PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 386 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 64--77
Tytuł artykułu

Przegląd rozwiązań w zakresie oceny efektywności szkoleń

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Training Effectiveness Assessment - Solutions Review
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena współczesnych rozwiązań, modeli i narzędzi ewaluacji szkoleń pracowniczych. Artykuł zawiera przegląd teorii najpopularniejszych założeń teoretycznych, takich jak modele Kirkpatricka, Hamblina, Phillipsa czy Brinkerhoffera. W publikacji dokonano analizy tych rozwiązań, wskazano na korzyści płynące z ich zastosowania, jak również na ich ograniczenia. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie dotyczące konieczności stosowania różnych rozwiązań oceny efektywności szkoleń. Autor wskazuje na potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań, które umożliwią szybką i precyzyjną ocenę efektywności szkoleń. W publikacji zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu oraz analizy dokumentów dotyczących narzędzi oceny efektywności szkoleń. Zamieszczono w niej też definicje ewaluacji, charakterystykę podstawowych modeli teoretycznych oraz systemowe ujęcie procesu realizacji szkoleń wraz ze wskazaniem na kluczowe wymiary tego procesu(abstrakt oryginalny)
EN
The main idea of the article is to assess contemporary solutions, models and tools for the evaluation of employee training. The article contains an overview of the most popular theoretical effectiveness development assumptions such as Kirkpatrick, Hamblin, Phillips or Brinkerhoffera models. The article analyzes these solutions, also points out the benefits of their use as well as their limitations. The main thesis of the article is the statement about the need to use different solutions to evaluate the effectiveness of training. The author points out the need to develop new solutions in this area, which will allow fast and accurate training effectiveness evaluation. In the following article the method of literature analysis and document analysis are used. The paper contains definitions for the evaluation, the basic characteristics of the theoretical models and a systemic approach of the implementation of training with an indication of the key dimensions of this process(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brinkerhoff, R.O., 2003, The Success Case Method, Berrett-Koehler, San Francisco.
 • Cieśliński W., 2011, Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw. Model platformy treningu procesowego, Wyd. UE, Wrocław.
 • Cronbach J.L., 1980, Toward reform of program evaluation, Jossey-Bass Publishers, Uniwersytet Kalifornijski.
 • Depa T., 2006, Wybrane modele oceny efektywności szkoleń, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 69, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Hoffman K., Piłat M., 2011, Zastosowanie metody J.J. Phillipsa w zakresie pomiaru efektywności szkoleń e-learningowych, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Tom I. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Komisja Europejska, 2011, A Practical Guide for Preparing Proposals for Expenditure Programmes, Bruksela 2001.
 • Korpolowicz L. (red.), 1997, Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kuźniak A., Rybak S., 2010, Ewaluacja projektów szkoleniowych. zakres i znaczenie ewaluacji dla rozwoju organizacji, [w:] Vademecum Trenera, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Listwan T.,1993, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd. Mimex, Wrocław.
 • Moczydłowska J., 2008, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa.
 • Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. (red.), 2008, Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Oleksyn T., 2006, Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Pfeffer J., Sutton R., 2002, Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Phillips J.J., Stone R.D., 2011, Mierzenie wyników szkoleń, praktyczny przewodnik po sześciu najważniejszych wskaźnikach oceny, Oficyna Wolters Kluwer bussines, Warszawa.
 • Piechnik-Kurdziel A., 2000, Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 522, Kraków.
 • Rae L., 2003, Planowanie i projektowanie szkoleń , Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Robbins S.P., 2005, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z dn. 21.06.1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych.
 • Sajkiewicz A. (red.), 2002, Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltext, Warszawa.
 • Senge P., 2004, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków.
 • Skrzypek E., 2011, Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt Nr 23, Rzeszów.
 • Stosik A., Kowalewski M., 2011, Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Woźniak M., Kozioł M., 2012, Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2(21), Tarnów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.