PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 386 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 27--50
Tytuł artykułu

The Efficiency of Stock Market Indices in Poland - the Empirical Evidence

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efektywność indeksów giełdowych w Polsce - ujęcie empiryczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Investors on the stock market evaluate the performance of their portfolios in terms of the rate of return that is achievable. Furthermore, often the analysis of risk connected with an investment is taken into consideration. The relation between these two categories can serve to assess various assets in the context of efficient portfolios in Markowitz's sense. The more positive this relation is, the more efficient is a portfolio. The article is based on the empirical study of efficiency of stock market indices quoted on the Warsaw Stock Exchange and their development throughout the years of 2008-2013. There are 11 sector indexes, WIG20 and WIG compared to each other in the research. The article focuses on the practical application and description of efficiency measurement methods such as Sharpe Ratio, Jensen Alpha, Treynor Ratio, Information Ratio, and Sortino Ratio. It also discussess values of Pearson's correlation and beta coefficient which is evaluated with the use of linear regression model. The aim of the study is to evaluate the most efficient indexes (treated as potential portfolios and investment objectives) and to compare their efficiency with WIG. This is done by the comparative analysis of the values of selected efficiency measures. Results are presented in the form of ranking. It emphasizes portfolios (indexes) of shares which had the relation of risk and return better than other indices. As a consequence, such an approach helps potential investors in selecting potentially the most efficient sectors and groups of stocks quoted on the market(original abstract)
Inwestorzy na rynku kapitałowym oceniają wyniki portfeli pod względem osiąganej stopy zwrotu. Zazwyczaj analizują również ryzyko związane z daną inwestycją. Relacja między tymi dwiema kategoriami może służyć do oceny różnorodnych aktywów inwestycyjnych w kontekście pojęcia efektywności portfeli według H. Markowitza. Im korzystniejsza jest relacja zysku do ryzyka, tym bardziej efektywny jest portfel. W artykule przeprowadzono badanie empiryczne efektywności indeksów sektorowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i ich kształtowania się w latach 2008-2013. W badaniu porównano 11 indeksów sektorowych, WIG20 i WIG. Głównym zagadnieniem artykułu jest praktyczny opis oraz wykorzystanie miar efektywności portfeli inwestycyjnych, takich jak wskaźnik Sharpe'a, alfa Jensena, wskaźnik Treynora, wskaźnik Sortino oraz Information Ratio. Obliczono również współczynnik korelacji Pearsona oraz współczynnik beta, którego wartość oszacowano na podstawie modelu regresji liniowej. Celem artykułu jest wskazanie najbardziej efektywnych sektorowych indeksów giełdowych (traktowanych jako potencjalne portfele, w które inwestor może zainwestować, odwzorowując skład indeksu) i porównanie ich efektywności z indeksem WIG. Przeprowadzono analizę porównawczą wyselekcjonowanych wskaźników efektywności portfeli. Rezultaty badania zaprezentowano w formie rankingu, na podstawie którego wskazano najbardziej efektywne portfele, mające najkorzystniejszą relację osiągniętej stopy zwrotu i ryzyka. Takie podejście jest pomocne w wyselekcjonowaniu potencjalnie najbardziej efektywnych sektorów i grup akcji spółek notowanych na rynku kapitałowym(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Poznań University of Economics
Bibliografia
 • Bartkowiak M., Janik B., 2013, Analiza porównawcza indeksów akcji spółek społecznie odpowiedzialnych Respect, Ceerius i Vonix, Studia OeconomicaPosnaniensia, vol. 1, no. 9 (258), Poznań.
 • Brigham E.F., Houston J.F., 2004, Fundamentals of Financial Management, tenth edition, THOMSON South-western, Natorp Boulevard.
 • Brealey R.A., Myers S.C., 1999, Podstawy finansów przedsiębiorstw. Tom I and II, PWN, Warszawa.
 • Bojańczyk M., 2013, Od niestabilności do ryzyka -analiza zmienności historycznej indeksów giełdowych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 64_2013/4, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Brzęczek T., 2004, Procedura wyboru portfela akcjizapewniająca kontrolę ryzyka niesystematycznego,Badania Operacyjne i Decyzjenr 3-4> 5-18, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław.
 • Elton E.J., Gruber M.J., 1998, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa.
 • Gajdka J., Schabek T., 2013, Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rynek Energii 3/2013, KAPRINT, Lublin.
 • Guzik B., Jurek W., 2003, Podstawowe metody ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jamróz P., 2013, Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 768, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 63, Szczecin.
 • Jedynak T., 2012, Efektywność strategii inwestycjiw akcje spółekspołecznie odpowiedzialnychna przykładzie Respect Index, Zeszyty Naukowe nr 12, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Jurek-Wasilewska K., 2014, Efektywność inwestowania w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2001-2010, Journal of Finance and Financial Law, 1/2014, Łódź.
 • Kevin S., 2004, Portfolio Management, Prentice-Hall of India Pvt.Ltd, New Delhi.
 • Kruk M., 2013, Ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Nr 96, "Administracja i Zarządzanie", Siedlce.
 • Lee W., 2000, Theory and Methodology of Tactical Asset Allocation, Frank J. Fabozzi Associates, John Wiley & Sons, Inc., New Hope.
 • Markowitz H., 1959, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley & Sons, Inc., Chapman & Hall, Limited, New York, London.
 • Mayo H., 2011, Investments. An introduction, South Western Cengage Learning, The College of New Jersey,Mason.
 • Osińska M., 2006, Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Perez K., Truszkowski, J., 2011 Portfel inwestycyjny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Ridley M., 2004, How to Invest in Hedge Funds, Kogan Page, London.
 • Reilly F.K., Brown K.C., 2001, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem I, II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rynki, Instrumenty i Instytucje finansowe,2008, J. Czekaj (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Rynki, Instrumenty i Instytucje finansowe,2008, J. Czekaj (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Salamaga M., 2013, Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM, [in:] Modelowanie preferencji a ryzyko ‚13, T. Trzaskalik (ed.), Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 113-130, Katowice.
 • Schneider Ch., 2010, How Useful is the Information Ratio to Evaluate the Performance of Portfolio Managers?, DiplomicaVerlag GmbH, Hamburg.
 • Sector indices, 2015, the Warsaw Stock Exchange, http://www.gpw.pl/indeksy_en
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.