PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 122 Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami | 445--453
Tytuł artykułu

Wybrane instrumenty polityki podatkowej

Warianty tytułu
The Instruments of State Tax Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu omówiono wybrane instrumenty polityki podatkowej, które państwo może wykorzystywać, aby kształtować określone cele społeczno-gospodarcze. Należą do nich np. ulgi inwestycyjne lub przyspieszona amortyzacja, które umożliwiają podatnikom optymalizację obciążeń podatkowych. W artykule przeanalizowano regulacje dotyczące tych zagadnień, ujęte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy podkreślić, że posługując się tego rodzaju instrumentami można ukierunkować wydatki podatników, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, na określone cele inwestycyjne, a nie konsumpcyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses chosen instruments of state tax policy, which the state can use to shape the specific socio-economic objectives. They include for example investment allowances, accelerated amortization, which allow taxpayers to optimize burden of taxation. The article examines legal regulations concerning these issues embodied in the Income Tax Act and the Income and Corporate Taxes Act. It should be noted that using these instruments it is possible to direct expenditures of taxpayers, especially entrepreneurs, to the specific investment objectives rather than consumption.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2009.
 • Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r., Ministerstwo Finansów, Warszawa, lipiec 2009.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2004.
 • Nizioł K., Prawne aspekty polityki podatkowej, Warszawa 2007.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych. Rok 2007. Komentarz, red. J. Marciniuk, Warszawa 2007.
 • Poszwa M., Koszty w rachunku dochodu podatkowego (straty podatkowej), w: Rachunek kosztów w przykładach i zadaniach, red. E. Nowak, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2010.
 • Poszwa M., Strategia podatkowa przedsiębiorstwa, w: Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2008.
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w wprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz.U. nr 110, poz. 1264 z poźn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje (Dz.U. nr 62, poz. 560).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1990 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. nr 112, poz. 1317 z późn. zm.).
 • Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008, nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2007, nr 42, poz. 247 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2009, nr 175, poz. 1361 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. nr 179, poz. 1484 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 238, poz. 2390 z późn. zm.).
 • Wyrok NSA w Łodzi z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. I SA/Łd 235/03, LEX, nr 90 115; zob. też: wyrok NSA w Łodzi z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. I SA/Łd 249/03, LEX, nr 82 483; wyrok NSA w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2004 r., sygn. FSK 362/04, LEX, nr 122 774.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. II FSK 282/07, LEX, nr 369 365.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171380933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.