PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 51--65
Tytuł artykułu

Social and Cultural Determinants of Entrepreneurship Development in Rural Areas in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Społeczne i kulturowe determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedsiębiorczość jest jednym z najważniejszych czynników sukcesu ekonomicznego w warunkach gospodarki rynkowej. Celem artykułu jest wyjaśnienie społecznego i kulturowego kontekstu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce. System wartości, moralność, postawy i wpływ społeczny mogą stymulować lub ograniczać wiejską przedsiębiorczość. W celu zweryfikowania powyższej tezy, autorka koncentruje się na analizie systemu komunistycznego, który zniszczył etos pracy, niezależność i aktywność polskich rolników. Proces transformacji polskiej wsi po 1989 r. tłumaczy rezygnację i pasywność dominujące wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Badania socjologiczne pokazują, że niewielki procent mieszkańców wsi próbuje aktywnie wpływać na swój los i ekonomiczną pozycję. Większość z ich wybiera strategie "przetrwania" lub "zaciskania pasa". Wiejska przedsiębiorczość w Polsce jest silnie uzależniona od stanu więzi rodzinnych i przyjacielskich oraz od chłopskiej tradycji pracy w gospodarstwie. Analiza dotyczy specyfiki przedsiębiorczości wiejskiej, która ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale również społeczny. Artykuł oparty jest na literaturze przedmiotu, wynikach badań statystycznych, sondażach opinii publicznej oraz studiach empirycznych wiejskich społeczności w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Entrepreneurship is one of the most important factors of economic success in the terms of the market economy. The paper attempts to explore social and cultural context of entrepreneurship development in polish rural areas. System of values, morality, attitudes and social influence can stimulate or limit rural entrepreneurship. To examine this issue the author concentrates on the communist system, which destroyed the ethos of work, independence and activity of Polish farmers. Looking at the transformation process after 1989 in Poland in rural areas, the author explores that resignation and passivity predominated among rural people. Current sociological research presents that a small percentage of rural residents is trying to actively influence their fate and economic position. They select life strategies of "waiting out" or "belt-tightening" much more frequently. Rural entrepreneurship in Poland is strongly supported by family and neighbourhood relationships and the peasant tradition of "working in private farm" learned from many years of ownership and farm management. The analysis concerns the peculiarity of rural entrepreneurship having not only economic, but also the social dimension. The paper is based on the relevant academic literature, statistics, public opinion research and empirical studies of rural communities in Poland.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • 1. Central Statistical Office (2010) The Statistical Yearbook of the Republic of Poland, Warszawa 2010.
 • 2. Public Opinion Research Centre (2010) Willingness to Cooperate, Research Bulletin, BS/32/2010.
 • 3. Public Opinion Research Centre (2010) Social Trust, Research Bulletin BS/29/2010.
 • 4. Directorate-General for Agriculture and Rural Development (2011) Agriculture in the European Union. Statistical and Economic 2010, Information Publications, Office of the European Union, Luxembourg.
 • 5. Duczkowska-Małysz K. (1993) Entrepreneurship in rural areas. In the direction of multifunctionality of rural areas, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Science, Warszawa.
 • 6. Dziemianowicz W, Mackiewicz M, Malinowska E, Tomalak E. (2000) Entrepreneurship Support by Local Government Polish Foundation for the Promotion and Development of Small and Medium-Sized Enterprises, Warszawa.
 • 7. Eurobarometr (2009) Entrepreneurship Survey of the EU25. Secondary analysis. Poland, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/survey/static2008/poland_static_en.pdf access: 29.05.2012.
 • 8. Fedyszak-Radziejowska B. (2004) Role of Rural Elites in Social Resources Capitalisation, Village and Agriculture, 2.
 • 9. Fukuyama F. (1997) Trust. Social Virtues and Creation of Prosperity, PWN Publishing House, Warszawa.
 • 10. Gąsiorowska-Mącznik E. (2011) Present State and Opportunities for Non- Agricultural Entrepreneurship in the Rural Areas of the Świętokrzyskie Voivodship, Country and Agriculture, 4.
 • 11. Hałasiewicz A., Kaleta A. (2000) Entrepreneurship in rural areas- selected aspects, FAPA, Warszawa.
