, Leadership and management: What inspections tell us, Office for Standards In Education, London 2003.
 • Piwowar-Sulej K., Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Tjeldvoll A., Welle-Strand A., A Report on the HEAD-Ache in Norway, "European Education" 2009, vol. 41, no.3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171380301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.