PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 386 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 193--208
Tytuł artykułu

Model racjonalnej decyzji implementacyjnej wytwórcy na rynku mechanizacji rolnictwa - koncepcja i zastosowanie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Model of a Rational Implementation Decision of a Manufacturer on the Market of Agricultural Mechanisation - Concept and Application
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest opracowanie modelu racjonalnej decyzji implementacyjnej oraz jego weryfikacja w praktyce gospodarczej. Prace nad modelem realizowano w myśl koncepcji elastycznej organizacji. Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, wśród których wyróżniono: (1) usystematyzowanie kluczowych założeń i definicji, co było możliwe poprzez analizę precyzyjnie wyselekcjonowanego dorobku teoretycznego; (2) opracowanie modelu racjonalnej decyzji implementacyjnej w kontekście budowy portfela produktowego wytwórcy poprzez przyjęcie kluczowych, z tego punktu widzenia, kryteriów, co w zamyśle autorów pozwoliło na zobrazowanie relacji racjonalność a efektywność w praktyce gospodarczej; (3) analizę procesu produkcji komponentu - wybranego z poddanego badaniu portfela produktowego wytwórcy - którego implementacja wydawałaby się wbrew założeniu efektywności, a z drugiej strony jej zaprzestanie byłoby nieracjonalne(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is to develop a model of a rational implementation decision as well as its verification in business practice. Works on the model were preformed in accordance with the concept of a flexible organisation, the primary objective of which is rational and effective implementation of its various components. The achievement of the main objective required the formulation and implementation of sub-targets, among which the following are distinguished: (1) Systematisation of the key - from the research point of view - assumptions and definitions, which was possible through the analysis of the precisely selected theoretical achievements. (2) The development of the model of the rational implementation decision, in the context of creating the manufacturer's product portfolio by adopting the key, from this point of view, accepted criteria, which according to the authors, enabled to show the relationship between rationality and efficiency in business practice. (3) The analysis of the production process of a component - selected from the manufacturer's product portfolio, subject to the research - the implementation of which would appear to be contrary to the assumption of efficiency, and on the other hand, its abandonment would be irrational.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Poznańska, Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych Fortschritt
Bibliografia
 • Dudycz T., 2012, Wstęp, [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 262, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Fazlagić A., 2001, Zarządzanie wiedzą, "Poradnik Gazety Prawnej" nr 34 (216).
 • Kotarbiński T., 1965, Traktat o dobrej robocie, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław - Warszawa.
 • Kozek W., 1979, Racjonalność procesu decyzyjnego a konflikt organizacyjny, "Prakseologia" nr 4.
 • Malara Z., 2001, Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Malara Z., 2007, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWE, Warszawa.
 • Nogalski B., Niewiadomski P., 2014, Zdolność do innowacji jako kompetencja elastycznego wytwórcy - od teorii do praktyki zarządzania, [w:] J. Dworak, M. Boguszewicz-Kreft, E. Magier-Łakomy(red.), Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 37, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Gdańsk
 • Osbert-Pociecha G., 2011, Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stefanowicz B., 2004, Informacja, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Strzoda M., 2005, Efektywność - istota, znaczenie, zakres pojęciowy, [w:] J. Michniak (red.), Efektywność kierowania (dowodzenia). Materiały z sympozjum naukowego, Wydawnictwo AON, Warszawa.
 • Trzcieliński S., Pawłowski K., 2006, Przesłanki klasyfikacji i doboru nowoczesnych metod zarządzania, [w:] S. Trzcieliński (red.), Zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Zieleniewski J., 1966, Sposoby pojmowania efektywności nauki, [w:] J. Zieleniewski (red.), Efektywność badań naukowych, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.