 • 12. Hausner J. (2008) Social Economy as a Development Category: Social Economy and Development, Malopolska School of Public Administration, Kraków.
 • 13. Herbst J. (2006) Condition of Social Economy in Poland 2006, access:http://www.ekon omiaspoleczna.pl/x/663119 .
 • 14. Howe K.S. (2002) Conceptual Framework of Rural Entrepreneurship. Tips for Poland: Rural Entrepreneurship in Poland and the European Union Countries, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Science, Warszawa.
 • 15. Hunek T. (1993) Macro-economic Conditionings of Small Business Development in Rural Areas: Entrepreneurship in rural areas. In the direction of multifunctionality of rural areas, ed. K. Duczkowska-Małysz, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Science, Warszawa.
 • 16. Jędrysiak T. (2010), Rural Cultural Tourism, Polish Economic Publishing House,Warszawa.
 • 17. Kaleta A. (1997) Mobilisation of the Local Communities Issues: Local Development Issue integration of local development in Conditions Systemic Transformation, ed. W. Maik, Bulletin of Spatial Planning Committee of the PAN, 177, Warszawa.
 • 18. Klimowicz M. (2010), Social Capital. Methodological Issues: Social Capital- Interpretations, Impressions, Operationalisation, ed. M. Klimowicz, W. Bokajło, Ce.De.Wu.pl Expert Publishing House, Warszawa.
 • 19. Kłodziński M. (2010) Micro-Enterprises in Rural Areas, Country and Agriculture, 2.
 • 20. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B. (2002) Rural Entrepreneurship. The Term Understanding. Barriers and Development Possibilities: Rural Entrepreneurship in Poland and the European Union Countries, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Science, Warszawa.
 • 21. Kociszewska I. (2010) The Attempt to Describe the Changes in Rural Areas in the Context of Their Sustainable Development, Village and Agriculture in the Process of Changes, ed. S. Sokołowska, A. Mijal, Opole University Publishing House, Opole.
 • 22. Krzyminiewska G. (2010) Cultural Aspects of Rural Development, Village and Agriculture in the Process of Changes, ed. S. Sokołowska, A. Mijal, Opole University Publishing House, Opole.
 • 23. Michalska S. (2006) Life Strategies of Rural Inhabitants in Difficulties with Aspirations Satisfy: Individual and Social Rural Resources, ed. K. Szafraniec, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Science, Warszawa.
 • 24. Michalewska- Pawlak M. (2010) Importance of the Common Agricultural Policy of the European Union in the European Rural Areas Development 2007-2013, Historical and Political Science Review,1.
 • 25. Miżejewski C. (2010) Why Social Cooperative is worth establishing? access:http://ww w.ekonomiaspoleczna.pl/x/614577 .
 • 26. Nurzyńska I. (2011) Rola instytucji w procesie promowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, Country and Agriculture, 4.
 • 27. OECD Rural Policy Reviews (2006) The New Rural Paradigm. Policies and Governance, Paris.
 • 28. Rymsza M. (2008) Introduction: Looking for strategies of Stimulation a bottom-up development of rural communities, ed. M. Kazimierczak, Institute of Public Affairs, Warszawa.
 • 29. Sobocka-Szczapa H. (2010) Social Economy in Poland, Higher School of Business and Management in Łódź, Łódź.
 • 30. Stern E. (1992) Institutional Structures to Support Rural Enterprise, In: Local Initiatives for Job Creation. Business and Jobs in the Rural World, OECD, Paris.
 • 31. Szafraniec K. (2002) Polish Systemic Remedy, that is, Question about the role of the Country and Farmers Role in the Systemic Transformation Process, Culture and Society, 4.
 • 32. Trusewicz I. (1998) As Mayor Bułhak Eliminated Unemployment, "Rzeczpospolita" of 10 July.
 • 33. Weber M. (1994) Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, Test Publishing House, Lublin.
 • 34. Wesołowska E. (2003) The Psychological Portrait of Polish Entrepreneur, Wyd. Uniwersytetu Warmian-Masurian University Publishing House, Olsztyn.
 • 35. Zaremba W. (2008) Determinants for Entrepreneurship Development in Rural Areas in Marginalisation Risk, Management Problems, 2, Faculty of Management, University of Warsaw.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171380663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.