PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 122 Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami | 476--485
Tytuł artykułu

Rekomendacja T komisji nadzoru finansowego a system rachunkowości zarządczej w bankach

Warianty tytułu
T Recommendation of the Financial Supervision Commission versus the System of the Accounting Management in Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z opublikowaniem Rekomendacji T przez Komisję Nadzoru Finansowego zobowiązano banki do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przeprowadzenie pomiaru ryzyka pochodzącego od detalicznych ekspozycji kredytowych. Działania te winny skupić się na właściwym określeniu zdolności i wiarygodności klientów, a także na metodach analizy ryzyka portfela kredytowego. W artykule omówiono najważniejsze wytyczne Rekomendacji T, odnoszące się do systemu informacyjnego rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika LtV oraz ewidencji wartości zabezpieczeń, wyrażając jednocześnie pogląd na temat konieczności opracowania algorytmów wyceny niektórych zabezpieczeń przyjmowanych przez banki. Zadanie to należy uznać za istotne wobec obowiązku okresowego raportowania o ponoszonym ryzyku.(abstrakt oryginalny)
EN
Following the publication of T Recommendation by the Financial Supervision Commission, banks were obliged to take immediate steps aimed at measuring the risk arising from the retail credit exposures. These activities were to focus on determining the appropriate capacity and reliability of customers, as well as the methods of analyzing the risks of the loan portfolio. The article discusses the main guidelines of the T Recommendation relating to the information system of accounting with a particular emphasis on the LtV ratio and records of the collateral value, while expressing the view of the necessity of developing algorithms for the evaluation of certain collateral accepted by banks. This shall be considered significant in the periodic reporting of risk borne.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Mity związane z Rekomendacją T, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), komunikat, 04.03.2010, http://www.knf.gov.pl.
 • Rekomendacja R Komisji Nadzoru Bankowego dotycząca zasad identyfikacji ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania: odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe, Warszawa 2006, http://www.knf.gov.pl.
 • Rekomendacja S (II) Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, Warszawa 2008, http// www.knf.gov.pl.
 • Rekomendacja T Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, Warszawa 2010, http://www.knf.gov.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz.U. nr 195, poz. 1202).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. nr 235, poz. 1589 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. nr 161, poz. 1002).
 • Sektor bankowy - podstawowe dane 12/2009, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010, http//www. knf.gov.pl.
 • Uchwała nr 380/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie adekwatności kapitałowej banków (Dz. Urz. KNF, nr 8, poz. 34).
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. nr 157, poz. 1119 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
 • Wiszniowski E., Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informacji z systemu rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 • Zombirt J., Nowa Umowa Kapitałowa - ewolucja czy rewolucja, Wydaw. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171380973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.