PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 122 Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami | 437--444
Tytuł artykułu

Kierunki zmian w zakresie kontroli zarządczej i nadzoru

Warianty tytułu
Direction of Changes in the Area of Managerial Control and Supervising
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach istotne zmiany w sferze działalności gospodarczej i budżetowej w wysokim stopniu utrudniają zarządzanie, zwłaszcza dużymi jednostkami. Dotyczy to również kontroli, stanowiącej immanentną funkcję zarządzania. Aby sprostać nowym wyzwaniom i obowiązkom kontrolnym i nadzorczym, wprowadza się w określonych jednostkach, oprócz kontroli wewnętrznej, audyt wewnętrzny i komitety audytu. Zasady ich tworzenia i funkcjonowania przedstawiono w niniejszym artykule.(abstrakt oryginalny)
EN
Significant changes, which occurred in the area of business and budget activities during last tens of years, make management, especially of large entities, more complicated. Similar difficulties concern control, being an inseparable function of management. In order to cope with new challenges and fulfill control and supervising duties, internal audit and audit committees, apart from internal control, are being introduced to particular entities. Rules of creating and functioning internal audit and audit committees are presented in the article.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Dyrektywa 2006/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. UE L 196/87).
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2002.
 • Kiziukiewicz T., Sawicki K., Audyt systemu kontroli wewnętrznej, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2009.
 • Kiziukiewicz T., Rachunkowość w systemie zarządzania, w: Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003.
 • Kostera M.M., Piąta funkcja zarządzania, "Przegląd organizacji" 1990, nr 11.
 • Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 • Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, PIKW, Edukator, Częstochowa 2003.
 • Sawicki K., Winiarska K., Badanie sprawozdań finansowych w warunkach funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej, KIBR, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649).
 • Winiarska K., Zastosowanie ustawy Sarbanes-Oxley (SOX) w audycie wewnętrznym, w: Audyt wewnętrzny w 2007 roku, red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171380929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.